Poučna priča

Priča o lijepoj ženi koja je htjela da se uda za pobožnog čovjeka

Jedna lijepa žena htjela je da se uda, ali je željela veoma pobožnog muža, koji će učiti čitav Kur an svaki dan, postiti cijelu godinu i noći provoditi u ibadetu. Bila je veoma lijepa i mnogo mladića su je željeli oženiti, ali oni nisu mogli ispuniti njene slove, koje je postavila svom budućem mužu. Međutim, jedan mladić se javi i reče da će ih on ispuniti. Vjenčali su se.

Nakon prve bračne noći, žena je vidjela da joj muž nije proučio čitav Kur an u toku dana, niti je postio a nije ni noć proveo u ibadetu Allahu swt. Odlučila je dati mu malo vremena da vidi da li će doći do promjene, ali sve je bilo isto, tako da je ona na kraju tražila razvod braka.

Oboje su došli pred kadiju koji ih je upitao: “Kakvi su bili uslovi braka?” Čovjek odgovori: “Da proučim cijeli Kur an dnevno, da postim cojelu godinu dana i da noći provodim u ibadetu.” Kadija ga upita: “Jesi li ih ispunio?” Čovjek smireno odgovori: “Jesam!” Kadija mu reče: “Tvoja žena kaže da nisi, i zbog toga traži razvod!”

Ali čovjek je uporno govorio da je ispunio uslove koje je odbio od svoje žene. Kadija ga upita: “Da li svaki dan proučiš cijeli Kur an?” Čovjek odgovori: “Da.” Kadija ga upita: “Kako? Kako može neko svaki dan da prouči cijeli Kur an?” Čovjek odgovori: “Proučim suru Ihlas 3 puta dnevno i to je prema poslanikovim riječima jednako učenju cijelog Kur ana.” Kadija ga zatim upita: “A da li si postio cijelu godinu?” Čovjek odgovori: “Da, postio sam čitav Ramazan i 6 dana Šewala, i to je prema riječima poslanika, sallallahu alejhi we sellem, ravan postu od godinu dana.”

Kadija je ušutio, nije mogao na to ništa prigovoriti, ali ga je najzad pitao kako ostaje budan svaku noć i ibadeti, a žena ga vidjela kako spava? Kadija je mislio da mu neće moći odgovoriti na ovo pitanje, ali mu čovjek smireno odgovori: “Klanjam jaciju namaz u džematu, a zatim sljedećeg dana klanjam sabah namaz u džematu i prema poslanikovim, sallallahu alejhi we sellem, riječima onaj ko klanja jaciju i sabah namaz u džematu, kao da je cijelu noć proveo u ibadetu.

Kadija je sjedio, gledajući u čovjeka, a konačna presuda je bila da je čovjek oslobođen optužbi. Rekao im je: “… idite, nema ništa loše s vašim brakom.”

“Ko prouči suru Ihlas (Kul huvallahu ehad), kao da je proučio trećinu Kur ana.” (Ahmed)

“Ko isposti ramazan, zatim posti 6 dana mjeseca Sevala, kao da je čitavu godinu postio.” (Muslim)

“Ko klanja jaciju u džematu, kao da je klanjao pola noći, a ko klanja sabah u džematu kao da je klanjao cijelu noć.” (Muslim)