Profesor Emir Ramić dobio veliko priznanje ureda Brian Masse

s20

Profesor Emir Ramić, direktor Instituta za istraživanje genocida, Kanada i naš član od samog početka rada naše zajednice je na Manifestacija zahvale kanadskim aktivistima u borbi za istinu i pravdu u organizaciji Brian Masse, člana Kanadskog parlamenta pod nazivom: Nikad zaboraviti Srebrenicu  koja je održana 31. 08. 2016. u Windsoru dobio veliko priznanje ureda Brian Masse, višegodišnjeg člana Kanadskog parlamenta, velikog prijatelja Bošnjaka i Bosne i Hercegovine. Plaketa profesoru Ramiću od strane člana Kanadskog parlamenta je uručena za zasluge u borbi za istinu i pravdu kako u BiH tako i u svijetu, za kontinuiranu borbu za ljudska prava i slobde, za kontinuiranu podršku Brian Masse, Kanadskom parlamentu i Kanadskoj vladi za usvajanje rezolucija o genocidu u Srebrenici i BiH. Na manifestaciji profesor Ramić je između ostalog rekao: “Trajna obaveza sadašnjih generacija prema svim žrtvama holokausta i genocida, uključujući i genocid u Srebrenici. Obaveza svih nas jeste da otkrijemo i utvrdimo ljudsku, društvenu i naučnu istinu o genocidu i drugim oblicima zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, kao bitan uslov za ostvarivanje pravde i prava, bez kojih nije moguće postići pomirenje i graditi zajedničku budućnost u Bosni i Hercegovini.  Koristim datu privilegovanu mogućnost da kao, prije svega, čovjek, a zatim istraživač i žrtva genocida, u svoje ime i u ime svih žrtava genocida u Republici Bosni i Hercegovini izrazim iskrenu i najdublju ljudsku zahvalnost Kanadi što je: priznala bosanski jezik kao World heritage language; što se bošnjački narodno upotrebljava u statističkim i drugim kanadskim podacima; što je Parlament Kanade usvojio dvije rezolucije o genocidu u Srebrenici i Republici Bosni i Hercegovini; što su gradovi Hamilton i Windsor odali počast žrtvama genocida u Srebrenici; što kanadska Vlada obilježava 31. maj kao Svjetski dan bijelih traka; što je Vlada Kanade zatražila primjenu odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o neustavnosti proslave 9. januara; što se u Kanadskom muzeju za ljudska prava nalazi stalna izložbena postavka o genocidu u Srebrenici i Bosni i Hercegovini; što se prepoznaje značaj Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine i Dana državnosti Bosne i Hercegovine, kao i otvaranje spomenika u Windsoru. Imamo izuzetnu čast i zadovoljstvo  da izrazimo najdublju ljudsku zahvalnost članu Kanadskog parlamenta Brian Masse za kontinuiranu podršku za istinu i pravdu u Bosni i Hercegovini.  Svi građani bosanskohercegovačkog porijekla koji žive u Kanadi i mnogi Kanađani mogu posvjedočiti doprinos Briana Masse u borbi da Kanada prizna i proglasi dan sjećanja na genocid u Srebrenici, te prizna da je u Srebrenici počinjen zločin genocida. I pored otpora da se koristi riječ genocid, Brian Masse nije odustajao od ovog termina i rezolucije su usvojene u Kanadskom parlamentu. Proces lobiranja i zalaganja za ovu Rezoluciju je trajao više od godinu dana, a Brianova predanost, zalaganje, integritet i hrabrost su bitni faktori koji su doveli do ostvarenja ovog, za nas veoma bitnog cilja.  Govoreći o Brian Masse-u, bitno je istaći njegovu predanosti ideji i borbi za ljudska prava od početka njegove političke karijere pa do sada. Zapravo, njegov ulazak u politiku bio je vezan za genocid u Istočnom Timoru. Od tada pa naovamo Brian je održao svoj integritet u borbi za ljudska prava, i u slučaju Rezolucije o Srebrenici pokazuju da potreba za pravdom nadmašuje potrebu za prividnim mirom. Kanadske rezolucije o genocdu u Srebrenici su ojačale veze Kanade i Bosne i Hercegovine u zajedničim naporima spriječavanja budućih genocida kako u Bosni i Hercegovini, tako i u svijetu. Hvala Brian. Vi ste naš prijatelj i naš heroj. Pozdravljamo vaše napore za promociju mira i pravde u svijetu i bolje budućnosti za Bosnu i Hercegovinu i njene građane. Želimo se zahvaliti svim članovima Bosanskog kluba Windsor za izgradnju historijskog spomenika žrtvama genocida u Srebrenici i kontinuiranu borbu za istinu i pravdu u Bosni i Hercegovini”.

BIC Hamilton čestita profesoru Ramiću na ovom velikom priznanju. Kao što profesor Ramić često kaže ovo je zapravo priznanje našoj zajednici jer bez angažovanja u radu lokalne zajednice nema dobrih rezultata nigdje. Primjer aktivnosti profesora Ramića je poruka i pouka za sviju nas da iz jedne male zajednice koja već više od 15 godina radi izlaze veliki aktivisti i borci za istinu, pravdu, ljudska prava i slobode.

BIC Hamilton