Škola bosanskog jezika

Čuvaj rode Bosanski jezik iznad svega – za njeg živi, umiri za njega

Naš jezik je naš moral i ne treba osobit trud da bismo objasnili pojam: Bosanski jezik. Bosanski jezik nije nastao ni u okrilju srpskoga ni u okrilju hrvatskoga jezika, nije njihova izvedenica, već jedna od objektivnih naporednosti. Bosanski jezik je imao i svoj vlastiti tok do pocetka XX vijeka, kada su političke prilike izmjenile njegov javni status.

Deset godina rada Škole bosanskog jezika u BIC Hamilton

Više od 500 bošnjačke djece je prošlo kroz školu i tako naučilo osnovne pojmove o sebi, svojoj naciji, svome porijeklu, svojoj matičnoj državi i što je najvažnije svome maternjem jeziku.

Bosanska škola je počela sa radom odmah poslije osnivanja Bošnjačkog islamskog centra Hamilton, 2000. godine, kada, zbog agresije na Bosnu i Hercegovinu, i genocida nad Bošnjacima nekoliko hiljada ljudi svoje utočiste nalaze u Hamiltonu i njegovoj okolini. Od 2004. godine bosanski jezik je priznat kao World heritage language i kao ravnopravan predmet u izbornoj dopunskoj nastavi u Kanadi. Zasluga je to Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike.

Škola se održava svake nedelje od 11:30 do 1:30 u prostorijama džamije. Djeca su podjeljena u dvije grupe, mlađu i stariju grupu. Nastava se izvodi prema Nastavnom planu i programu Ministastva za ljudska prava izbjeglice BiH.

Nastavni plan i program možete pročitati ako kliknete na tekst: „Nastavni plan i program za dopunske škole“.

Učenici uče sljedeće predmete: Bosanski jezik, bosanku historiju, Geografiju i Muzičko i Likovno vaspitanje. Više o sadržaju nastavnog gradiva možete pročitati ako kliknete na tekst: „Publikacija Dopunsko obrazovanje djece u iseljeništvu.

 
Zašto je potrebno da naša djeca znaju bosanski jezik?

Zato što narod bez jezika nema se čega sjećati niti ima kud u budućnost ići. A bez toga sjećenja naša djeca neće biti potpuni ljudi. Mi moramo svijest o našem jeziku mijenjati, jer je to naše blago broj jedan. A, najbolje mjenjanje svijeti jeste da odvojimo malo vremena i nedeljom dovedemo djecu u školu bosanskog jezika. Naša zajednica ima školu već 8 godna. Druge zajednice bi jedva dočekale da imaju školu. Zato dragi roditelji iskoristimo ovu šansu koju pruža naša zajednica i upišimo djecu u školu bosanskog jezika Jer, jezik Bošnjaka odnosno bosanski jezik je temelj Bošnjaka i Bosne i Hercegovine koji otvara Bošnjake i Bosnu i Hercegovinu, a ni u kom smislu je ne zatvara. Samo sa znanjem bosanskog jezika naša djeca će moći jačati naše bošnjačko nacionalno biće i promovisati najbolje vrijednosti naše Bosne iHercegovine u kanadskom Kulturnom mozaiku.

 
Bosanski jezik je jedan jedinstven jezik

Bosanski duh ili ideja Bosne je onaj nematerijalni stvaralački princip porođen na veličanstvenom raskršću civilizacija što se tako divno Bosna zove, koji omogućava razvijanje i izražavanje odnosa čovjeka prema ukupnosti zbilje i prema samome sebi. To je bitno stvaralački princip i njegova najbliža lokacija je ljudski jezik kao sredstvo izražavanja i kao nezamjenjivo mjesto čuvanja smisaonih sadržaja i relacija. Stoga je bosanski duh ili ideja Bosne prije svega bosanski jezik. Bosanski jezik je jedan i jedinstven jezik i on se, kako je poznato, odlikuje najmanjom mogućom razlikom između regionalnih govora na prostoru sopstvenog prostiranja i najvećom mogućom bliskošću između običnih govora i onoga što se smatra jezikom kulture ili literature. U tom smislu bosanski duh i ideja Bosne se mogu označiti kao izuzetno homogen fenomen najbolje izražen u i sa bosanskim jezikom. Danas neki pokušavaju na svaki način razoriti i narušiti im to iskonsko pravo samo zato što su ideja Bosne i bosanski duh oblikovani u bosanskom jeziku neuništivo realiziraju se kroz: duh otvorenosti, duh tolerancije, duh saživljavanja i suradnje, duh naiviteta, duh opuštenosti, duh otvorenosti,i duh tolerancije.

Šta kaže naula o Bosanskom jeziku

Bosanskim – nazvase stari Bosnjani, Bosanci, Bosnjaci – jezikom dajuci mu ime po zemlji u kojoj jesu, svojoj – Bosni. Svaka polemika van tih okvira ide na pobijanje i negiranje postojanja jednog naroda i njihovog jezika dajuci mu drugo ime,a uporedo upotrebljavajuci isti taj Bosanski jezik. Više Informacija…