Prevod Kur’ana (Tekst)

Prevod Kur’ana na bosanskom jeziku. Preveo Besim Korkut, II izdanje.

Preuzeto sa www.islambih.net.