Dan sjećanja na žrtve genocida u BiH

Dan sjećanja na žrtve genocida u BiH

U organizaciji BIC Hamilton i pod pokroviteljstvom Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike i Instituta za istraživanje genocida Kanada održana je tradicionalna Akademija bosanskohercegovačkih građana koji žive u Kanadi povodom obilježavanja 9. januara, Dana početka genocida u BiH. Akademiju je otvorio Hasan Kapo, predsjednik BIC Hamilton. Poslije se kratko obratio Ismail ef. Fetić koji je proučio Fatihu za sve žrtve agresije i genocida u BiH.

O značaju obilježavanja 9. januara , Dana sjećanja na žrtve genocida u BiH, potrebi institucionalizacije kulture pamćenja, istini i pravdu kao najvažnijem zadatku patriota BiH govorio je profesor Emir Ramić, direktor Instituta za istraživanje genocida, Kanada. Na kraju se profesor Ramić zahvalio drćavi Kanadi na izuzetno značajnoj podršci koju daje BiH.

Na akademiji su aklamacijom usvojena dva dokumenta.

Prvi dokument je Poruka onima koji deveti januar slave kao dan entiteta, produkta memorandumske velikosrpske antibosanske kampanje

Zašto ne pokažete u nekoj vašoj slavi šta ste radili u agresiji na Republiku BiH i genocidu nad njenim građanima 1992-1995. Isto tako, dobro bi bilo kada bi pokazali šta ste radili tokom Drugog svjetskog rata ili u 19. stoljeću, za vrijeme osvajanja teritorija za veliko srpsku nacionalističku državu. Samo da vas podsjetimo na historijski utemeljena istraživanja nekoliko najistaknutijih svijetskih naučnih institucija. Nad Bošnjacima u Srbiji, Makedoniji, Crnoj Gori, Sandžaku i BiH je, uskladu sa srpskom nacionalističkom ideologijom i politikom i genocidnom zločinačkom praksom srpskog velikodržavničkog projekta u više osvajačkih ratova u 19. i 20. vijeku, izvršen genocid i drugi oblici zločina protiv čovječnosti. Genocid nad Bošnjacima na Balkanu, posebno Bošnjacima u BiH je rezultat srpske nacionalističke ideologije i politike i genocidne zločinačke prakse istrebljenja Bošnjaka. Zločin genocida je osmislio i razvio akademik Dobrica Ćosić, na kojeg je mnogo uticao Milorad Ekmečić. Osnov srpskog nacionalizma je srž srpske (agresivne) nacionalne kulture, koja u biti svog mita sadrži ogromnu količinu mržnje i nasilja, tendenciju ka izvršenju genocida. Akultura mržnje njeguje se unutar porodične (pravoslavno srpsko crnogorske) i plemenske tradicije, kroz mit o Kosovu i Njegošev Gorski vijenac, gdje je po srpskoj nacionalnoj kulturi, istrebljenje Bošnjaka sveti i herojski čin. Projekat je genocidnog karaktera jer sadrži osvajanje tuđih teritorija i istrebljenje naroda. Proširenje životnog prostora je po srpskoj nacionalističkoj ideologiji i politici, a što je potvrdila i politička praksa, primarni kriterijum za širenje i održavanje etničke čistote. Srpski nacionalizam, opsjednut pravoslavljem i srpstvom, se temelji na srpskoj velikodržavničkoj ideologiji, politici i praksi od početka 19. vijeka, a nosioci projekta su istaknuti i ugledni srpski intelektualci, uključujući i vođstvo Srpske pravoslavne crkve. Srpski nacionalizam je masovnog karaktera zahvaljujući srpskoj intelektualnoj, svjetovnoj i duhovnoj, i političkoj eliti, zbog koje je dobijao na masovnosti i masovnoj podršci srpskog naroda, te iza kojeg je uvijek stajala država. Zbog svega nabrojanog i mnogo šta što nije nabrojano koncept srpske velikodržavne ideologije politike i prakse ima anticivilizacijski, antidemokratski karakter. Takva zvjerstva i zlodjela čovječanstvo nije zaboravilo. Nažalost, vi se ponašate kao da ste sveti i nevini kao mala djeca i kao da mi ništa ne znamo. Prošlo je vrijeme velikosrpske nadmoćnosti i nametanja “istina” koje su, ustvari, najobičnije podvale i laži. Kada pokažete “objektivno” kakve ste zločine napravili nad Bošnjacima, onda možemo pričati o mogućnostima saživota i otpočeti razgovor o budućnosti. A do tad sve je to velikosrpska hegemonijska naracija u sklopu projekta “sve srpsko u jednoj državi”. Naravno, odsad ćete morati uvažavati Bošnjake jer su uspjeli da se suprotstave veliksorpskom rušilačkom Levijatanu i zaustave ga na tlu BiH. Računajte na nas koji se nećemo odreći svoje države BiH, svoga nacionalnog imena Bošnjak, svoje historije, kulture, tradicije, bosanskog jezika.

