60 načina brisanja grijeha

1. Pokajanje – tevba. Allahov poslanik je rekao: “Ko se pokaje prije nego što Sunce izađe sa zapada, On će mu primiti tevbu.” (Muslim, br. 2703). Muhammed, a.s, takode kaže: “Doista uzvišeni Allah prima tevbu čovjeka sve dok duša ne dođe u grkljan.”

2. Izlazak radi traganja za naukom. Allahov poslanik, s.a.v.s, kaže: “Ko bude slijedio put koji vodi ka nauci, Allah će mu olakšati put do Dženneta.” (Muslim, br. 2699)

3. Spominjanje Allaha. Muhammed, a.s, kaže: “Hoćete li da vas obavijestim o najboljim djelima vašim, najcjenjenijim kod vašeg Vladara, najvećim po deredžama, boljim za vas od dijeljenja srebra i zlata, vrednijim nego da sretnete vašeg neprijatelja, udarate po njihovim vratovima a oni udaraju po vašim?” Ashabi su odgovorili: “Dakako, Allahov poslaniče!” On odgovara: “Spominjanje uzvišenog Allaha.” (Tirmizi, br. 3347)

4. Činjenje dobra i upućivanje na dobro. Muhammed, a.s, kaže: “Svako dobro djelo je sadaka, a ko upućuje na dobro kao da ga i čini.” (Buhari, 10/374 i Muslim br. 1005)

5. Vrijednost poziva vjeri u Allaha. Allahov poslanik je kazao: “Ko bude pozivao na pravi put ima nagradu svih onih koji ga slijede, s tim što se
njihova nagrada ništa ne umanjuje.” (Muslim, br. 2674)

6. Naređivanje dobra a zabranjivanje zla. Muhammed, a.s, kaže: “Ko od vas vidi ružno djelo, neka ga ukloni rukom, a ako ne može, onda jezikom, a ako i to ne mogne neka ga srcem osudi a to je znak najslabijeg imana.” (Muslim, br. 49)

7. Kiraet – učenje Kur ana. Muhammed, a.s, kaže: “Učite Kur an. Kur an će se na Sudnjem danu pojaviti u ulozi šefaatdžije onome ko ga bude učio.” (Muslim, br. 804)

8. Poučavanje Kur anu i njegovo učenje. Muhammed, a.s, kaže: “Najbolji među vama je onaj koji uči Kur an i druge poučava tome.” (Buhari, 9/66)

9. Nazivanje selama. Allahov poslanik je rekao: “Nećete ući u Džennet dok ne budete vjerovali, a nećete vjerovati dok se ne budete voljeli. Hoćete li da vas uputim na nešto što ako budete radili voljet ćete se? Širite među sobom selam.” (Muslim, br.54)

10. Ljubav u ime Allaha. Muhammed, a.s, je rekao: “Doista će Allah na Sudnjem danu kazati: “Gdje su oni koji su se voljeli u Moje ime, danas ću ih staviti u Svoj hlad, a drugog hlada, osim mog hlada, nema.” (Muslim, br.
2566)

11. Posjećivanje bolesnika. Muhammed, a.s, je rekao: “Svaki musliman koji posjeti svog bolesnog brata jutrom, na njega će donositi salavat 70 000 meleka sve dok se ne smrkne, a ako ga posjeti naveče, na njega donosi salavat 70 000 meleka dok ne osvane, a imat će harif (bašču) u Džennetu.” (Tirmizi, br. 969)

12. Pomaganje ljudima u vraćanju duga. Allahov Resul je kazao: “Ko pomogne onom koji je bankrotirao, Allah će pomoći (olakšati) njemu na dunjaluku i na ahiretu.” (Muslim, br.2699)

13. Sakrivanje mahana drugih ljudi. Muhammed, a.s, kaže: “Ko sakrije mahanu Allahovog roba na dunjaluku, Allah će sakriti njegovu na ahiretu.” (Muslim, br. 2590)

14. Održavanje rodbinskih veza. Allahov Resul je rekao: “Krvno srodstvo je okačeno o Allahov Arš i govori: Ko me održava, Allah njega podržao, a ko me kida, Allah njega prekinuo.” (Buhari 10/350 i Muslim, br.2555)

15. Lijep moral. Upitan je Allahov poslanik o onome što će najviše ljudi odvesti u Džennet, pa je odgovorio: “Bogobojaznost i lijep moral.” (Tirmizi, br. 2003)

