Da li ste spremni za ramazan?

Da li ste spremni za ramazan?

Misliš li da si spreman/na za ramazan? Kakva je tvoja veza sa Gospodarem dok je mjesec milosti, oprosta i zaštite od vatre pred vratima? Da li se spremaš za njega ili misliš da je još rano?

Dragi čitaoče, već danas je vrijeme za pripreme. Nudim ti nekoliko savjeta koji će ti pomoći da se što bolje pripremiš za predstojeći ramazan.

1. Obnovi nijet

Nijet je temelj za početak bilo kakvih dobrih djela. Prenosi se od Omera ibn El-Hattaba, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Djela se cjene prema namjerama i svakome pripada ono što je naumio. Čija Hidžra bude u ime Allaha i Njegova Poslanika ona je u ime Allaha i Njegova Poslanika, a čija Hidžra bude radi dunjaluka kojim bi se okoristio ili žene kojom bi se oženio njegova Hidžra je radi onoga zbog čega ju je i učinio.” (Muttefekun ‘alejh)

Od Ibn-Abbasa, radijallahu ‘anhuma, se prenosi da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kazao: “Allah je zapisao dobra i loša djela a zatim to pojasnio, pa ko je htio da uradi dobro djelo ali ga nije uradio, Allah mu upiše čitavo dobro djelo, a ko ga je htio uraditi i uradio ga, Allah mu upiše deset dobrih djela ili uveća sedamstotina puta i više. Ko je htio da uradi loše djelo ali ga nije uradio, Allah mu upiše čitavo dobro djelo, a ko je htio da uradi loše djelo i uradio ga, Allah ga upiše kao jedno loše djelo.” (Muttefekun ‘alejh)

Dakle, nagrada je u skladu s nijetom. Stoga, obnovi svoj nijet i odluči da činiš što više dobrih djela, a u isto vrijeme se udaljuj od svega onog čime Allah nije zadovoljan. Neka to bude način tvog života i tvog cjelokupnog djelovanja.

2. Dova

Čini dovu što više možeš u ovim mubarek danima, da ti Allah otvori put ka Sebi. U 186. ajetu sure Al-Baqarah, Gospodar kaže: “A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na Pravome putu.”

Neka ti srce uvijek bude vezano za Allaha, zikrom i dovama. Često izgovarajte dove: “Allahu moj, pomozi mi da te se sjećam, i da ti zahvaljujem i da ti ispravno robujem.”
“O Ti, koji okrećeš ljudska srca, učvrsti moje srce u Tvojoj vjeri.”

Pored pomenutih, postoje i mnoge druge dove koje će ti pomoći da tvoje srce bude u stalnoj vezi sa Allahom, a preporučuju se dove u kojima je sadržano veličanje Allaha i traženje svih potreba koje ti trebaju, jer između tebe i Allaha nema prepreke.

3. Klanjanje namaza u propisanim vremenima

Kreni od današnjeg dana da ostaviš svaki posao koji će te odvratiti od klanjanja namaza u njegovo vrijeme. Odluči čvrsto da ćeš svaki namaz, koliko ti obaveze dopuštaju, klanjati u mesdžidu. Također, trudi se da ponavljaš riječi mujezina, te da proučiš prigodne dove između ezana i ikameta. Jedan od osnovnih elemenata namaza je svakako skrušenost u njemu, te razmišljanje o ajetima koje učiš. Sve to će ti pomoći da dopreš do pravog smisla namaza. Činjenica je da je sura El- Fatiha, ustvari dijalog između tebe i tvoga Gospodara, pa pokušaj da ti je to uvijek na umu kada staneš na namaz.

Kaže Poslanik s.a.w.s.: “Podijelio sam namaz između mene i mog roba na dva dijela. Pa kada kaže: Hvala Allahu, Gospodaru svjetova , kažem: Zahvaljuje mi moj rob. Pa kada kaže: “Milostivom, Samilosnom”, kažem: Čini mi pohvalu moj rob. Kada kaže: “Vladaru Sudnjeg dana kažem: Predaje mi vlast moj rob. A kada kaže: “Tebi se klanjamo i od Tebe pomoć tražimo”, kaže Allah: “Ovo je između mene i mog roba, a mom robu pripada ono što moli.” Kada kaže: “Uputi nas na pravi put, na put onih kojima si milost Svoju darovao, a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali!” Allah kaže: “Ovo je za mog roba, a mom robu pripada ono što traži.” (Muslim)

Znaj da si najbliži svome Gospodaru kada si na sedždi!

Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Čovjek je najbliži svome Gospodaru kada je na sedždi, pa učite što više dova u tim momentima!“ (Muslim, Ahmed, Ebu Davud i Nesai)

Pokušaj da obavljaš što više dobrovoljnih, nafila namaza, jer za njih slijedi velika nagrada. Prenosi se od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: „Nema Allahovog roba koji klanja dvanaest rekata dobrovoljnog namaza, pored farzova, a da mu Allah ne sagradi kuću u džennetu.“

4. Zikr

Jutarnji i večernji zikr je nešto što ne bih smjeli propustiti ni po koju cijenu. Neka tvoj jezik bude uvijek nakvašen od stalnoga zikra, bez obzira da li traženjem oprosta- istigfarom, zahvalom- tahmidom, veličanjem- tekbirom ili salavatom na Poslanika s.a.v.s. Ne dozvoli da ti vrijeme prolazi bez zikra.

Kaže Allah Uzvišeni: „Muslimanima i muslimankama, i vjernicima i vjernicama, i poslušnim muškarcima i poslušnim ženama, i iskrenim muškarcima i iskrenim ženama, i strpljivim muškarcima i strpljivim ženama, i poniznim muškarcima i poniznim ženama, i muškarcima koji dijele zekat i ženama koje dijele zekat i muškarcima koji poste i ženama koje poste, i muškarcima koji o svojim stidnim mjestima vode brigu i ženama koje o svojim stidnim mjestima vode brigu, i muškarcima koji često spominju Allaha i ženama koje često spominju Allaha, – Allah je, doista, za sve njih oprost i veliku nagradu pripremio. (Sura Al Ahzab- 35)

5. Svakodnevno učenje Kur ana

Dobro je da uvedeš sebi dnevni vird Kur ana, pa makar i po nekoliko ajeta, i ustraj u tome da ne ideš na spavanje sve dok ne proučiš svoj dnevni vird iz časne Knjige. Usto, uobičaji sebi slušanje Kur ana dok si na putu za posao ili dok obavljaš kućanske poslove. Na ovakav način ćeš dosljedno proučiti hatmu tokom mjeseca Ramazana, a usto ćeš se i približiti Gospodaru.

6. Post ponedjeljkom i četvrtkom

Ustraj u tome da postiš ponedjeljkom i četvrtkom jer je to sunnet Poslanika, s.a.v.s. Ovo će ti poslužiti kao odlična priprema na post u mjesecu Ramazanu.

7. Noćni namaz

Nastojte da dio noći provedete u noćnom namazu, pa makar to bilo i kratko. Kaže Poslanik s.a.v.s.: „Obavljajte noćni namaz, jer je to osobina dobrih ljudi prije vas, lijep način približavanja Allahu Uzvišenom, on sprječava grijehe, razlog je za brisanje loših postupaka i otklanja bolest iz tijela. (Ahmed, Tirmizi i Albani ga ocjenjuje kao sahih hadis)

8. Slušanje vjerskih predavanja

Na internetu su dostupna mnoga predavanja koja govore o vrijednostima ramazanskog posta i činjenju dobrih dijela, o pokornosti i približavanju Allahu i mnoga druga predavanja kojima obogatiti svoje znanje i time što spremnije dočekati mubarek mjesec Ramazan.

9. Druži se sa dobrima

Dobro društvo će ti pomoći da ustraješ na pravom putu ako počneš slabiti. Također, možeš zajedno sa njima napraviti dnevi raspored ibadeta i takmičiti se u dobru. To bi bila jako dobra priprema za činjenje ibadeta u umjesecu Ramazanu.

10. Sadaka

Trudi se da udjeljuješ pa makar i malo. Prenosi se od Ibn Omera, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Najdraža djela Allahu su radost koju doneseš muslimanu ili od njega otkloniš nevolju ili mu riješiš dug ili od njega otkloniš glad.“ (Taberani)

11. Obaranje pogleda i izbjegavanje gibeta i nemimeta

Uobičaji sebi obaranje pogleda. Kaže Poslanik, s.a.v.s.: „Pogled je strelica od otrovnih strelica Iblisa, ko ga ostavi iz bogobojaznosti prema Allahu dž.š.biće nagrađen imanom čiju će slast u srcu osjetiti.” (Hakim)

Svoj jezik cuvaj od gibeta i nemimeta, i neka ti osnovni cilj bude da ispostiš mjesec ramazan bez činjenja grijeha zbog kojih bi ti se umanjila nagrada za ibadete u njemu.

12. Koristi vrijeme

Pokušaj da provodiš vrijeme u onome što je korisno. Kloni se gledanja televizije i provođenja sati pred kompjuterom. Dolazi nam mjesec milosti, oprosta i zaštite od vatre, mjesec u kojem je noć koja je vrjednija od hiljadu mjeseci, pa je preče da ga provedemo u onome čime je Allah s.v.t. zadovoljan.

Počnite od danas. Usmjerite svoju energiju i svoje djelovanja u činjenje dobra. Spremite se za Ramazan. Odbrojavanje je počelo…

Prevod i obrada: Akos.bA