Predramazanska čestitka Glavnog imama

Esselamu alejkum dragi Bošnjaci i Bošnjakinje,

Po takvimu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, u Utorak 09. Jula 2013. god. je prvi dan ovogodišnjeg mubarek mjesec Ramazan-i-Šerif. Ramazan je prvenstveno mjesec posta, ibadeta, Kur’ana, ali je Ramazan takoĊer i vrijeme ukupnog godišnjeg preispitivanja vlastitog imana tj. snage vjere u nama.
Allah dželle šanuhu u Kur’anu Ĉasnom veli: ”U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur’ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz Pravoga puta i razlikovanja dobra od zla.” (El-Bekara, 185). Kur’an je Allahova dželle šanuhu objava koja, kao što vidimo, ljudima ukazuje na pravi put i osposobljava nas da razlikujemo dobro od zla, pravi put od stranputice.
Iskoristimo vrijeme posta, kada nismo zauzeti planiranjem objeda u dnevnim satima, da se što više družimo sa Kur’anom. Ĉitajmo i uĉimo Kur’an i uzimajmo iz njega pouke i poruke. Ogledajmo se Kur’anskim ogledalom i ukrasimo se Kur’anskim ukrasima.

Kur’ansko ogledalo su šerijatski propisi, a njegovi ukrasi su bogobojaznost i lijepo ponašanje. Aiša r.a., jedna od žena našeg Poslanika Muhammeda alejhisselam, kada je upitana kakvo je ponašanje imao Poslanik Muhammed alejhisselam odgovorila kratko i jasno: „Njegovo ponašanje je bio Kur’an.”
U našim džamijama se uz Ramazan intenzivnije Kur’an uĉi i izuĉava kroz mukabele, dersove, teravih namaze i sl. Posjećujmo naše džamije što ĉešće uz Ramazan, jer tako ćemo najlakše steći naviku da u njih ulazimo stalno.

Ramazan je vrijeme kada se aktualiziraju temeljne akcije i dogaĊanja u svakom džematu, kao što su sakupljanje Zekata i Sadekatu-l-fitra. Zekat i namaz su u Kur’anu neodvojivi i na mnogo mjesta su spomenuti zajedno, što ukazuje na dodatni znaĉaj i vrijednost davanja Zekata. Ispunimo i ovaj islamski šart i oĉistimo svoje imetke i svoj post tako što ćemo dati Zekat i Sadekatu-l-fitr.
Koristim ovu priliku da pozovem sve imame u džematima naše Islamske zajednice i sve vas vrijedne Bošnjake i Bošnjakinje da se svi zajedno ĉvrsto držimo džemata i Islamske zajednice, jer u jedinstvu je opstanak i napredak, a u razdvojenosti je nestanak i propast.
Molim Allaha dželle šanuhu da nam podari da tokom nastupajućeg mubarek mjeseca Ramazana oĉistimo naše duše ramazanskim ibadetima i oplemenimo naša srca tako što ćemo prići jedni drugima, pružiti ruku pomirenja i ibadet ĉiniti Allahu dželle šanuhu u džematu, jaĉajući sebe i svoj iman pojedinaĉno i samim time snažiti i uĉvršćivati našu bratsku vezu ĉije ĉuvanje je farz.

Ramazan Šerif Mubarek Olsun !

Uz mahsuz selam,

Mr. Sabahudin ef. Ćeman