Važna obavijest

Uputstva o primjeni Zakona o premjeru i katastru RS-a za medžlise, džemate i Bošnjake općenito

Na području RS-a započet je proces implementacije i primjene novog Zakona o premjeru i katastru. Predmetnim zakonom će biti uspostavljene nove zemljišne evidencije, a stare će biti brisane. Do sada su evidencije o vlasništvu vođene u gruntu, a evidencija o posjedu u katastru. Nakon implementacije Zakona postojaće samo katastarska evidencija nekretnina u kojoj će biti objedinjene sve informacije.

Zbog sve većeg interesovanja Bošnjaka o načinu implementacije i samom sadržaju Zakona o premjeru i katastru, Vakufska direkcija putem ovih upustava želi ukazati na osnovne elemente Zakona, kao i na aktivnosti koje svaki Medžlis ali i bošnjak općenito mora poduzeti kako bi na adekvatan način zaštitio svoju imovinu.

Vakufska direkcija putem ovih upustava želi upoznati sve zainteresirane strane koje imaju imovinu na području RS-a da budu maksimalno obazrivi i pripremljeni za primjenu navedenog Zakona.

Da bi u potpunosti bili spremni za primjenu Zakona svi oni kojih se tiče ovaj Zakon trebaju:

  • Pripremiti svu dokumentaciju o svojim nekretninama. Pod dokumentacijom se podrazumjevaju stari i novi zk izvadci, posjedovni listovi, kopije katastarskih planova, rješenja i druge sudske odluke, ugovori o prenosu vlasništva i druga dokumentaciju.
  • Obići svoje nekretnine i utvrditi granice tih nekretnina, a posebnu pažnju obratiti na poljoprivredna i šumska zemljišta.
  • Pomno pratiti aktivnosti Uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove, pratiti oglašavanja izlaganja nekretnina i javnog uvida u katastar nekretnina;
  • Ukoliko ste u nemogućnosti pratiti izlaganje i učestvovati na istom opounomoćiti stručnu osobu koja će to u Vaše ime uraditi;
  • Aktivno učestvovati u svim radnjama prilikom izlaganja nekretnina i isticati sve relevantne prigovore u cilju zaštite svoje imovine;
  • Oni koji imaju nekretnine, a koje se u zemljišnim dokumentacijama vode na ime drugih osoba, trebaju pratiti izlaganje tih nekretnina jer njima neće biti upućen poziv. Ali, i bez obzira na neupućivanje poziva važno je učestvovati u javnom izlaganju;
  • Osporiti sva uzurpiranja od strane trećih lica;
  • Nakon dobijanja rješenja, detaljno analizirati ista, te ukoliko ste nezadovoljni u predviđenom roku obavezno uložiti žalbu;
  • Ukoliko smatrate da je neophodno, tražite mišljenje stručne osobe koja poznaje ovu problematiku.

Želimo napomenuti da će izlaganje nekretnina raditi Komisija koja će biti formirana za izlaganje u određenim katastarskim općinama. Ta komisija ima tri člana, dva pripadnika srpskog naroda i jedan član pripadnik druga dva naroda. Ukoliko se izlaganje radi na području gdje su vlasnici u većinskom procentu pripadnici bošnjačkog naroda, treći član Komisije će biti iz reda bošnjačkog naroda. Isto je i u slučaju kada se radi o području gdje su pretežno naseljeni pripadnici hrvatskog naroda. Zbog toga je potrebno kandidirati Bošnjaka koji je stručan i koji će dati doprinos u zaštiti i eventualnom sprečavanju otuđenja imovine.

Ovim putem želimo apelovati i djelovati na svijest svih Bošnjaka da se aktivno uključe u sve pripremne i ostale radnje kako bi zaštitili svoju imovinu. Na svaki poziv potrebno se odazvati, aktivno učestvovati u izlaganju i eventualno isticati prigovore.

Svako izlaganje i aktivnosti na implementaciji ovog Zakona će biti objavljeni putem medija i putem zvanične stranice Uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove ( web stranica www.rgurs.org )