O Nama

BIC Hamilton – zajednica vjernika koja se bori za očuvanje i jačanje islamske, bošnjačke i bosanske komponente bošnjačkog bića

Tačno prije deset godina Bošnjaci Hamiltona i okoline su odlučili izgraditi zajednicu vjernika koja će se boriti za očuvanje i jačanje islamske, bošnjačke i bosanske komponente bošnjačkog bića. Oni su dobrovoljno odlučili da se razvojem svih ovih komponenti, primjenom različitih metoda djelovanja, organizovano suprostave asimilaciji u kanadskom Kulturnom mozaiku i prihvate pozitivne vrijednosti integracije u kanadsko društvo. Tako je nastao Bošnjački islamski centar Hamilton, zajednica dobrovoljno udruženih vjernika u ime Allaha dž.š. Svojim desetogodišnjim radom, Bošnjački islamski centar Hamilton organizovano odgovara na pitanja islamskog, bošnjačkog i bosanskog identiteta u Hamiltonu, odnosno Kanadi. Zahvaljujući Bošnjačkom islamskom centru Hamilton, Bošnjaci su, s jedne strane, znalački apsorbovali ona kulturna postignuća kanadskog društva koja korespondiraju sa temeljnim zahtjevima islamskog, bošnjačkog i bosanskog kreda, i s druge strane, uticali su na duhovno opleminjavanje i kulturno obogačivanje kanadskog Kulturnog mozaika. Adresa i kontakt informacija BIC Hamilton >>>

 *          *          *

Početak naše zajednice je bio u tami podruma jedne zgrade. Tama podrumske džamije ubrzo postaje prepreka daljem razvoju Bošnjačke islamske zajednice Hamilton. Zato se članovi odlučuju da napuste tamu podruma i izađu na svijetlo džamije. Kupuje se mala kuća i u rekordnom vremenu otplačuje i adaptira u džamiju. Tako su stvorene predpostavke za još kvalitetnije i kvantitetnije širenje djelatnosti. Tačno na desetogodišnjicu rada članovi zajednice se odlučuju na treći odlučujući korak u razvoju zajednice, kupovinu zemljišta za izgradnju potpuno nove džamije, na mjestu gdje do sada nikada nije bila džamija.

Kada smo kod broja članova naše zajednice treba spomenuti da trenutno imamo više od 250 članova,{poćeli smo sa nešto više od 20 članova}. Taj broj mnogo više znaći i kazuje o vrijednosti rada zajednice, ako se uporedi sa brojem ukupnih bošnjačkih domačinstva na pripadajućem terenu, oko 400, što znači da je više od 70 posto bošnjačke populacije posmatranog područija uključeno u rad zajednice. Ovo je postignuto precizno određenim ciljem i zadatkom na samom početku organizovanja zajednice, poslanim u obliku pisma svim potencijalnim članovima, potpunom transparentnošču rada i djelovanja zajednice i velikim zalaganjem i volontiranjem za zajednicu od strane članova svih saziva odbora. Više od 100 Bošnjaka je prošlo kroz odbore i komisije zajednice. Više od 500 djece je prošlo kroz nastavu mekteba i škole bosanskog jezika. Zajednica je organizovala 20 bajramskih sjela i 25 bošnjačkih sjela na kojima je ukupno bilo više od 6000 posjetilaca. Organizovana su 15 teferića na kojima je bilo više od 1500 posjetilaca. Izdato je 30 brojeva Biltena. U prvoj bošnjačkoj biblioteci se nalazi više od 300 naslova knjiga iz oblasti islama, historije, kulture, tradicije i jezika Bošnjaka i Bosne i Hercegovine. Ukupno je za deset godina uguščeno više od 20 najistaknutijih ličnosti bošnjačkog vjerskog, kulturnog i naučnog domena Zajednica je obilježila za svojih deset godina postojanja više od 50 islamskih blagdana i više od 30 bošnjačkih i bosanskohercegovačkih blagdana. Ostvarila je saradnju sa lokalnim hamiltonskim islamskim zajednicama, te se bošnjačkim džematima u Kanadi i SAD, Islamskom zajednicom Bošnjaka Sjeverne Amerike, Rijasetom Islamske zajednice BiH, Islamskim kongresom Kanade. Istovremeno zajednica daje veliki doprinos razvoju Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike, Bosansko – kanadskom humanitarnom društvu, Institutu za istraživanje genocida Kanada.