Drugi dokument je Proglas građana BiH koji žive u Kanadi povodom 9. januara, dana sjećanja na žrtve genocida u BiH

U skladu sa Deklaracijom građana BiH u Sjevernoj Americi o proglašenju devetog januara Danom sjećanja na početak genocida u BiH, usvojene u Torontu 2015. godine, na Akademiji povodom devetog januara, Dana sjećanja na žrtve genocida u BiH, održane 07. 01. 2017. u Hamiltonu, Kanada, predstavnici organizacija i zajednica građana BiH u Kanadi su usvojili: PROGLAS

  1. Građani BiH koji žive u Kanadi, i ako daleko od matice sa razvijenom državotvornom bosanskohercegovačkom svijesti, već dugo sa uspjehom lobiraju za kanadsku verifikaciju naučne i pravne činjenice da su temelji manjeg bosanskohercegovačkog entiteta: agresija, genocid, zločini protiv čovječnosti i ratni zločin, te da je navedeni entitet okupirani dio nezavisne, suverene, međunarodno priznate države BiH, nastao legalizacijom zločina agresije i genocida. U tom smislu postignuti su zapaženi uspjesi: genocid u BiH se izučava u kanadskim školama, kanadski parlament je jednoglasno usvojio dvije rezolucije o genocidu u BiH, pušten je u parlamentarnu proceduru zakon o genocidu u BiH, {Kanada će biti jedina zemlja u svijetu koja će prava žrtava genocida u BiH, a koji žive u Kanadi, regulisati sopstvenim državnim zakonom}, pokrenut multidimenzionalni naučno istračivački projekat borba protiv negatora genocida, podržana inicijativa za osnivanje kluba prijatelja BiH u kanadskom parlamentu, organizovana stalna izložbena postavka o genocidu u BiH u kanadskom muzeju za ljudska prava, otvoreno prvo spomen obilježje u dijaspori žrtvama genocida u Srebrenici, kanadska vlada je podržala obilježavanje svijetskog dana bijelih traka, kanadska vlada se izvinila za nabavku vojnih meta za obuku pod diskriminirajučim imenom bosanski čovjek, Kanada je osudila antbosanski referendum u manjem entitetu. Cilj kontinuirane pravne, političke i diplomatske ofanzive organizacija i zajednica građana BiH u Kanadi je da istaknemo bosanskohercegovačke vrijednosti bitne kako za Kanadu, tako i za Evropu i svijet. 2. Deveti januar je jedan od najcrnjih datuma u historiji BiH, Evrope i svijeta. Tog datuma je skupština srpskog naroda u BiH usvojila Deklaraciju o proglašenju tzv. „Srpske republike BiH“. Naziv tzv. „Srpska republika BiH“ u entitet Republika srpska zvanično je promijenjen 12. avgusta 1992. godine. To je početak implementacije agresije na Republiku BiH i sprovođenja genocida nad njenim građanima. Tada je počelo stvaranje genocidne tvorevine na tlu države BiH. Suprotno tadašnjem važećem domaćem i međunarodnom pravu je donesena neustavna i nezakonita odluka da se protivno ogromnoj većinskoj volji građana BiH više od polovine državne teritorije BiH prvi put u hiljadugodišnjoj historiji države proglasi sastavnim dijelom Srbije. Tako je poćela politika razbijanja nedjeljive hiljadugodišnje države BiH. Samoproglašena i nelegalna Srpska republika u BiH je proglasila da će raditi na udruženom zločinačkom cilju na razgraničenju naroda u BiH. 3. Agresija na državu BiH, te genocid nad njenim građanima su jedan od najzloglasnijih događaja poslije holokausta u svijetu. Nakon agresije i genocida u ovom entitetu najgrublji oblici ljudske diskriminacije se nastavljaju opstrukcijom povratka, gušenjem osnovnih ljudskih prava i sloboda Bošnjaka i Hrvata, kontinuiranom i nasilnom zabranom institucionalizacije kulture sjećanja kao najvažnijim segmentom istine i pravde, negiranjem bosanskohercegovačke države i njenih državnih institucija. 4. Dok agresijom i genocidom okupirani dio BiH u kome se nastavlja diskriminirska politika prema Bošnjacima i Hrvatima slavi, većina onih koji su devetog januara 1992. sjedili u prvom redu dok se usvajala Deklaracija o proglašenju takozvane “Srpske republike BiH” danas su u zatvorima. Zato taj entitet nema legitimitet. Nastao agresijom i genocidom protiv Bošnjaka i Hrvata, ovaj najmračniji prostor u Evropi nema nikakve pravne, historijske i moralne preduslove za ostvarenje zahtjeva za eventualnom samostalnošću. 5. Entitet, produkt memorandumske velikosrpske antibosanske kampanje, koji sa svojim vodstvom, nastavlja ideju zločinaca kojima se sudi za agresiju i genocid, jeste i jedan od najvećih srpskih poraza. Veličanje entiteta je laž srpskih nacionalista za pokrivanje bijede i nesreće propale velikosrpske ideje. Entitet je bacio Srbe u jad i bijedu etnički, kulturološki, religijski očišćenog prostora u kome se ograđuju od svojih komšija. Srpski narod je zatvoren u čisto etničko geto. Šovinistička mržnja prema Bošnjacima i Hrvatima u tom mračnom getu najgora je od svih emocija koje su nacionalističke vođe raspirivale u srpskom narodu. Rezultiralo je to kasapljenjem države i društva u BiH i srpskim porazom prema ideji Bosne i Bosanskom duhu na račun propale nacionalističke ideje Velike Srbije. 