Obavijest o kurbanima

K U R B A N 2013/1434

Islamska zajednica Bošnjaka u Sjevernoj Americi (ICNAB) i ove godine, prema odluci Rijaseta
IZ-e, organizira prikupljanje sredstava za kurbane. Podsjećamo da je kurbansko meso namijenjeno siromašnim muslimanima i za ishranu učenika naših Medresa i drugih islamskih prosvjetnih zavoda i socijalnih ustanova u Bosni i Hercegovini.

Nabavku kurbana, njihovo klanje i distribuciju kurbanskog mesa, u skladu sa šerijatskim propisima, obavlja komisija Rijaseta IZ-e u BiH.

Uplate u Kanadi mogu se izvršiti na blagajni bilo kojeg našeg džemata.
Krajnji rok je 21.oktobar zaključno. Na čeku treba naznačiti “kurban 2013.”

Cijena kurbana u BiH za ovu godinu je $240 kanadskih.
Uplate za kurban treba da se izvrše do 11.oktobra zaključno.

Moguće je da i ove godine džematlijama bude ponuđena opcija nabavke, klanja i podjele kurbanskog mesa i u organizaciji Mešihata IZ u Australiji.
Rijaset ne preporučuje takvu opciju muslimanima, kao pripadnicima IZ-e u Bosni i Hercegovini, tim prije, što je klanje kurbana u Australiji, od kojih se meso dostavlja, kao humanitarna roba, nekoliko mjeseci poslije bajrama, upitno i sa stanovišta Vijeća IZ za fetve.

Klanje kurbana koje se vrši u organizaciji Rijaseta IZ-e u BiH za muslimane koji žele izvršiti ovu islamsku dužnost, a to nisu u stanju učiniti u svom porodičnom ambijentu ili kod svojih prijatelja, obavlja se pod punim nadzorom i odgovornošću, pri čemu se komisijski kontroliše nabavka svakog kurbana, utrošak svake marke i podjela svakog kilograma kurbanskog mesa, i to u toku Kurban bajrama. Ovakav način organizovanja i klanja kurbana podržalo je i preporučilo i Vijeće za fetve svojom fetvom od 29.06.2005. godine. Uz to, nabavkom kurbana u BiH mi pomažemo domaću privredu.

Molimo Allaha Džellešanuhu da nam ukabuli i u sevab upiše sve naše ibadete.

Koristimo priliku da vas obavijestimo da je, prema Takvimu, Bajram u utorak 15.oktobra. Zvaničnu obavijest o Bajramu objavit ćemo najkasnije do 06.oktobra, 2013.