Er-Rezzak, Onaj koji opskrbu daje

Allahova dž.š. lijepa imena – Er-Rezzak, Onaj koji opskrbu daje

Šta je rizk?

Da bismo spoznali Allahovo dž.š. lijepo ime Er-Rezzak, prvo moramo naučiti šta znači rizk. To je opskrba koja je propisana svima nama i koja nam je od koristi. Tako da je Allah dž.š., Er-Rezzak, Onaj Koji stvara opskrbu, i uzima Sebi za obavezu da dodijeli ono što je propisao svojim robovima. On je Er-Rezzak, što za razliku od Er-Raazik znači da On opskrbljuje svako živo biće: muslimane i nemuslimane, žene i muškarce, ljude, životinje i biljke. Njegova opskrba obuhvata sve što je na zemlji. Allah dž.š. u Kur’anu kaže : ‘’Na Zemlji nema nijednog živog bića, a da ga Allah ne hrani. On zna gdje će koje boraviti i gdje će sahranjeno biti. Sve to ima u jasnoj Knjizi.’’ 11 : 6

Ovo su riječi Allaha dž. š. On kaže da se o opskrbi Svojih stvorenja On brine. A u slučaju da u ovo sumnjamo, Allah se zaklinje nebesima i zemljom i kaže : A na nebu je opskrba vaša i ono što vam se obećava. I, tako Mi Gospodara neba i Zemlje, to je istina, kao što je istina da govorite! Kur’an, 51: 22-23

Poslanik s.a.v.s. je rekao da nijedno živo biće neće umrijeti, a da neće dobiti svu opskrbu koja mu je propisana. (prenosi Ibn Hibban). Samo da posmatramo nebesa i zemlju, te način na koji se kiša spušta i bilje raste treba da nam bude dovoljan dokaz. Mi to uzimamo zdravo za gotovo, kao prirodni slijed stvari. Ali Allah dž.š. je Taj koji određuje taj slijed u prirodi. Pa ako je On stvorio sistem po kojem svim stvorenjima pripada određena opskrba, kako onda da pomislimo da neće i nama dati opskrbu kada je On za ljude rekao: ‘’Mi smo sinove Ademove, doista, odlikovali; dali smo im da kopnom i morem putuju, i opskrbili ih ukusnim jelima, i dali im velike prednosti nad mnogima koje smo stvorili.’’ Kur’an, 17 :70

Međutim, ako osjetite da vaša opskrba sporo dolazi, sjetite se da će ono što vam je propisano sigurno doći. Ono što je do nas jeste kako da je tražimo.

Šta se sve može smatrati rizkom ? Kada se spomene rizk, većina ljudi misli samo na novac. Ali rizk je sve ono što nam koristi. Stoga to može biti novac ili bilo koje materijalno dobro na ovome svijetu. To može biti i nešto emocionalne prirode. A može biti i duhovna opskrba. Osoba koja se trudi da prisustvuje naučnim skupovima, koja se trudi da bude okružena dobrim ljudima, koja se trudi da uradi što više dobrih djela čini korake koji će nahraniti njegovu dušu. A Allah dž.š. će ga zbog toga nagraditi.

Vlastiti trud: uslov za dobijanje rizka

Ovo je ključni dio naše lekcije ovoga puta : lekcija o trudu. Tvoja opskrba ti neće doći ukoliko se ne trudiš da je dobiješ. Ovo je osnovna razlika između hiba-poklona i rizka. Tvoja opskrba ti je propisana, ali da bi otključao vrata, moraš raditi kao da ona zavisi od toga koliko se trudiš, ali u svom srcu znaš da nećeš ništa dobiti mimo onoga što ti je Allah dž.š. propisao.

Ovo je razlog, ukoliko vjerujemo u Er-Rezzaka, da nikada ne posegnemo za haram stvarima kako bismo došli do sredstava za život. Ako zaista vjerujemo da nam je naša opskrba propisana, i da će nam doći, onda znamo da ne trebamo tražiti nemoralne načine da zaradimo za život. Radimo na svaki način na koji možemo, na način koji nam koristi kao muslimanima, znajući da je Allah dž.š. Taj Koji će nam dodijeliti opskrbu. Pa čak i ako je svako oko nas umiješan u korupciju.