6. Obilježavajući deveti januar kao dan entiteta, bosanski Srbi nesvjesno priznaju agresiju i genocid i sve ono što je nastalo kao rezultat djelovanja tih zločina. Insistiranje na obilježavanju ovog datuma direktno znači podržavanja politike koja je dovela do agresije i genocida. Današnja upotreba svih metoda da se dođe do velikosrpskog cilja je nastavak velikosrpskog hegemonizama u BiH koji može imati neslućene posljedice po budućnost i sudbinu kako BiH, tako i Evrope i svijeta. Entitet egzistira u kulturi u kojoj su ratni zločinci Slobodan Milošević, Radovan Karadžić, Ratko Mladić, Draža Mihailović i drugi heroji, u kojoj se mladi vaspitaju na mržnji prema drugom i drugačijem u kojoj se vrši totalna revizija historije i antifašističke prošlosti. 7. Entitet je največa prijetnja za mir u BiH, Evropi i svijetu. Zato se ne smije niti može više tolerisati opstojnost tog prostora čiji je sam naziv nepobitni primjer diskriminacije. Ne može entitet tražiti ekskluzivno pravo samo za Srbe. Taj privremeno okupirani dio BiH ima početnu konstrukcionu grešku, jer je napravljen agresijom i genocidom. Stvaranje entiteta nije bilo reakcija, već agresija na zakonski poredak i na život u BiH. Postojanje entiteta je uvredljivo za građane BiH koji žive u Kanadi, jer podsjeća na užas bosanskog genocida i destrukciju države BiH. 8. Svi koji podržavaju deveti januar kao dan entiteta, ne poštuju suverenitet i nezavisnost države BiH i odluke njenih legalnih državnih organa. Oni direktno i flagrantno učestvuje u kršenju konačne i obavezujuće odluke legalnog i legitimnog Ustavnog suda države BiH. Otvorenim kršenjem legalnih odluka Ustavnog suda BiH, oni uvode novu i veoma opasnu praksu u međudržavnim odnosima u jugoistočnoj Evropi, čime se izlažu brojnim problemima i opasnostima u budućnosti. Oni inteziviraju opasnu politiku negiranja historijske i pravne činjenice da je entitet administrativno-teritorijalna jedinica unutar nedjeljive države BiH koji kao takav egzistira tek od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma i kao takav nema i ne može imati nikakav kontinuitet. 9. Učestvovanje Srbije, koja je Presudom Međunarodnog suda pravde iz 2007. presuđena da je jedina država u Evropi koja je nakon Drugog svjetskog rata prekršila Konvenciju o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida u obilježavanju nelegalnog i uvredljivog datuma, za građane BiH u Kanadi predstavlja ozvaničenje zločinačke politike koja je osmislila i organizirano provela sistematske masovne zločine agresije i genocida. To je znak podrške zločinačkoj politici koju su kreirali i sprovodili ratni zločinci Slobodan Milošević, Radovan Karadžić, Ratko Mladić, Biljana Plavšić, Momčilo Krajišnik i drugi. 10. Polazeći od činjenice da u BiH imamo mir bez istine i pravde, a da je od izuzetnog značaja promovisanje istine i pravde kao modusa jačanja bosanskohercegovačke države i društva, polazeći od činjenice iskazane u Deklaraciji građana BiH u Kanadi koja je usvojena 2015. godine u Torontu i pozvala na obilježavanje devetog januara kao dana sjećanja na genocid u BiH, polazeći od potrebe da država BiH i njeni patrioti ne smiju više biti taoci velikonacionalističkih političkih establišmenata, građani BiH u Kanadi počinju pravnu, političku i diplomatsku ofanzivu za usvajanje prijedloga zakona o proglašenju devetog januara danom sjećanja na žrtve ratnih zločina i genocida koji su počinili organi i institucije manjeg entiteta, zakona koji se treba usvojiti u Parlamentarnoj skupštini BiH. Pozivamo vladu Kanade koja se jasno suprostavila antidržavnom djelovanju političkog establišmenta manjeg bosanskohercegovačkog entiteta na podršku u našim aktivnostima u smislu usvajanja navedenog zakona kao puta institucionalizacije istine, pravde, prava i kulture sjećanja u BiH, kao najboljeg puta sigurne i bolje zajedničke bosanskohercegovačke budućnosti. Časno je boriti se i biti uporan i braniti bosanskohercegovačke, državne interese u Kanadi. Časno je boriti se protiv izdajnika države BiH. Bosanskohercegovačka budućnost je u euroatlantskim integracijama, ali sa institucionalizovanom istinom, pravdom i kulturom sjećanja.