Akcija za istinu i pravdu

 

Malagurski film PDF

Kao što znate, film Borisa Malagurskog “Srpska: Borba za slobodu” prikazuje se širom Kanade. Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike, Institut za istraživanje genocida Kanada i Radna grupa za Bosnu i Hercegovinu uputili su pismo gradonačelnicima kanadskih gradova u kojima se film prikazuje. Priloženo pismo je već poslato gradonačelnicima gradova u Kanadi {Vancouver, Ottawa, Niagara Falls, London, Kitchener, Toronto, Hamilton}.

Pozivamo sve prijatelje istine i pravde u Kanadi da zajedno podignemo glas zbog opasnosti od prikazivanja ultranacionalističke propagande širom Kanade! Radi se o antibosanskom, antibošnjačkom i antiislamskom filmu.

Molim vas da imidž iz ove poruke zajedno sa pismom postirate na svoje socijalne mreže. Takodje možete pismo modifikovati i poslati svome lokalnom članu Parlamenta Kanade.