Pomozite izgradnju novog islamskog centra (džamije)

POMOZITE IZGRADNJU NOVOG ISLAMSKOG CENTRA (DžAMIJE) U HAMILTONU

Allah dž.š. kaže u Kur’anu: “Allahove kuće (džamije) grade oni koji vjeruju u Allaha i Sudnji dan i koji obavljaju namaz i daju zekat i ne boje se nikoga osim Allaha,oni su nadati se je, na pravom putu.”(El-Tevba; 18) „Oni koji imanja svoja troše na Allahovom putu liče na onoga koji posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova i u svakom klasu po stotinu zrna. – A Allah će onome kome hoće dati i više; Allah je neizmjerno dobar i sve zna.“ (al-Baqara, 261. ajet).

Allahov Poslanik Muhammed a.s. je rekao: “Najdraža (mjesta) kuće Allahu su džamije”.

Hvala Allahu dž. š. na svim blagodatima kojima nas je obdario. Molimo Uzvišenog Stvoritelja svih svjetova da nas uputi na pravi put i da nam pomogne da očuvamo svoju vjeru Islam ma gdje bili i živjeli.

*          *          *

Poštovana braćo i sestre u Islamu,dragi naši donatori!

Nadamo se da će Vas i Vaše najmilije ovaj apel zateći u dobrom zdravlju i raspoloženju i da će Vas njegov sadržaj zasigurno obradovati, ako Bog da.

Naše prostorije na 202 Barton Street, Stoney Creek (Hamilton), koje su u našem vlasništvu od
2002 g., su već odavno postale pretjesne i neuslovne za sve intenzivnije aktivnosti i sve sadržajniji program rada i djelovanja. Zato nam čini posebno zadovoljstvo, a i čast, što Vas možemo obavijestiti da su počele pripreme za izgradnju novog islamskog centra (džamije).

U tu svrhu smo počeli sa prikupljenjem svih, zakonom odredjenih, dokumenta , tako da se sa izgradnjom džamije planira početi u proljeće 2012 god., ako Bog da.

Isto tako, čast nam je, a i obaveza, da vas obavijestimo da je počela akcija za prikupljanje novčane pomoći za izgradnju pomenute džamije.Na sastancima Organa IZ Hamilton donešena je odluka da se počne sa prikupljanjem donacija za izgradnju prvog i jedinog islamskog centra u Stoney Creek (Hamilton). Da bi smo ostvarili tu plemenitu zamisao bilo bi potrebno da se što veći broj donatora, prema svojim mogućnostima, uključiti u ovu najhairniju akciju koju vodimo na ovim prostorima.

Izgradeni centar (džamija) ,ako Bog da, biće VAKUF svih onih koji budu učestvovali u njegovom obezbjedivanju.
čovjek treba da radi za ovaj svijet kao da će na njemu biti stotinu godina,a treba se pripremati za odlazak s njega kao da će biti sutra.Nakon smrti čovjeka,zatvara se knjiga njegovih djela osim u tri slučaja; ako iza sebe ostavi lijepo odgojeno dijete ili neko naučno djelo ili neki hajrat-VAKUF, kaže Poslanik a.s.

Ovo će biti tvoj najveci hajrat-vakuf ostavljen u Hamiltonu,ako dragi brate i poštovana sestro budeš učestvovao (la) u njemu.

Pozivamo te da se uključiš u najhairniju akciju koju pripadnici Islama,Bošnjaci i drugi pokreću jer od tog vakufa (hajrata), Vi kao pojedinac,Vaša porodica,naš džemat će imati najviše koristi.

Možete uvakufiti određenu sumu novca na ime svoga oca,majke,brata,sestre,rodjaka ili prijatelja koji su preselili na ahiret a mi čemo svake godine,ako Bog da, proučiti hatmu vakifima za vrijeme mjeseca Ramazana,zatim čemo odrediti jedan dan u godini kao dan vakifa i tada čemo se okupiti i proučiti tevhid našim vakifima.Ovo je izuzetno dobra akcija,zamislite svake godine učenje hatme vašim najmilijim za vrijeme mubarek mjeseca Ramazana.

Vaš dobrovoljni prilog za izgradnju novog islamskog centra (džamije) u Hamiltonu možete uplatiti preko Interneta putem PayPal-a koristeći vašu Debit/Credit karticu – kliknite na Donate  ispod ovog teksta. Vaše uplate su sigurne jer PayPal je najsigurniji način plaćanja preko Interneta.
 

Vaše donacije možete isto uplatiti direktno u našem objektu, koji je otvoren svakim danom ili slanjem čeka sa naznakom: Vakuf-donacija za izgradnju novog islamskog centra (džamije).

Na poštansku adresu:
BIC of Hamilton
P.O.Box 56073
Stoney Creek, L8G 5C9

 

Nadajući se Vašoj pravovremenoj i plemenitoj reakciji na ovaj apel, bratski Vas selamimo uz molbe Allahu da nas pomogne u ostvarenju ovog plemenitog cilja. Amin

IO BIC Hamilton