16. Istinoljubivost. Muhammed, a.s, je rekao: “Držite se iskrenosti, jer doista iskrenost vodi u dobročinstvo, a dobročinstvo vodi u Džennet.” (Buhari 10/423 i Muslim, br.2607)

17. Savladavanje srdžbe. Allahov Resul je kazao: “Ko bude savladao svoju srdžbu, a bude u stanju da je sprovede, Allah će ga prozvati na čelu svih stvorenja kako bi sebi izabrao džennetske hurije, koje bude htio, na Sudnjem danu.” (Tirmizi, br. 2022)

18. Keffaret sijela. Muhammed, a.s, je rekao: “Ko bude sjedio u sijelu i puno pricčao, pa zatim, prije nego što ustane izgovori: “Subhanekellahume ve bi hamdike ešhedu en la illahe illa ente estagfiruke ve etubu ilejke! Bit će mu oprošteni grijesi koje je učinio na tom sijelu.” (Tirmizi, 3/153)

19. Strpljivost. Muhammed, a.s, je rekao: “Neće muslimana zadesiti nevolja, tegoba, briga, tuga, neugodnost, pa čak ni trn da ga ubode a da mu Allah zbog toga neće izbrisati neke grijehe.” (Buhari, 91/10)

20. Dobročinstvo roditeljima. Allahov poslanik je rekao: “Propao neka je, propao neka je!” Ashabi su upitali: “Ko Allahov poslaniče?” Allahov poslanik odgovara: “Onaj kod koga jedan ili dva roditelja budu dočekali starost, i ne uđe (zbog svoje pokornosti njima) u Džennet.” (Muslim, br. 2551)

21. Angažman na pomoći hudovicama i siromasima. Allahov poslanik kaže: “Onaj koji žuri da pomogne hudovicama i siromasima, je kao mudžahid na Allahovom putu”. Mislim da je još rekao: “Kao onaj koji klanja ne posustajući, kao postac koji stalno posti.” (Buhari, 10/366)

22. Briga o jetimu. Muhammed, a.s, kaže: “Ja i onaj koji se brine o jetimu ćemo biti u Džennetu zajedno” – pa je podigao i pokazao kažiprst i srednji prst.” (Buhari, 10/ 365)

23. Abdest. Allahov poslanik je rekao: “Ko bude uzeo abdest i to učinio na najljepši način, izlaziće (spadaće) grijesi iz njegovog tijela, tako da će izići ispod njegovih nokata.” (Muslim, br. 245)

24. Učenje šehadeta poslije abdesta. Muhammed, a.s, je rekao: “Ko bude uzeo abdest i to učinio na najljepši način, zatim kaže: “Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha, koji nema sudruga. Svjedočim da je Muhammed Allahov rob i poslanik”, zatim prouči: “Gospodaru, učini me od onih koji se kaju i od onih koji se čiste” – otvoriće mu se vrata Dženneta da uđe na koja bude želio.” (Muslim, br. 234)

25. Ponavljanje za muezzinom dok uči ezan. Muhammed, a.s, kaže: “Ko kaže po završetku ezana: “Milostivi Allahu, Gospodaru ovog savršenog poziva i nastupajućeg namaza, dozvoli Muhammedu posredovanje za nas kod Tebe, podijeli dostojanstvo i visoku čast i nakon proživljenja postavi ga na časno mjesto (el vesile) koje si mu obećao.” – zaslužio je moj šefaat.

26. Gradnja mesdžida. Allahov resul kaže: “Ko bude sagradio mesdžid želeći Allahovo zadovoljstvo, biće mu sagrađene slična kuća u Džennetu.” (Buhari, br. 450)

27. Upotreba misvaka. Muhammed, a.s, kaže: “Da znam da neću teretiti svoj ummet naredio bih im upotrebu misvaka prije svakog namaza.” (Buhari, 2/331 i Muslim, br. 252)

28. Odlazak u mesdžid. Allahov resul kaže: “Ko porani i ode u mesdžid, Allah će mu pripremiti posebne stepene u Džennetu kad god porani i ode.” (Buhari 2/124, Muslim, br.669)

29. Pet dnevnih namaza. “Koji god musliman klanja obavezne namaze lijepo uzimajući abdest i izvršavajući skrušenost i ruku e, bit će mu iskup za prethodne grijehe, izuzimajući veliki grijeh i to za čitav život.” (Muslim, br.228)

