Saopćenje Instituta za istraživanje genocida, Kanada

Saopćenje Instituta za istraživanje genocida, Kanada

Vlada Kanade: Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine su konačne i obavezujuće – Dan entiteta Republike Srpske ne može biti 9. januar
Povodom kršenja odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, od strane Republike Srbije i entiteta Republika srpska, koji je odlučio da je 9. januar – Dan entiteta Republika Srpska neustavan, Institut za istraživanje genocida, Kanada se posebnim pismom obratio premijeru Kanade Justin Trudou. U pismu je između ostalog napisano:
„Ustavni sud Bosne i Hercegovine je utvrdio da Zakon o praznicima entiteta Republike Srpske nije u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, te da krši Međunarodnu konvenciju o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije i Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Pompezno organizovanje 9. januara i prisustvo Vlade Srbije ništa dobro neće donijeti ni Srbiji ni entitetu ni srpskom narodu u cjelini. Najava Srbije o dolasku na proslavu 9. januara, simbolizira legitimaciju zločina genocida u Bosni i Hercegovini. ali i otvorenu podršku negiranju odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine od strane aktuelnih vlasti u entitetu Republika Srpska. Internacionalni ekspertni tima Instituta za istraživanje genocida Kanada vas poziva da odmah pošaljete poziv političkom establišmentu Republike Srbije i entieta Republika Srpska za primjenu odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kojom je Dan entiteta Republika Srpska proglašen neustavnim. Poručite jasno da entitet Republika Srpska nikada neće biti srpska država na tlu međunarodno priznate države Bosne i Hercegovine, bez ozbira na insistiranje održavanja paradržavnih ceremonija poput ove devetog januara“.
Vlada Kanade traži od svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini sprovođenje odluke Ustavnog suda koji je utvrdio da Zakon o praznicima entiteta Republike Srpske nije u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine i Međunarodnom konvencijom o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije
U odgovoru vlade Kanade potpisanog od ministra vanjskih poslova se između ostalog kaže:
Molim vas budite sigurni da je Kanada čvrsto posvećena Općem okvirnom sporazuma za mir i za očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Bosne i Hercegovine u skladu sa međunarodnim pravom. Kao članica Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, Kanada podržava Bosnu i Hercegovinu u svom razvoju kao stabilnu, održivu, demokratsku multietničku državu, ohrabruje je da mirno sarađuje sa svojim susjedima i snažno podržava njen putu ka evroatlanskim integracijama. Svjesni smo diskriminirajuće odluke entiteta Republike Srpske u vezi 9. januara uprkos odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koji je presudio proslavu 9. januara kao dana eniteta neustavnom. U kominikeu Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira Kanade i druge članice su još jednom čvrsto ponovile da su odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine konačne i obavezujuće i zatražile od svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini obavezno sprovođenje odluke Ustavnog suda“.
Institut za istraživanje genocida, Kanada

 

==================================================

IGC – Press releases
Government of Canada: Decisions of the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina are final and binding – Day of the entity of Republika Srpska can not be January 9
On the occasion of violation of the decision of the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina, by the Republic of Serbia and the entity of Republika Srpska, Institute for Research of Genocide, Canada addressed to Prime Minister of Canada Justin Trudou. Among other things in a letter written as follows:
„The Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina ruled that the January 9 Republika Srpska“ holiday celebration is unconstitutional. The Constitutional Court found that the Law on Holidays of the Republika Srpska is not in accordance with the Constitution of Bosnia and Herzegovina, and is in violation of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination and the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Republika Srpska’s lavish celebration planned for January 9, with the official participation of the Serbian government will not benefit Serbia, Republika Srpska, or the Serbian people as a whole. The Serbian Prime Minister’s participation in the celebration on January 9 symbolizes the legitimization of the genocide in Bosnia and Herzegovina. The International Team of Experts from the Institute for Research of Genocide Canada urges you to immediately advise the leadership of the Republic of Serbia and Republika Srpska to respect the decision of the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina according to which Republika Srpska day has been declared unconstitutional. Please inform them clearly that the entity of Republika Srpska will never be an independent Serbian State or become a part of greater Serbia on the soil of the internationally recognized state of Bosnia and Herzegovin“.
In response of the Government of Canada signed by Foreign Minister, among other things says:
Please be assured that Canada is firmly committed to the General Framework Agreement for Peace and to the preservation of Bosnia and Herzegovina’s territorial integrity and sovereignty in accordance with international law. As a member of the Steering Board of the Peace Implementation Council (SB PIC), Canada supports Bosnia and Herzegovina in its development into a stable, viable, democratic multi ethnic state, and encourages it to cooperate peacefully with its neighbours and remain on track toward European Union and North Atlantic Treaty Organization membership. We are aware of the decision of the Republika Srpska to commemorate January 9, despite the ruling by the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina that found the holiday unconstitutional. In the SB PIC Communiqué Canada and other members reiterated that decisions of the Court are final and binding and reminded authorities in Bosnia and Herzegovina of their obligation to implement Court decisions“.
Institute for Research of Genocide, Canada