Lijek za srce i lijek za tijelo

Odlomak iz knjige: “Stepeni duhovnog uzdizanja” ibn Kajjim

Fatiha sadrži dva lijeka: Lijek za srce i lijek za tijelo

Što se tiče lijeka za srce, on je u potpunosti sadržan u njoj. Bolesti i poremećaji srca uzrokovani su iskvarenošću znanja i iskvarenošću namjere. Rezultat toga su dvije ubitačne bolesti: zabluda (dalal) i srdžba (gadab).

Zabluda je posljedica iskvarenosti znanja, a srdžba je posljedica iskvarenosti namjere. Ove dvije bolesti su osnova svim drugim bolestima srca.

Uputa (hidajet) na Pravi put sadrži lijek protiv bolesti zablude. Zbog toga je traženje ove upute dovom najveća obaveza svakoga roba. To je dova koja je obaveza u svakom danu i noći, na svakom namazu, i to zbog velike potrebe da se postigne željena uputa. Tu molbu i traženje ništa drugo ne može nadomjestiti.

Dostizanje poruke ajeta Ijjake na ‘budu ve ijjake neste ‘in (Samo Tebi robujemo i samo od Tebe pomoć tražimo) znanjem i spoznajom, djelom i stanjem sadrži lijek za bolest pokvarenog srca i loše namjere. Pokvarenost namjere vezuje se za ciljeve i sredstva. Pa, ko bude tražio prolazni, ništavni i kratkotrajni cilj, koristeći se na tome putu svim raspoloživim sredstvima, obje vrste njegove namjere bit će pokvarene. U takvom stanju je svako ko želi postići nešto mimo Allahovog zadovoljstva i robovanja Njemu. Takvi su mušrici (oni koji Allahu pripisuju sudruga), oni koji slijede pohotu i strasti i kojima to predsta­vlja jedini cilj i oni koji se žele domoći vlasti i položaja koristeći se i dozvoljenim i nedozvoljenim sredstvima. Ako im se na putu postizanja položaja ispriječi istina, oni je skrše i pogaze; ako u tome ne uspiju, onda oštro odbacuju istinu, pa, ako i u tome ne uspiju, onda je zaobilaze i zanemaruju, koristeći druge puteve. Spremni su odbaciti istinu i izolirati je u svojim poslovima i sudovima i pri realizaciji propisa.

Ako je istina, pak, na njihovoj strani i u njihovu korist, žestoko se za nju zalažu i pokoravajujoj se, ne zato što je to istina, nego zbog toga što se slaže sa njihovim ciljevima i hirovima i zato što će ih učiniti pobjednicima.

«l kad budu pozvani Allahu i Poslaniku Njegovu da im on presudi, tada jedna skupina od njih okreće glavu. A ako su u pravu, dođu njemu (Poslaniku) žurno i pokorno. Je li u njihovim srcima bolest (licemjerstvo) ili sumnjaju ili se boje da će im Allah i Njegov Poslanik učiniti nepravdu? Ne, oni su pravi silnici», (En- Nur, 48.-50.).

Znači, njihova namjera je pokvarena i u pogledu ciljeva i u pogledu sredstava kojima se služe. Kad oni propadnu, iščeznu i nestanu ciljevi koje su tražili, dožive najveću propast i razočarenje. Kad se istina pokaže i pobijedi, a laž propadne, kad se veze koje su bile među njima pokidaju i uvjere se da ne pripadaju karavanu spasa i sreće, tada će se najviše kajati i očajavati. To se umnogome pokazuje još i na dunjaluku, a napuštanjem dunjaluka – smrću i dolaskom Allahu – postaje još očitije, dok u berzahu (kaburskom životu) njena jasnoća i obistinjenje bivaju još veći, da bi se to u potpunosti otkrilo na Danu susreta, kad se Istina pokaže i dožive uspjeh oni koji su se pridržavali Istinu, a nastradaju lažovi, kad spoznaju da nisu bili u pravu i da su bili prevareni i obmanuti. Međutim, tada im spoznaja i uvjerenje neće koristiti.

