Proglas Rijaseta Islamske zajednice

Proglas Rijaseta Islamske zajednice o nastavku krvoprolića u Siriji

Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini danas je izdao proglas o nastavku krvoprolića u Siriji koji će biti pročitan na hutbama u džematima Islamske zajednice u domovini u dijaspori.

MINA prenosi integralni tekst proglasa:

Proglas Rijaseta Islamske zajednice o nastavku krvoprolića u Siriji

– U povodu stradanja velikog broja nevinih ljudi, svirepih ubistava i intenziviranja nasilja u Siriji, koje poprima odlike sektaških borbi te pokušaja da se nasilju dadne atribut međumuslimanskog i vjerom inspiriranog sukoba, Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini donosi Proglas koji će hatibi pročitati na džumi namazu i o njegovom sadržaju upoznati muslimane.

1. Allah dž. š. je objavio: „Vjernici su samo braća, zato pomirite vaša dva brata i bojte se Allaha, da bi vam se milost ukazala.“ (Kur an: Al-Hudžurat, 10)

Allahov miljenik Muhammed a.s. muslimanima je oporučio: „Musliman je muslimanu brat, neće mu učiniti nasilje, niti će ga izdati; ko bude na pomoći svome bratu, Allah će biti njemu na pomoći; ko od muslimana otkloni neku nevolju, Allah će od njega otkloniti nevolju od nevolja na Sudnjem danu!“ (Buharija)

Drugom prilikom Muhammed a.s. je rekao: „Musliman je muslimanu brat, ne čini mu nepravdu, ne ostavlja ga niti ga ponižava… Dovoljno je muslimanu grijeha, da mrzi svoga brata muslimana. Svaki musliman je drugom muslimanu svet: njegova krv, imetak i čast!“ (Muslim)

Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini snažno naglašava važnost shvatanja i poštivanja božanskog principa bratstva među vjernicima, uspostave povjerenja i razumijevanja među ljudima i mirenja onih koji dođu u stanje nesporazuma i zavade. Rukovođen tim principom, Rijaset Islamske zajednice odlučno osuđuje nasilje i ubistva nevinih ljudi u Siriji, svaki oblik sektaških neprijateljstava i podjela.

Rijaset Islamske zajednice najoštrije osuđuje zloupotrebu uzvišenih principa islama za ostvarenje političkih ili bilo kojih drugih interesa i ciljeva. Nasilje i teror nisu niti mogu biti nadahnuti islamom, a svi oni koji pokušavaju takvim djelima dati islamsku odrednicu grubo zloupotrebljavaju Božiju objavu i temeljni karakter islamskog učenja.

2. Allah dž.š. je propisao: „Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i čestitosti, a ne sudjelujte u grijehu i neprijateljstvu.“ (Kur an: Al-Maide, 2)

Muhammed a.s. je kazao: „Najbolji musliman je onaj od čijeg su jezika i ruku sigurni drugi muslimani, a najbolji vjernik je onaj koji je najljepše naravi“ (Taberani)

Rijaset Islamske zajednice podsjeća muslimane na dužnost da se, shodno božanskom propisu i poslaničkom opisu, udružuju i pomažu u dobročinstvu i čestitosti, da grade ambijent mira i sigurnosti i na taj način upotpunjuju svoju vjeru te osobni moralni lik, što će im, kao pojedincima i zajednici, osigurati prosperitet i stjecanje Allahovog zadovoljstva. Sudjelovanje u grijehu i neprijateljstvu za muslimane nije prihvatljivo jer je suprotno Allahovom naumu i Poslanikovom primjeru.

3. Allah dž.š. je ustanovio pravilo: „O vjernici, ako vam nekakav nepošten čovjek donese kakvu vijest, dobro je provjerite, da u neznanju nekome zlo ne učinite, pa da se zbog onoga što ste učinili pokajete.“ (Kur an: Al-Hudžurat, 6)

Muhammed a.s. je rekao: „Dovoljno je laži čovjeku, ako prenosi sve što čuje.“(Musliman)

Rijaset Islamske zajednice poziva muslimane, ulemu u domovini i dijaspori, posebno islamske autoritete u muslimanskom svijetu, na punu odgovornost, krajnju razboritost i potpuni oprez u kvalifikaciji sukoba i nasilja u Siriji i na odgovorno tumačenje vjere te da ne nasjedaju na tuđe projekte i ne postaju izvođači ili sredstvo za ostvarenje nečijih interesa i ciljeva. Pristrasnost, ostrašćenost i neodmjerenost nisu ni u čemu dobri pomagači, a postojeće stanje, posebno u kontekstu medijskih izvještaja, šalje ružnu i neistinitu sliku o islamu i ima negativne implikacije po život muslimana, naročito u zapadnim društvima.

4. Allah dž. š. poučava vjernike skrušenosti i pokajanju: „Gospodaru naš, oprosti nama i braći našoj koja su nas u vjeri pretekla i ne dopusti da u srcima našim bude imalo zlobe prema vjernicima!“ (El-Hašr, 10)

Muhammed a.s. je kazao: „Najbolja sadaka je izmiriti zavađene.“ (Buhari); U jednoj prilici Muhammed a.s. je upitao muslimane: “Hoćete li da vas obavijestim o djelu vrednijem od stepena namaza, i posta, i sadake?“ Prisutni rekoše: Naravno, o Allahov Poslaniče! Tada Poslanik reče: Popravljanje međusobnih odnosa, jer je pokvarenost međusobnih odnosa kao britva.“ (Tirmizi)

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, obzirom na iskustvo genocida i brutalnog razaranja kojem je svjedočila krajem XX stoljeća, apelira na sve faktore u svijetu da pomognu kako bi se u Siriji okončalo nasilje i krvoproliće. Bez oklijevanja mora prestati ubijanje nevinog naroda i okončati se strani utjecaji koji nisu usmjereni na uspostavljanje mira, sigurnosti i dobrobiti za sirijski narod. Islamska zajednica očekuje da se arapske i muslimanske zemlje okupe oko temeljnog ljudskog interesa koji se sastoji u otklanjanju patnje naroda i zaštiti integriteta ljudskog života, u čemu ulema treba dati puni doprinos i pokazati najviši nivo svjesnosti i principijelnosti.

5. Rijaset Islamske zajednice poziva muslimane Bošnjake i članove Islamske zajednice da u svojim porodicama, mjestima življenja i rada svjedoče islam iskrenom pobožnošću, moralnom čistotom, predanim radom za prosperitetno društvo u kome će se dostojanstvo i pravo svakog čovjeka poštovati. Naša domovina, mjesta življenja i porodice su područja u kojima trebamo živjeti ljepotu i dobrotu islama i odlučno graditi društvo pravde, sigurnosti i međusobnog uvažavanja sa svojim susjedima i ljudima dobre volje.

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini sa svojom ulemom je osposobljena i pozvana da, uzimajući u obzir vrijeme i mjesto, cjelinu islamskog učenja, sveukupnost zajednice muslimana i interese Bošnjaka, vjerodostojno tumači islam i ukazuje na moguće zloupotrebe. Islamska zajednica će nastaviti razvijati svoje obrazovne i interpretativne kapacitete, čuvati islamsku tradiciju Bošnjaka i na taj način biti brana devijantnim tendencijama i pozivima pojedinaca i grupa bez institucionalnog i stručnog legitimiteta i kompetencije.

Sarajevo, 18. ša ban 1434. godine po Hidžri
27. juni 2013. godine

(rijaset.ba)