Svečano obilježen rad Instituta

1-1Svečano obilježen dvodecenijski rad Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava

U povodu zapaženog dvodecenijskog naučnoistraživačkog rada i uspješnog funkcioniranja Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu je svečano obilježio taj značajni jubilej.

U ime Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Faruk Mekić, prorektor Univerziteta u Sarajevu, uputio je čestitke Institutu za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava i riječi dobrodošlice prisutnima istakavši da je Institut, naučnoistraživačka ustanova i članica Univerziteta, dragulj Univerziteta u Sarajevu.

“Institut je, po ostvarenim naučnim rezultatima u oblasti društvenih i humanističkih nauka, od značaja za nauku i njen razvoj i društvenu praksu ne samo u Bosni i Hercegovini nego i u svijetu i nesumnjivo je reprezentativni predstavnik Univerziteta u Sarajevu”,naglasio je prorektor Mekić.

Govoreći o Institutu i njegovim rezultatima nakon 22 godine, dr. Mevludin Mekić, predsjednik Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu, istakao je da je riječ o ustanovi kojom bi se mogle ponositi i mnogo bogatije i razvijenije države. Podsjetivši na latinsku izreku Divinum opus est sedare dolorem (“Umanjiti bol božansko je djelo”), dr. Mevludin Mekić je naveo da slično ovoj sentenci Institut smanjuje teške boli svih žrtava genocida u Bosni i Hercegovini i šire dokazivanjem istine o strašnom zločinu.

“Uposlenici i saradnici Instituta, pod rukovodstvom poznatog istraživača akademika Čekića, istovremeno govore i u ime svih nevino ubijenih žrtava, na čemu su im sadašnje generacije zahvalne, a nadam se i buduća pokoljenja”, istakao je dr. Mevludin Mekić.

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu je formiran u septembru 1992. godine u izuzetno složenim i teškim društvenim, političkim, ekonomskim, vojnim i sigurnosnim uvjetima, složenim unutrašnjim zbivanjima u međunarodnim odnosima.

U uvodnom izlaganju prof. dr. Smail Čekić, direktor Instituta, predstavio je nastanak, razvoj i funkcioniranje Instituta u periodu od 1992. do 2013. godine.

“Dvadeset dvije godine je i prekratak i predugačak ili relativno dug period u kojem su ispisane svijetle stranice ove naučnoistraživačke ustanove od posebnog društvenog, naučnog, nacionalnog i državnog značaja za Bosnu i Hercegovinu, za žrtve genocida i drugih oblika zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava ne samo u Bosni i Hercegovini već i znatno šire, kao i od značaja za razvoj naučnog saznanja o najsloženijoj društvenoj pojavi i njegovoj naučnoj upotrebljivosti i društvenoj svrsishodnosti”, istakao je direktor Čekić.

Naglasivši da se Institut razvijao kroz određene etape, neodvojive od etapa i faza društvenog, političkog, obrazovnog i naučnog razvoja društva, a koje su obilježene brojnim kadrovskim, materijalnim, finansijskim, prostornim i drugim problemima, direktor Čekić je podsjetio na brojne realizirane naučnoistraživačke projekte i konferencije o predmetnoj tematici (nacionalnog i međunarodnog karaktera).

Institut je objavio 110 izdanja, a uposlenici Instituta su u raznim časopisima objavili 187 naučnih radova, te u izdanju drugih ustanova i institucija objavili su 23 publikacije. U statusu organizatora, suorganizatora ili učesnika, naučnici-istraživači i istraživači-saradnici Instituta su imali aktivnu i zapaženu ulogu na 172 naučne, domaće i međunarodne konferencije, okrugla stola i seminara. Promovirali su 330 knjiga, uradili desetine recenzija, moderirali promocije više od 120 knjiga iz oblasti istraživanja zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, te održali oko 150 predavanja i tribina u BiH i inozemstvu.

“Agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu i genocid nad Bošnjacima su trajni predmet istraživačke aktivnosti Instituta, koja se odvija po modelu tipskog projekta istraživanja, a koja je imenovana kao strateška. Ta centralna, fundamentalna, bitna istraživačka aktivnost iskazana je kao predmetna obaveza dugoročnog istraživanja, utvrđena planom i programima rada Instituta”, istakao je direktor Čekić.

Nakon pozdravnih obraćanja i uvodnog izlaganja akademik Muhamed Filipović je govorio o značaju istraživanja genocida u kontekstu moderne historije, a prof. dr. Mirko Pejanović je promovirao monografiju “Nastanak, razvoj i funkcionisanje Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu 1992-2013.”.

1-2

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava je punopravna članica Univerziteta u Sarajevu, koja je, kao naučnoistraživačka ustanova, zahvaljujući prvenstveno rezultatima naučnih istraživanja, ostvarila izuzetno značajne rezultate i naučno-stručnu afirmaciju i respekt u Evropi i svijetu.

Svečanoj sjednici su prisustvovali predstavnici Instituta za istraživanje genocida, Kanada I Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike.

U okviru svečanosti profesoru Emiru Ramiću, Direktoru Instituta za istraživanje genocida, Kanada je na prijedlog Naučno istraživačkog vijeća Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, Univerziteta u Sarajevu uručena Povelja za izuzetan doprinos u istraživanju genocida i drugih oblika zločina protiv čovječnosti međunarodnog prava i istrajnoj borbi za ljudska prava, slobode i ljudsko dostojanstvo, kao i za afirmaciju, promociju i očuvanje države Bosne i Hercegovine, te razvoju mira, humanizma i progresa u svijetu.

1-3