Lokalni izbori u BiH

SVIM DŽEMATIMA ISLAMSKE ZAJEDNICE BOŠNJAKA U SJEVERNOJ AMERICI   

Esselamu alejkum!
Poštovani imami, predstavnici džemata, dragi Bošnjaci i Bošnjakinje,
Na osnovu dopisa Uprave za vanjske poslove i dijasporu od 15. septembra 2016. godine, traži se da svi imami na prostoru Sjeverne Amerike sljedeći tekst pročitaju na hutbi 16. septembra i upoznaju džematlije o sljedećem:
Lokalni izbori u Bosni i Hercegovini se održavau u oktobru mjesecu 2016. godine, i kao što vam je poznato, za ove izbore registriran je rekordan broj birača iz dijaspore.
Kako bismo osigurali da glas svakog Bošnjaka bude uvažen i da stigne na vrijeme u Centralnu izbornu komisiju u Sarajevu, apelujemo na sve vas da po prijemu glasačkih listića, iste popunite i pošaljete natrag isključivo putem preporučene pošte.
Poznato nam je da su ranije materijali stizali prilično kasno u zemlje dijaspore te su se i povratni materijali kasno slali što je dovodilo u pitanje važenje glasova.
Slanjem glasačkih listića putem preporučene pošte, CIK je dužan da uvaži datum i pečat utisnutom na koverti sa danom kada su materijali poslani, bez obzir kada oni stigli do CIK-a. Svaka druga vrsta slanja listića, može rezultirati gubljenjem pošte kao i njenog kašnjenja bez prava uvažavanja glasa.
Također, molimo sve džemate da ovaj dopis podijele sa svojim članovima putem oglasnih ploča, web site-ova, džematskih facebook stranica i drugih dostupnih medija.
Očekujući od vas koji imate pravo glasa da ispunite svoje građansko pravo i dužnost te da glasate, mahsus Vas selamim.
Mr. Sabahudin ef. Ćeman
Glavni imam ICNAB-a