Svojom aktivnošču u prošlih deset godina Bošnjački islamski centar Hamilton je pokazao da islamska zajednica u životu vjernika ima društvenu i duhovnu misiju od ogromnog značenja. Zajednica sjedinjuju redove, čisti duše, budi srca i umove, rješava probleme. U zajednici se manifestira snaga i jedinstvo. U zajednici se pročišćava duša, popravlja moral, ojačava veza ispomaganja među ljudima. Zajednica je impresivni prizor jedinstva riječi, ciljeva i potpomaganja u borbi za bolju sadašnjost i budućnost u skladu sa Kuranom, Hadisom i bogobojaznosti, u cilju jačanja muslimanskog, odnosno bošnjačkog jedinstva i opšteg muslimanskog, odnosno bošnjačkog obrazovanja. Zajednica je zato zaista dobar štit u odbrani naše djece od stalno prijeteče aimilacije, izgubljenosti, zalutalosti.
Članovi Bošnjačke islamske zajednice Hamilton su osnovali svoju zajednicu jer su shvatili da je bošnjačko biće kritički oblikovano duhovnošću i spiritualnošću islama. Islam nije ugrozio već precizirao i definisao nacionalni identitet Bošnjaka. To su Bošnjaci Hamiltona i okoline shvatili i krenuli u izgradnju prvo zajednice, a zatim i džamije na mjesto gdje do sada nije bili niti islamska zajednica niti džamija.

Kroz desetogodišnje aktivnosti naše zajednice pokazano je da islam nije denacionalizirajući bošnjački faktor i da sva insistiranja na deislamizaciji Bošnjaka ne vode njihovom afirmisanju, nego upravo ukidanju. Duhovna snaga Bošnjaka je proizašla iz islama i ona se mora posebno graditi u dijaspori, gdje Bošnjacima prijeti asimilacija, gdje je islam brana toj asimilaciji, gdje zahvaljujući islamu Bošnjaci postaju omeđeni tolerancijom na osnovu koje se mogu prihvatiti svi pozitivni elementi integracije u kanadski kulturni mozaik.

U zajednici imamo jaču unutrašnju bošnjačku snagu koju dobijamo iz uzajamnog razumijevanja u cilju da odolimo sve većim pritiscima koje nameće kanadski kulturni mozaik. Tih pritisaka će biti sve više. Oni nisu dio nekakve zavjere. To je normalno funkcionisanje kanadskog, zapadnog društvenog sistema na koga Bošnjaci trebaju biti sposobni da odgovore, da opstanu. A, opstaće samo ako su zajedno i ako znaju da je islam, ne nešto što ih je odvratilo od njih samih, nego što ih je vratilo njima samima. To je velika lekcija koja se treba nastaviti učiti kroz dalji razvoj naše zajednice. Islam kao temelji bosnjackog identiteta ima uticaj na naš ncionalni identitet, zapravo on je organski dio našeg nacionalnog identiteta, naš integrirajući faktor, faktor koga treba dalje razvijati i oko koga se ne smije dozvoliti nikakav unutrašnji sukob.

Podržavajući fudbalski klub „Vratnik“ i osnivajući Kulturno umjetničko društvo „Bosna u srcu“ u koga se na samom početku već učlanilo više od pedeset najmlađih Bošnjaka, naša zajednica pokazuje svoju rješenost da u potpunosti realizira obečenje dato u osnivačkom pismu poslanom svim zainteresovanim Bošnjacima prije deset godina, jeste zajednica će prije svega jačati islam među svojim članstvom, ali isto tako zajednica će raditi na jačanju nacionalne, državotvorne i teritorijalne svijesti svojih članova, zajednica će okupljati omladinu kao jedan od najvažnijih zadaka. I na kraju iz naše zajednice, zahvaljujući njenim aktivistima, širila se ideja Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike i na kraju ideja Instituta za istraživanje genocida Kanada.