Zima je proljeće za vjernika

Autor: Fuad Sedić

Zima je proljeće za vjernika

Ebu Seid El-Hudri, r.a., prenosi da je Pejgamber, s.a.v.s., rekao: „Zima je proljeće za vjernika, duge su njegove noći pa ih provodi u ibadetu a kratki su dani pa ih posti.” (Ahmed, Ebu Je ala i Bejheki, hadis je hasen)

Tokom cijele godine imamo različite prilike za ibadet, ramazan, hadž, dobrovoljni namazi, post, sadaka i tome slično. Nekada je to lakše izvršavati a nekada teže. S obzirom da cilj ibadeta nije mučenje niti patnja vjernika, nego postizanje Allahovog zadovoljstva i našeg duševnog jačanja i uzdizanja, naš Pejgamber, s.a.v.s., nas upućuje na određena vremena i mjesta kada možemo lakše uraditi neka dobra djela. Tako nas upućuje na blagodat zime u kojoj se trenutno nalazimo.

U citiranom hadisu Poslanik, s.a.v.s., za zimu kaže da je proljeće za vjernikovu dušu. Proljeće je inače najljepše godišnje doba kada sve buja, behara i ponovno oživljava nakon zimskog mrtvila i uspavanosti. Upravo ta zima je prilika za vjernika da se malo više posveti ibadetu, noći su duge pa se organizam ima vremena odmoriti od svakodnevnih obaveza a preostane nešto vremena i za noćni ibadet, kada se vjernik odvaja od postelje i u toplom kućnom ambijentu pada na sedždu svome Gospodaru, zahvaljujući mu na neizmjernim blagodatima. Ima i drugih predaja koje govore o ovoj ibadetskoj blagodati zime, pa Amir ibn Mes ud, r.a., prenosi da je Pejgamber, s.a.v.s., rekao: “Lahka zarada sevapa je post zimi.” (Tirmizi)

Ebu Hurejre, r.a., je govorio: – Hoćete li da vas uputim na lahko stjecanje zarade sevapa? Prisutni rekoše: -Hoćemo. On reče: -Lahak način zarađivanja sevapa je post zimi.” Pogledajmo kako su najodabranije generacije ashabi i tabi ini dočekivali zimu, radovali se njoj i druge upućivali kako da je najbolje iskoriste.

Abdullah ibn Mes ud, r.a., je govorio: “Dobro nam došla zima, u njoj se spušta berićet/blagoslov, noći su duge pa se može klanjati a dani su kratki pa se može postiti.”

Omer, r.a., je rekao: “Zima je blagodat i lahka zarada onima koji čine ibadet.” (Ebu Nuajm, sahih)

Hasan Basri je rekao: “Divno li je doba za vjernika zima, noći duge pa može klanjati a dani kratki pa ih je lahko postiti,” a u drugoj predaji kaže: “Divan li je bliski prijatelj vjerniku zima, noći su duge pa klanja a dani su kratki pa ih posti.”

Ove kratke zimske dane bi posebno trebale iskoristiti žene koje imaju obavezu da nadoknade propuštene dane posta kao i svi drugi koji iz određenih razloga nisu bili u mogućnosti postiti mjesec ramazan.

Poznati učenjak Ibn Redžeb El-Hanbeli -rahimehullah- je rekao: “Noćni namaz zimi se vrednuje kao post ljeti.”

Jedan od iskrenih vjernika, kada bi nastupila zima, imao je običaj reći: “O učači Kur ana, noć vam je duga pa učite Kur an a dan vam je kratak, pa postite!”

Poznati prenosilac hadisa Ebu Hurejre, r.a., o provođenju svoje noći ovako kaže: “Podijelio sam noć na tri dijela: trećinu provodim u namazu, trećinu spavam i trećinu iščitavam Poslanikove, s.a.v.s., hadise.”

Blagodati zimskog perioda su čudne za onoga ko je osjetio slast ibadeta. Allah, dž.š., kada opisuje džennetlije kaže: “Oni su noću malo spavali.” (Ez-Zarijat, 17) Muaz ibn Džebel, r.a., je pred smrt zaplakao, pa su mu rekli: -Zar se bojiš smrti, pa plačeš? On reče: -Kako da ne plačem, ja trebam najviše plakati. Ja ne plačem iz straha od smrti, niti iz čežnje za vašim dunjalukom, nego plačem za postom na velikim vrućinama i noćnim namazom zimi.” To nije nimalo čudno, jer ko to ne osjeti ostao je uistinu uskraćen/mahrum.

Abdullah ibn Vehb je rekao: “Sve što je slatko ima samo jednu slast koja se osjeti, osim ibadeta čija se slast osjeća tri puta: kada izvršavaš, kada ga se prisjetiš i kada za njega budeš nagrađen.”

Vjernik nikada ne smije reći: Naradio sam se dobrih dijela i više mi ne treba, jer Pejgamber, s.a.v.s., u hadisu kaže: “Neće se vjernik zasititi činiti dobra djela sve dok mu završetak ne bude u Džennetu.”

Dani nisu ništa drugo osim vremenski periodi koji prolaze i više se nikada ne vraćaju, pa će mudar i pametan vjernik od svakog dana odvojiti nešto vremena za ibadet da uradi što više dobrih dijela i time se priprema za ahiret. Blagost i smirenost je pohvalna osobina ali kada je u pitanju činjenje dobrih dijela, onda tu ne treba oklijevati, jer Pejgamber, s.a.v.s., kaže: “Sve treba polahko raditi, osim djela za Budući svijet.” (Ebu Davud, 4805)

Nadajmo se Allahovoj milosti i da ćemo iz ove zime izaći što bogatiji, duševno jači, sa više dobročinstava koja će se staviti vagu/mizan naših dobrih djela, na dan kada neće koristiti ni imetak ni porodica.

(Preporod.com)