Takvo je stanje i s onim ko bude tražio najviši cilj i najveću želju, ali ne sredstvima kojima se to postiže, nego sredstvima za koja takav misli da su ispravna, a ona su, ustvari, najveće zapreke. Njegov status je kao i status već spomenutog, jer su u obojice loše namjere. Toj bolesti, osim lijeka Ijjake na ‘budu ve ijjake neste‘in (Samo Tebi robujemo i samo od Tebe pomoć tražimo) nema drugog lijeka. Taj lijek se sastoji od šest dijelova:

• robovanja jedino Allahu,

• po Njegovoj naredbi i po Njegovom šerijatu,

• a ne po svome hiru,

• niti po mišljenju, stanju i idejama ljudi,

• uz traženje pomoći od Njega za robovanje Njemu,

• a neoslanjajući se na sebe, vlastite snage i potencijal ili bilo šta drugo mimo Njega.

To su dijelovi ijake na ‘budu ve ijjake neste in, pa kad ih vješt doktor, koji dobro poznaje bolesti, dijagnosticira, a bolesnik ih upotrijebi u skladu s liječničkom preporukom – postiže se potpuno ozdravljenje. Ako nešto bude manjkalo prilikom izlječenja, to je zbog izostavljanja jednog, dva ili više spomenutih dijelova.

Zatim srce biva izloženo dvjema velikim bolestima koje će ga sigurno odvesti u propast ukoliko ih ne preduhitri ili ne suzbije. To su rija (pretvaranje, rijaluk, dvoličnost) i kibur (oholost). Rijaluk se liječi sa Ijjake nabudu (Samo Tebe obožavamo), a kibur sa Ijjake neste in (Samo od Tebe pomoć tražimo).

Često sam slušao šejhul-islama Ibn Tejmijja, Allah mu se smilo­vao, kako kaže: Ijjake na‘budu suzbija rijaluk, dvoličnost, a Ijjake neste‘in suzbija kibur, oholost.

Pa kad se čovjek izliječi od bolesti rijaluka (sa Ijjake na ‘budu), od bolesti oholosti i samodopadljivosti (sa Ijjake neste ‘in) i bolesti zablude i neznanja (sa Ihdine s-siratal-mustekim), bit če lišen bolesti i oboljenja i zaodjeven zdravljem i postići će potpunu blagodat. Bit će od onih kojima su blagodati podarene, a “ne od onih na kojima je srdžba”, a to su oni čije su namjere loše, koji znaju Istinu, ali se po njoj ne vladaju, a “niti od zalutalih”, a to su oni s neispravnim znanjem, kojima je Istina nepoznata i koji su lišeni spoznaje.

Stoga, sura koja sadrži ova dva lijeka zavijeđuje da se njome liječi od svake bolesti. Pošto ona sadrži lijek za srce, koji je važniji od lijeka za tijelo, svakako da sadrži i onaj drugi, što ćemo kasnije pojasniti.

Za srca koja Allahov govor shvataju i razumiju posebnim razumi­jevanjem, nema djelotvornijeg lijeka od značenja ove sure.

A što se tiče lijeka za tijelo, spomenut ćemo dio onoga što se prenosi sunnetom: U Buharijevom Sahihuje zabilježen hadis od Ebul-Mutevekkila en-Nadžija, on od Ebu Seida el-Hudrija, da je grupa Poslanikovih, ashaba naišla kraj nekog arapskog – naselja, a mještani im nisu dopustili da se tu ulogore, niti su ih ugostili.

Škorpion ujede njihovog prvaka i mještani dođoše ashabima pitajući: “Imate li lijeka ili među vama ima onoga ko liječi odučavanjem (ruk jom)?” Ashabi rekoše: “Da, ali nam vi niste dali da se ulogorimo kod vas! Nećemo pristupiti liječenju dok nas za to ne nagradite!” Oni im na ime izlječenja odrediše stado ovaca, pa je jedan ashab proučio Fatihu. Bolesnik ustade kao da mu se ništa nije dogodilo. Pa smo rekli: “Ne činite sa stadom ništa dok ne dođemo do Poslanika. “Kad su mu ispričali slučaj, Poslanik, ,., rekao je: “Kako si znao da je Fatiha lijek? Jedite (od stada), a i meni odredite jedan dio!””

Ovaj hadis potvrđuje da je učenjem Fatihe izliječen bolesnik kojeg je ujela zmija i drugi lijek nije bio potreban. Ona ga je, možda, izliječila bolje nego što bi ga izliječio neki drugi lijek.

I sve to, iako mjesto ili osoba izlječenja nisu bili podesni, bilo je zato što stanovnici toga naselja nisu bili muslimani ili zato što su bili škrti i zlobni.

Pa, kako li tek djeluje na podesnom mjestu!?

Odlomak iz knjige: “Stepeni duhovnog uzdizanja” ibn Kajjim

Akos.ba