Primjer Hadžere r.a. savršeno odražava ovu lekciju. U sred pustinje, ona je sama. Njeno novorođenče plače jer je gladno, a njene zalihe hrane su potrošene. Ona trči između Safe i Merve sedam puta, tražeći nešto, bilo šta. I Allah dž.š. nagrađuje njen trud vrelom vode Zemzem, koje je i dan danas od koristi ljudima. Kada idemo na umru ili obavljamo hadždž, mi obavljamo sa’j, što znači trud, slijedeći stope Hadžere r.a., kako nikada ne bismo zaboravili lekciju rada i truda sa onim sredstvima koja su

nam dostupna. I način zašto ovo savršeno odražava koncept rizka jeste da se pojavio odakle ona nije mogla ni zamisliti. Ona je ispunila svoj dio i Allah dž.š. joj je podario ono što joj je bilo propisano. Ovo je lekcija posebno za one od nas koji kažu da nemamo šta raditi, međutim uvijek postoji nešto što se može raditi. Čak i trud da pronađemo načine na koji ćemo biti produktivni je nešto za što ćemo biti nagrađeni, jer to pokazuje da smo ozbiljni u svom nastojanju i trudu. I Allah dž.š . ti opskrbu može podariti na načine na koje si se trudio ili na potpuno drugačije načine. To je jednostavno tako da ti pokaže da je rizk u Njegovim rukama.

Poznavao sam jednu osoba koja je zaista trebala posao, ali se nije htio ‘’prodavati’’ tako što će aplicirati bilo gdje samo zbog novca. Ovaj moj prijatelj je aplicirao svugdje gdje je mislio da je moralno i u skladu sa njegovim interesima. Ali bio je odbijan nekoliko puta zaredom. Ovo se nastavilo mjesecima. Međutim, Hvala Allahu ova osoba nikada nije izgubila nadu. I iznenada, jedna kompanija ga je kontaktirala, na čiju adresu čak i nije poslao aplikaciju. Neko bi rekao da nije ni morao aplicirati na drugim mjestima, ali je on to činio. To pokazuje da je bio ozbiljan. I Allah mu je spustio njegovu opskrbu kroz ponudu za posao za koji nije ni aplicirao, da pokaže da rizk dolazi od Njega.

Saznanje da nam je svima rizk propisan nije izgovor da budemo lijeni. Niko nije bolje poznavao Er- Rezzaka od Poslanika s.a.v.s., ali ne postoji nijedan momenat u njegovom životu gdje možemo vidjeti da se predao i da se nije trudio. Njegov primjer je najbolji primjer, jer nam pokazuje šta znači imati potpuno povjerenje u Allaha dž.š. i da će mu opskrba biti dodijeljenja , a ipak truditi se i raditi na način da je planirao, duboko razmišljao i savjetovao se sa drugima.

Šta je sa ljudima koji, očigledno, ne dobijaju svoju opskrbu? Zašto ljudi umiru od gladi? Za neke ljude je jednostavno da vjeruju kako Allah dž.š. ne daje opskrbu. Stalno gledamo slike djece koja se smrzavaju u Afganistanu ili umiru od gladi u Somaliji. ‘’ Gdje je njihova opskrba ?’’ neko bi se mogao zapitati. Ali, ipak moramo shvatiti da postoje posljedice naših djela. Allah dž.š. nas podsjeća da ako ne vladamo pravedno, na zemlji će se pojaviti nered. Presušivanje prirodnih dobara, tlačenje ljudi, te gomilanje blaga su stvari koje naša vjera prezire, a Allah dž.š. nas često na to podsjeća. Ne možemo kriviti Allaha dž.š . kada smo mi ti koji su stvorili sistem koji je u suprotnosti sa onim kako nam je Allah dž.š. propisao da živimo. Tako da je za njih to iskušenje na ovom svijetu, iako Er-Rezzak može manifestovati Svoju moć na načine kako mi ne možemo ni zamisliti, a naš test je u tome što ne uspijevamo da riješimo ove probleme.

Jedna od stvari koja nam uskraćuje opskrbu jesu naši grijesi. Ali neko bi mogao reći da mnogi grešni ljudi dobijaju opskrbu, pa kako je onda ovo dvoje povezano ? Ali ako je to sve što mi vidimo onda se ponašamo izvještačeno. Oni mogu imati materijalnu opskrbu, ali im Allah dž.š. ne daje duhovnu opskrbu. A to je daleko gore. Ovo se odnosi posebno na to da trošimo svoje imetke koji su nam darovani na nedozvoljene načine.

