Saudijac pronašao kamen …

Nakon 1500 godina: Saudijac pronašao kamen kojim je uništena Ebrehina vojska

Čovjek iz S. Arabije je tokom lova u planinskom području u blizini granice s Jemenom, otkrio mali tamni kamen, koji je odmah prepoznao kao sličan onima koji se spominju u Kur anu, u suri El-Fil (Slon).

Nakon ispitivanja, utvrđeno je da se radi o jedinstvenom i do sada nepoznatom kamenu, starom preko 1500 godina, i ponuđena mu je ogromna svota novca kao otkupna cijena. Međutim, čovjek je odbio.

Pronalazač Salih Musfer El-Gamdi kaže da kamen na sebi nosi urezane slike ptica i slonova, a težak je 131 gram. Gamdi kaže da je kamen pronašao u južnoj dolini Džerb, poznatoj kao Zelena dolina, u kojoj su Ebreha i njegova vojska nakratko odsjeli prije napada na Mekku. U Kur anu, Uzvišeni Allah spominje da je poslao ptice Ebabil koje su bacale kamenje od gline na vojsku koju je predvodio abesinskim vojskovođom Ebrehom koja je krenula da sruši Ka bu u Mekki, u sam osvit zore islama.

On kaže da su stručnjaci uzeli kamen radi analize, i utvrdili da je star najmanje 1442 godine, i napominje da ga je pronašao samo dan nakon što je sanjao svog oca i djeda.

„Godinu dana nakon što sam pronašao kamen, zamolio sam jednog prijatelja iz Egipta čiji su rođaci arheolozi da uzmu kamen radi analize. Nakon ispitivanja, kontaktirali su me i zamolili da im dostavim i dodatne slike kamena“, rekao je Gamdi.

„Nakon niza poruka i telefonskih poziva, rekli su mi da bi otkupili kamen za četiri miliona, ali sam odbio da ga prodam. Nedugo nakon toga, odsjek za turizam iz Bahe (južna S. Arabija) su me zamolili da im ustupim kamen, ali sam i to odbio.“

Priča o Ebrehi i slonu

Ebreha je u Sani (Jemen) izgradio veličanstvenu crkvu s namjerom da ona postane mjesto hodočašća svih Arapa. Tim potezom je htio ostvariti dva cilja: učiniti Sanu glavnim političkim i vjerskim centrom Arabije i privoliti Arape da masovno prihvate kršćanstvo.

Arapski trgovci koji su posjećivali Sanu vidjeli su, međutim, u ovoj crkvi pravu uvredu, a prema Ebrehinoj veleljepnoj crkvi pokazivali su otvoreno nepoštovanje, što je ovome izuzetno teško palo, te je odlučio povesti vojsku na Mekku, srušiti Ka bu, a potom nametnuti Arapima kršćanstvo.

Iz Jemena je krenuo sa velikom vojnom silom, a sa sobom su, shodno predajama, vodili i jednog slona, kojeg su, prema nekim predajama, nazvali Mahmud. Drugi, opet, tvrde da je Ebrehina vojska vodila 13 slonova. Neka arapska plemena usput su ih napala pokušavši spriječiti Abesince u njihovom naumu da dođu do Mekke, ali su brzo bili poraženi, a njihovi poglavari zarobljeni.

Tako je Ebreha uskoro bio pred Mekkom. Mekanci su izašli iz grada i sklonili se u pećine na obližnjim brdima. Ebreha je zaplijenio kamile i stoku Mekanaca zatečenu pred gradom, te je tako zaplijenio i dvije stotine kamila koje su pripadale Abdul Muttalibu, djedu Muhammeda, sallallahu alejhi we sellem.

Kažu da je Abdul Muttalib, tada nezvanični poglavar Mekke, otišao u Ebrehin tabor i od njega lično zatražio da mu njegove kamile budu vraćene. Ebreha mu je na to rekao: “Čudi me da ti kao poglavar grada koga smo došli uništiti razmišljaš o svojim kamilama,a ne brineš za Ka bu koju ćemo srušiti!”

Abdul Muttalib na to je odgovorio: “Ja sam vlasnik kamila i brinem se o njima, a i Hram ima svoga Gospodara koji će ga odbraniti.” Ebreha je uskoro naredio svojoj vojsci da predvođena slonom koji je trebao rušiti Ka bu krene u grad. Slon se međutim nije htio pokrenuti, i koliko god da su ga tjerali i udarali, stajao je kao ukopan. Kad se vojska okrenula, i htijući se poslužiti varkom kao krenula natrag, slon je pošao za njima. Kad su ga, međutim, opet usmjerili prema Mekki, nije se htio ni pomaći.

Tad su se odjednom iz pravca obale ukazala nepregledna jata ptica, a svaka ptica je nosila po tri oblutka, jedan u kljunu i dva u kandžama, pa su bacajući kamenje navalile na Abesince. Kamenje je pogađalo Ebrehine vojnike i, budući da je bilo izbacivano nevjerovatno velikom brzinom, nanosilo im je teške, mnogima i smrtonosne povrede. Abesinci se dadoše u bijeg, a i sam Ebreha, koji je bio ranjen, naredi povlačenje, pa se njegova vojska vrati natrag u Jemen. Ka ba i Mekka tako su bili spašeni.

Kur an i „Godina slona“

Predaju o Ebrehinom pohodu na Mekku prenose brojni izvori. Priča o napadu ptica na abesinsku vojsku nekom može djelovati nevjerovatno i nerazumno, ali je, barem za vjernike, činjenica da se ovaj događaj doista ovako odigrao, budući da se 105. kur anska sura zove Slon (El-Fil) i cijela je posvećena ovom događaju. U njoj se nedvosmisleno kaže da je Allah, dželle še nuhu, poslao jata ptica na “Družinu slona” i tako osujetio njihov plan. Većina historičara se slažu da je Božiji Poslanik, s.a.v.a.s., rođen upravo one godine kad se odigrao ovaj događaj, jer je ta godina među Arapima bila poznata kao “godina slona”.

Za Sebil.eu piše: Nedim Botić