Pismo kanadskom premijeru Justin Trudeau

14. 09. 2017.

The Right Honourable Justin Trudeau:
Office of the Prime Minister
80 Wellington Street
Ottawa, ON K1A 0A2
Fax: 613-941-6900
pm@pm.gc.ca

Poštovani Premijer,

U ime više od 100 istaknutih svjetskih intelektualaca – istraživača zločina genocida i lidera za zaštitu ljudskih prava i sloboda – članova Međunarodnog ekspertnog tima Instituta za istraživanje genocida Kanada, tražimo od Vlade Kanade da poništi počasno kanadsko državljanstvo, dato  Aung San Suu Kyi, državnom ssekretaru Mjanmara. Takođe od Vlade Kanade tražimo da osudi strašne zločine počinjene od strane vladinih vojnih, paravojnih i policijskih snaga koje su počinile genocid nad Rohinja muslimanima, te da s drugim internacionalnim subjektima Kanada učini sve kako bi se počinioci ovih strašnih zločina priveli pred lice pravde.

Vlada u Mijanmaru je počinila genocid protiv Rohinja muslimana, višegodišnje obespravljene manjine u Mjanmaru. Rohinja muslimani, koji su u proteklih nekoliko nedelja tražili sigurnost u Bangladešu, govore o etničkom čišćenju i masovnom ubijanju civila od strane vojnih, policijskih i pravojnih snaga Vlade u Mjanmaru. Human Rights Watch je analizirao satelitske snimke koji jasno pokazuju sistematski spaljena sela Rohinja muslimana u sjevernom Mjanmaru. Neki Rohinja muslimani su toliko poniženi da u očaju bježe iz Mjanmara brodom, a mnogi umiru na moru. Bangladeš, koji je primio više od 150.000 Rohinja muslimana je od međunarodne zajednice zatražio zaštitu svoje teritorije, jer je vojska Mjanmara minirala granicu. Izveštaj Međunarodne, državne inicijative na Univerzitetu u Londonu iz 2015. godine pod nazivom “Odbrojavanje za uništavanje, genocid u Mijanmaru”,  zaključio je da se Rohinja muslimani suočavaju sa zadnjom fazom genocida. Radi se o sistematskoj diskriminaciji, nasilju i segregaciji protiv Rohinja muslimana, strašnim zločinima sponzorisanih od strane Vlade u cilju sistematskog i potpunog uništenja Rohinja muslimana”.

Kanadska vlada je 2007. godine dala počasno kanadsko državljanstvo Aung San Suu Kyi. Tada je navedeno: “Njena duga borba za donošenje slobode i demokratije ljudima Burme učinila ju je oličenjem ideala demokratije, slobode, ljudskih prava i vladavine zakon.”  Ono što se sada dešava pod vladavinom Aung San Suu Kyi u Mjanmaru je poptuno suprotno idealima demokratije, slobode, ljudskih prava i vladavine zakona, što je bila osnova za dobivanje njenog počasnog kanadskog državljanstva. Najistaknutiji svjetski intelektualci, lideri ljudskih prava i sloboda su pozvali da joj bude oduzeta Nobelova nagrada za mir. Još jedan počasni kanadski državljanin i dobitnik Nobelove nagrade za mir, aktivistkinja za obrazovanje djevojčica Malala Yousafzai, javno je osudila neprihvatljivo antiliderstvo Aung San Suu Kyi koja odbija da osudi zločine počinjene od strane vojnih i policijskih snaga njene vlade uprkos apelima da to uradi od Dalai Lama, pape i mnogih dobitnika Nobelove nagrade za mir.

Budući da je liderstvo Aung San Suu Kyi u suprotnosti sa osnovnim kanadskim vrjednostima i principima demokratije, slobode, ljudskih prava i vladavine prava – principa na osnovu kojih je dato počasno kanadsko državljanstvo, u ime članova Internacionanog ekspertnog tima Instituta za istraživanje genocida, Kanada – istaknutih svjetskih intelektualaca – istraživača zločina genocida i lidera za zaštitu ljudskih prava i sloboda , ali i u ime više od 30.000 Kanadskih Bošnjaka, preživjelih žrtava agresije i genocida na Bosnu i Hercegovinu, tražim da učinite sve što je u vašoj mogućnosti da se oduzme počasno kanadsko državljanstvo dato Aung San Suu Kyi.

Dr. Emir Ramić
Direktor Instituta za istraživanje genocida

Institut za istraživanje genocida, Kanada (IGK) je javna naučna ustanova koja se bavi istraživanjem zločina protiv mira, zločina genocida i drugih teških povreda međunarodnog prava.