Sada, kada poznajemo Er-Rezzaka, kako možemo živjeti u skladu sa ovim atributom? Spomenuli smo dvije stvari koje moramo činiti kako bismo dobili rizk. Ne smijemo ga tražiti na nedozvoljene načine, jer to također utiče na to da nam dova ne bude primljena kod Allaha dž.š. Druga stvar je ključ, a to je da se mnogo trudimo. Ali, postoji i treća komponenta koja je od ključne važnosti. A to je jedna unutarnja radnja : rida – zadovoljstvo. Rida je zadovoljstvo sa onim čime nas je Allah dž.š. počastio. Osnovna stvar jeste da ne bismo smjeli osjećati bilo kakvo žaljenje ili očaj zbog onoga što imamo, odnosno nemamo. Ukoliko se mnogo trudimo i shvatimo da od toga nema nikakvih rezultata, u našim srcima ne smije postojati ljutnja na Allaha dž.š. Mi smo zadovoljni sa onim što nam je On propisao i ono što imamo je više nego dovoljno. Poslanik s.a.v.s. nas podsjeća zašto trebamo biti zadovoljni: ’’ Ko god se probudi siguran u svojoj kući, dobrog zdravlja i da ima opskrbu za taj dan, ima sve ovosvjetske blagodati koje su mu potrebne ‘’ (prenosi Tirmizi). Trebamo izbjegavati da budemo od ljudi za koje Allah dž.š. kaže : ‘’ Ima ljudi koji se Allahu klanjaju, ali bez pravog uvjerenja; ako ga prati sreća, on je smiren, a ako zapadne i u najmanje iskušenje, vraća se nevjerstvu, pa tako izgubi i ovaj i onaj svijet. To je, uistinu, očiti gubitak.’’ Kur’an, 22 :11

Kako povećati rizk?

Šejh Ratib An-Nabulsi navodi nekoliko načina kojima možemo povećati svoju opskrbu. Ja sam ih sakupio u sljedeće:

Takva- bogobojaznost, stalna svijest o Allahu dž.š. : ‘’- a onome koji se Allaha boji, On će izlaz naći i opskrbiće ga odakle se i ne nada; onome koji se u Allaha uzda, On mu je dosta. Allah će, zaista, ispuniti ono što je odlučio; Allah je svemu već rok odredio.’’ Kur’an, 65 : 2-3

Tavekkul-potpuno oslanjanje na Allaha dž.š. : ‘’i opskrbiće ga odakle se i ne nada; onome koji se u Allaha uzda, On mu je dosta. Allah će, zaista, ispuniti ono što je odlučio; Allah je svemu već rok odredio.’’ Kur’an, 65 :3

Čuvanje rodbinskih veza : Poslanik s.a.v.s. je rekao : ’’ Ko god želi da njegova opskrba bude uvećana i da mu bude produžen život treba čuvati rodbinske veze.’’ (bilježi Buhari)

Zahvalnost : ‘’i kad je Gospodar vaš objavio: ’Ako budete zahvalni, Ja ću vam, zacijelo, još više dati; budete li nezahvalni, kazna Moja doista će stroga biti’.” Kur’an, 14 :7

Traženje oprosta i tevba- pokajanje : ‘’ i govorio: ’Tražite od Gospodara svoga oprost jer On, doista, mnogo prašta; On će vam kišu obilnu slati i pomoći će vas imanjima i sinovima, i daće vam bašče, i rijeke će vam dati.’’ Kur’an, 71 : 10-12

Sadaka : ‘’ Ko je taj koji će Allahu drage volje zajam dati, pa da mu ga On mnogostruko vrati? – A Allah uskraćuje i obilno daje, i Njemu ćete se povratiti.’’ Kur’an, 2 : 245

Učenje Kur’ana : Poslanik s.a.v.s. je rekao : ‘’ Kući u kojoj se uči Kur’an se povećava dobro, a kući u kojoj se ne uči Kur’an se umanjuje dobro .’’ ( Al- Bazzar)

Selidba u ime Allaha dž.š. : ‘’Onaj ko se iseli Allaha radi naći će na Zemlji mnogo mjesta, uprkos svojim neprijateljima, i opskrbu.’’ Kur’an, 4 : 100

Izvor: suhaibwebb.com

Za Akos.bA prevela i uredila: Anesa Gegić