Da li je stvarno TEŠKO biti fin?

Piše: Saudin Cokoja

Da li je stvarno TEŠKO biti fin?

Uvijek mi na um padne naš film „Teško je biti fin“, i zaista u današnjem vremenu, jednostavno te ponekad drugi tjeraju da ne budeš fin i kulturan. Žele po svaku cijenu da te spuste na svoj nivo ponašanja. Vjernik musliman, bez obzira na stanje, društvo, posao, trebao bi da bude onakav kako mu stoji u njegovom prvom imenu, imenu prije nego su mu njegovi roditelji dali drugo, a to je ime MUSLIMAN. A MUSLIMAN je onaj koji je predan Bogu u svim životnim sferama, a onaj koji je predan Allahu, trebao bi da se ponaša u skladu svog imena.

Zato hazreti Bilal, r.a., Poslanikov mujezin, kad je postao musliman, rekao je:“Ja sam imao dva rođenja, kad me je majka rodila i kad sam postao MUSLIMAN.“ Velika čast! Danas nas ima oko 1.57 milijardi diljem svijeta, hvala Allahu. Upravo ta sila bi trebala da bude moralna i odgojna vodilja, jer imali smo i imamo najboljeg učitelja, Poslanika, Muhammeda, s.a.v.s.

Njegovo vrijeme nije ništa bilo bolje od našeg, svega je bilo kao i danas, bilo je: upotrebe alkohola, bluda, kamate, pljačke, ubistava, raznih udara na vjeru, čast i dostojanstvo, mito i korupcija, ugnjetavanje slabih i druge stvari. Ali opet, u tom društvu, ostao je priseban, nije se dao, nego je bio i ostao FIN i zbog toga je on naš UZOR. Na isti taj način, odgajao je svoju porodicu i svoje prijatelje, ashabe.

Najbolji način, da se islam predstavi u njegovom pravom svijetlu, jeste lijepo ponašanje ili ahlak. Bez obzira kako su nekog roditelji odgojili, ili ako su nekog ulica i društvo odgojili, islam je u stanju da taj odgoj promijeni iz korijena na bolje i pozitivnije.

Da nije TEŠKO biti fin, ukazuju hadisi Poslanika, s.a.v.s., njegovi zlatni savjeti i praktični primjeri za usavršavanje odgoja i morala. Ako ih shvatimo iskreno i prihvatimo svim srcem, vidjet ćemo da nije uopšte TEŠKO biti FIN.

Od Ebu Derda, r.a., se prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Nema ništa teže na vagi mu mina na Sudnjem danu, od lijepog ahlaka…” (Tirmizi i rekao je da je hadis sahih)

Također, od Ebu Hurejre prenosi da je Allahov Poslanik a.s. bio upitan o tome šta ljude najviše odvodi u džennet, pa je rekao: “Bogobojaznost i lijep ahlak.” A upitan o onome što ljude odvodi u džehennem, odgovorio je:”Jezik i spolni organ.” (Tirmizi i za ovaj hadis je rekao da je sahih)

Od Aiše r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao: “Čovjek, vjernik, će svojim lijepim ahlakom (ponašanjem) dostići stupanj postača i onoga koji klanja noćni namaz.” (Buhari)

Amr b. el-As, r.a., kazuje: “Allahov Poslanik , s.a.v.s., je razgovarao licem okrenut i prema najlošijim ljudima. Okretao bi mi se licem i tako mi govorio da sam pomislio da sam ja najbolji ashab.” (Tirmizi)

Enes b. Malik pripovijeda: “Allahov Poslanik, s.a.v.s., nije bio razvratnik, niti bestidnik, niti je vikao po trgovima. Na zlo nije uzvraćao zlim, nego je praštao i bio velikodušan.” (Tirmizi)

Aiša, r.a., pripovijeda: “Allahov Poslanik a.s. nikoga nije udario rukom, ni slugu ni ženu, izuzev kada se borio na Allahovom putu.” (Tirmizi)

Aiša, r.a., pripovijeda: “Allahov Poslanik a.s. nije nikada uzvraćao na učinjenu nepravdu, izuzev ako se prekrše Allahovi propisi, a ako se prekrše Allahovi propisi žestoko bi se razljutio. Kada god bi mogao odabrati jedno od dva djela, odabrao bi lakše, ako nije bilo grijeh.” (Tirmizi)

Enes b. Malik, r.a., kazuje: “Služio sam Allahovog Poslanika a.s. deset godina, a da mi nikada nije rekao:”Uh”, niti za nešto što sam uradio:”Zašto si to uradio?”; niti za nešto što nisam uradio:”Zašto nisi to uradio?” Allahov Poslanik a.s. je bio najljepšeg morala.” (Tirmizi)

(sebil.eu)