30. Klanjanje sabah i ikindije namaza. “Ko bude klanjao sabah i ikindiju, ući ce u Džennet.” (Buhari, 2/43)

31. Klanjanje džume namaza. Muhammed, a.s, kaže: “Ko uzme abdest na najljepši moguci nacin, zatim ode na džuma-namaz, sluša i pažljivo prati hutbu, oproste mu se grijesi koje je pocinio izmedu dvije džume i grijesi
još tri dana.” (Muslim, br. 857)

32. Trenutak kada se petkom primaju dove. Muhammed, a.s, kaže: “Ima jedno vrijeme petkom u kom rob musliman, ako potrefi cineci dovu Allahu dok je u namazu, a da mu to On nece dati.” (Buhari, 2/344 i Muslim, br.852)

33. Klanjanje pritvrdenih sunneta pet farz namaza. Muhammed, a.s, kaže: “Nema ni jednog roba muslimana koji klanja svaki dan 12 dobrovoljnih rekata mimo farza, a da mu Allah nece sagraditi kucu u Džennetu.” (Muslim, br. 728)

34. Klanjanje dva rekata nakon pocinjenog grijeha. Muhammed, a.s, je rekao: “Nema roba koji ucini grijeh, lijepo se ocisti, zatim ustane i klanja dva rekata, zatim zamoli Allaha za oprost a da mu nece biti oprošteno.” (Ebu Davud, br. 1521)

35. Nocni namaz. Muhammed, a.s, je rekao: “Najbolji namaz poslije farz namaza je nocni namaz.” (Muslim, br. 1163)

36. Jutarnji namaz – duha-namaz. Muhammed, a.s, je rekao: “Vi ste dužni da svaki dan za svaki svoj zglob date sadaku. Svako slavljenje (tesbih) je sadaka, svaka zahvala (tahmid) je sadaka, svako vlicanje (izgovaran tekbira) je sadaka, naredivanje dobra a zabranjivanje zla je sadaka. Sve to
nadomiještaju dva rekata duha namaza.” (Muslim, br. 720)

37. Salavat na Allahovog poslanika. Muhammed, a.s, kaže: “Ko donese na mene salavat, Allah na njega donese deset.” (Muslim, br. 384)

38. Post. Allahov Resul kaže: “Nema roba koji posti jedan dan na Allahovom putu, a da Allah za taj dan njegovo lice ne udalji 70 harifa od vatre.” (Buhari, 6/35 i Muslim, br. 1153)

39. Post tri dana svakog mjeseca. Muhammed, a.s, kaže: “Post tri dana svakog mjeseca vrijedi kao da stalni post.” (Buhari, 4/192 i Muslim, br.1159)

40. Post mjeseca ramazana. Allahov poslanik kaže: “Ko bude postio vjerujuci i nadajuci se Allahovoj nagradi u mjesecu ramazanu, bice mu oprošteni njegovi grijesi.” (Buhari, 4/331 i Muslim, br. 760)

41. Post šest dana ševala. Muhammed, a.s, kaže: “Ko bude postio mjesec ramazan, a potom šest dana ševala, kao da je postio cijelu godinu.” (Muslim, br. 1164)

42. Post na Dan Arefata. Muhammed, a.s, kaže: “Post na Dan Arefata briše male grijehe koji su pocinjeni prošle i koji ce biti pocinjeni naredne godine.” (Muslim, br. 1162)

43. Post Jevmu ašura. Muhammed, a.s, kaže: “Post na Dan ašure, racunam da je kod Allaha vrijedan da briše grijehe koji su pocinjeni u toj godini.” Muslim 1162)

44. Priredivanje iftara postacu. Muhammed, a.s, kaže: “Ko iftari postaca ima nagradu kao postac, s tim što se njemu ne umanji ništa od nagrade.” (Tirmizi, br. 807)

45. Kijam u Lejletul kadru. Muhammed, a.s, kaže: “Ko bude klanjao nocni namaz u Noci kadr, vjerujuci i nadajuci se Allahovoj nagradi, bice mu
oprošteni grijesi koje je pocinio.” (Buhari, 4/221 i Muslim, br.1165)

46. Davanje sadake. Muhammed, a.s, kaže: “Sadaka gasi grijehe kao što voda gasi vatru.” (Tirmizi, br. 2616)

47. Obavljanje hadždža i umre. Resulullah kaže: “Umra do umre briše grijehe koji se u meduvremenu pocine, a za ispravan hadždž nema druge nagrade osim Dženneta.” (Muslim, br. 1349)

