Pitanja i odgovori o postu i zekatu

POST
1.Šta je post i od čega se sastoji?
Post je stroga vjerska dužnost koja je propisana druge godine po hidžri, a sastoji se od sustezanje od jela, pića, pušenja i drugih tjelesnih uživanja.

2.Kada i kome je post obavezan?
Post je obavezan svakom punoljetnom i pametnom muslimanu i muslimanki u mjesecu ramazanu i to od zore do zalaska sunca.

3.Kako se zanijeti ramazanski post?
“Nevejtu en esume lillahi te’ala gaden min šehri ramadan”
Što znači: “Odlucih da postim sutra ramazanski post, u ime Allaha.”

4.Kako glasi dova za iftar?
Allahumme inni leke sumtu ve bike amentu ve alejke tevekeltu ve ala rizkike eftartu.
Što znači: „Allahu, postio sam u Tvoje zadovoljstvo, vjerujem u Tebe i iftarim se opskrbom koju si mi Ti dao.“

5.Šta kvari post?
Post kvari jedenje, pijenje, pušenje i druga tjelesna uživanja.

6.Šta je kefaret kod posta, a šta Kada?
„Kefaret“ kod posta je kazna kada se namjerno omrsimo prije iftara. Ta kazna iznosi 60 dana i plus dani koje nismo postili.
„Kada“ kod posta je napostiti ne namjerno prekinuti post, i to dan za dan tj.
kada se iz opravdanih razloga omrsimo, npr. zbog bolesti, tada ćemo napostiti dan za dan .

7.Šta neće pokvariti post?
Post neće pokvariti ako postać u zaboravu učini nešto što kvari post.

8.Ko u ramazanu nije obavezan postiti?
U ramazanu nisu obavezni postiti putnici musafiri, radnici na teškom poslu, zatvorenici, vojnici, bolesnici, iznemogle osobe, trudnice, porodilje itd.

9.Jesu li ove osobe dužne napostiti propušteni post?
Sve navedene osobe su dužne napostiti propušteni post.

10.Šta je fidja?
Osobe koje iz opravdanih razloga nemogu napostiti propušteni post, npr. iznemogli starci i starice, dužni su, ako imaju mogućnosti za svaki dan podijeliti fidju u visini sadekatul-fitra – ručka i večere.

11.Koliko post ima šarta i koji su?
Post ima tri šarta, a to su:
1. Sehur – vrijeme kada se ruča,
2. Imsak – vrijeme kada se zaposti, i
3. Iftar – vrijeme kada se večera.

12.Kada je post zabranjen – haram?
Post je zabranjen navečer, prve dane bajrama, i kad je žena u hajzu i nifasu.

13.Koja dužnost post može biti?
Post može biti: Farz, kao što je post u Ramazanu, Vadžib, kao što je zavjetni post, Sunnet – nafila, kao što je post ponedjeljkom i četvrtkom, post ašure u Muharremu, post na dan Arefata i td..

14.Šta je sehur, imsak i iftar?
Sehur je vrijeme ručka prije posta, imsak je čas kada se zaposti, a iftar je vrijeme kada se prekida sa postom.

  1. Koje godine je propisan post?                                                                                                                                                  Post je propisan druge godine po hidžri, tj 624.g

ZEKAT

16.Šta je zekjat?
Zekjat je obavezno dijeljenje viška imovine u zlatu, srebru, novcu, stoci, trgovaćkoj robi itd..
Zekjat je obavezno dijeljenje imetka imućnih muslimana koji imaju nisab.
Zekat isnosi dva i po posto (2,5 %) od imovine na koju se daje zekat.

17.Na što se daje zekat a na što sadekatul-fitr?
Zekat se daje na kapital – imovinu kao što je, zlato, srebro, novac, vrijednosni papiri, trgovačka roba, poljoprivredni proizvodi i stoka a sadekatul-fitr se daje na čeljad – ukućane.

18.Šta je nisab i koliki je nisab na kapital?
Nisab je šeriatom određena količina imovine čijim sticanjem nastaje obaveza davanja zekata.
1. Nisab na zlato je, 91,60 grama, a na srebro 641,50 grama.
2. Nisab na sitnu stoku je 40 grla. Na 40 ovaca ili koza, daje se jedna ovca, na 121 ovcu ili kozu daju se dvije, na 201, tri ovce, itd.
3. Nisab na krupnu stoku je 30 goveda. Na 30 goveda daje se jedno goveče od dvije godine, na 40 daje se jedno od tri godine, na 6o daju se dvoje od dvije godine itd.
4. Nisab na deve je 5 deva. Na 5 deva daje se jedna ovca, na 10, dvije ovce, itd.
5. Nisab na poljoprivredne proizvode sa njiva koje se nenavodnjavaju daje se desetina tj. 10%, a koje se navodnjavaju, daje se dvadesetina tj. 5%.

19.Kome se daje zekat?
Zekat se daje:
1. Onima koji su siromašni, el-Fukarau,
2. Onima koji nemaju nigdje ništa, el-Mesakin,
3. Onima koji prikupljaju zekata, el-‘Amilin,
4. Onima čija srca treba pridobiti za Islam, el- Muellefetul-kulub,
5. Onima koji su zarobljeni, er-Rikab,
6. Onima koji su prezaduženi, el-Garimin,
7. Onima koji su na Allahovom putu, fi sebilillah. (Et-Tevbe, 60)

20.Kome se još može dati zekat i sadekatul-fitr?
Zekat se može dati braći, sestrama, njihovoj djeci, dajdžama, amidžama tetkama njihovoj djeci idt.. Uslov je da spadaju u kategoriju po Šeriatu osoba koje su potrebne pomoći i davanja sadake. 

21.Kome se ne može dati zekat niti sadekatul-fitr?
Zekat i sadekatul fitr se ne mogu dati nemuslimanima, bogatašima, uzlaznoj rodbini tj. roditeljima, dedama i nanama, zatim silaznoj rodbini tj. djeci, unučadima, itd. Ne može se dati mentalno bolesnoj osobi niti svome dužniku.

22.Na što se ne daje zekat?
Zekat se ne daje na stan ili kuću, pokućstvo, mašine za rad, stoka za rad, npr. konje, magarce, volove i dr. Kao i ženski nakit od bisera, merdžana i dragog kamena.

23.Ko je dužan dati sadekatul-fitr?
Sadekatul-fitr su dužni dati svi imućni muslimani i muslimanke bez obzira na starost i bez obzira jesu li postili. Za djecu to daju njihovi roditelji.

24.Kada se daje sadekatul-fitr?
Sadekatul-fitr se daje u mjesecu Ramazanu i daje se u novcu ili naturi.