48. Rad u prvih deset dana zul-hidžeta. Muhammed, a.s, je rekao: “Nema dana u kojima je Allahu draže covjekovo dobro djelo od onog u prvih deset dana zul-hidžeta.” Ashabi su upitali: “Je li ni džihad na Allahovom putu?” Reulullah je odgovorio: “Ni džihad na Allahovom putu, osim covjek koji je izišao sa svojim životom i imetkom, zatim ništa od toga ne vrati kuci.” (Buhari, 2/381)

49. Borba na Allahovom putu. Muhammed, a.s, kaže: “Probdjeti jedan dan na Allahovom putu bolje je od dunjaluka i onog što je na njemu, a imati prostora u Džennetu koliko jedan bic, bolje je od Dunjaluka i svega na
njemu.” (Buhari, 6/11)

50. Dijeljenje na Allahovom putu. Resulullah kaže: “Ko opremi gaziju (borca) on se vec bori na Allahovom putu, ko se bude brinuo o njegovoj porodici, on se vec bori.” (Buhari, 6/37 i Muslim, br. 1895)

51. Namaz umrlom muslimanu i slijedenje džennaze. Muhammed, a.s, je rekao: “Ko bude prisutan na dženazi dok se ne klanja, ima jedan kirat, a ko bude prisutan dok se umrli ne zagrne (ukopa) ima dva kirata.” Upitan je: “A šta su to dva kirata?” Resulullah je odgovorio: “Poput dva ogromna brda.” (Buhari, 3/158 i Muslim, br. 945)

52. Cuvanje jezika i stidnog dijela tijela. Muhammd, a.s, kaže: “Ko mi bude garantovao (da nece griješiti) sa onim što je medu njegovim vilicama i nogama ja mu garantujem Džennet.” (Buhari, 11/264 i Muslim, br.265)

53. Vrijednost la ilahe illellah i vrijednost subhanellahi ve bihamdihi.
Muhammed, a.s, kaže: “Ko izgovori sto puta u toku dana: “Nema drugog boga osim Allaha, Jedini, koji nema sudruga. Njemu pripada sva vlast i hvala i On je svemocan”, to mu je vrijedno kao da je oslobodio 10 robova, piše mu se stotinu dobrih djela a briše mu se stotinu grijeha, to mu je zaštita od šejtana toga dana sve dok ne omrkne. Niko nece uraditi ništa vrednije osim
covjeka koji ucini isto više od njega.” Takode je Allahov Resul kazao: “Ko kaže u jednom danu subhanallahi ve bihamdihi stotinu puta, bice mu oprošteni mali grijesi da ih ima kao na moru pjene.” (Buhari, 11/168 i Muslim, br. 2691)

54. Sklanjanje sa puta onog što uznemirava prolaznike. Resulullah je rekao: “Vidio sam covjeka kako uživa u Džennetu zbog grane koju je sklonio sa puta, a uznemiravala je ljude.” (Muslim)

55. Odgoj i izdržavanje ženske djece.”Ko imadne tri kceri kojima obezbjeduje stan i hranu i prema kojima je samilostan i brine se o njima, zaslužit ce sigurno Džennet.” (Ahmed sa dobrim senedom.)

56. Dobrocinstvo prema životinjama: Covjek je vidio psa kako liže lozu od žedi pa je skinuo obucu i napojio ga, pa mu se Allah na tome zahvalio i uveo ga u Džennet.” (Buhari)

57. Ostavljanje prepirke. Muhammed, a.s, kaže: “Ja cu biti voda kuce u podnožju Dženneta za onog ko ostavi prepirku, cak ako bude i u pravu.” (Ebu Davud)

58. Posjecivanje brace u ime Allaha. Allahov poslanik je rekao: “Hocete li da vas izvijestim o stanovnicima Dženneta?” Odgovorili su: “Dakako, Allahov poslanice.” On je kazao: “Allahov poslanik ce biti u Džennetu, a i istinoljubiv i covjek koji posjeti svog brata u jednom mjestu samo radi Allaha.” (Taberani, hasen)

59. Pokornost supruge svom mužu. Rekao je Muhammed, a.s.: “Kad žena bude klanjala svojih pet farz namaza, postila ramazan, cuvala svoje stidne dijelove tijela, bude pokorna svome mužu, uci ce na koja vrata Dženneta želi.” (Ibnu Hiban, sahih)

60. Netraženje od ljudi. Muhammed, a.s, kaže: “Ko mi garantuje da nece ništa tražiti od ljudi ja mu garantujem Džennet.” (Ehlus-sunen sahih)

S arapskog preveo: hfz. Mustafa Efendic