Veličanstvena večer vakifa u Hamiltonu

Veličanstvena večer vakifa u Hamiltonu, Kanada

U prepunoj rentanoj sali u Hamiltonu u prisustvu Bošnjaka i druge braće i sestara muslimana iz većeg broja gradova u Kanadi održana je veličanstvena večer vakifa za potrebe izgradnje nove, prve džamije u Stonom Kriku (Stoney Creek). U dijaspori su džamije multifunkcionalne. Pored osnovne religijske zadaće ljudi u dijaspori džamiju doživljavaju kao dio svoga stana, svoje kuće, i, što je socijalno i psihloški vrlo bitno: kao dio svoje domovine. Jer, samo se u džamiji vjernik može komotno i rahat osjećati. Ponekad komotnije i rahatnije nego u svojemu stanu. Džamije su potrebne vjernicima, muslimanima, da u njima obavljaju Božije zapovijedi, i da izvršavaju druge islamske obaveze i svoje potrebe. Džamija je prostor gdje muslimani doživljavaju poseban osjećaj mira i spokojstva. To je, naprosto, mjesto koje osjećamo kao neophodnu duhovnu potrebu za doživljavanje i proživljavanje duhovnog svijeta i života. Spoznali su to davno članovi Bošnjačkog islamskog centra Hamilton i odlučili da tamu podruma pretvore u svijetlo nove džamije.

Veličanstvena večer vakifa je na najbolji način pokazala ispravnost toga cilja našeg džemata i širokogrudnost naših džematlija, ali i braće i sestara muslimana, te izutetnu organizaciju odgovornih osoba Bošnjačkog islamskog centra Hamilton.

Najviše hajrata u historiji muslimana vezano je za instituciju vakufa. Zapravo, njihov razvitak dobročinstva i ukupni napredak bio je, organski, vezan za ovu islamsku ustanovu. I danas, napredovanje muslimana na vjerskom, socijalnom, naučnom i mnogim drugim poljima, uveliko je oslonjen na vakuf. To su veoma dobro spoznali članovi Bošnjačkog islamskog centra, Hamilton. Značaj institucije vakufa na najbolji način je pokazana na veličanstvenoj večeri vakifa u Hamiltonu.

Džamija je potrebna u svakom vremenu i prostoru. Ona je potrebnija danas više nego ranije. Zašto? Zbog brzog načina života današnji čovjek živi u velikoj napetosti, opterećenju, u trajnoj trci za vremenom i materijalnim potrebama. Upravo zbog toga potrebna je džamija čovjeku da se odvoji od svakodnevnice i da se u miru obrati svome Gospodaru. Džamija u dijaspori ima višestruku upotrebu. Ona je za članove Islamske zajednice jedan slobodni prostor gdje se lakše diše, slobodnije govori, gdje se doživljava svoja vjera, domovina, rodni kraj. Zbog toga ljudi u džamiji provode svoje slobodno vrijeme.

Bog dž.š. je htio, jer mi to nismo planirali, da se veče vakifa dogodi u od Allaha dž. š. blagoslovljenom vremenu, daravanom na silu prognanim hamiltonskim Bošnjacima, vremenu da izgrade džamiju gdje do sada džamije nije bilo. Krenuli su članovi Bošnjačkog islamskog centra, Hamilton od toga cilja i došli do ove veličanstvene večeri vakifa.

Uvijek će u našim mislima biti vakifi našeg džemata koji su na ovoj divnoj večeri, kakva se ne pamti u Kanadi, svojim donacijama i svojim radom pokazali da žele realizovati od Allaha dž. š. blagost i izgraditi džamiju u Stonom Kriku (Stoney Creek), gdje džamije nije nikada bilo. Prikupljeno je do sada rekordnih više od 270 hiljada dolara. Allah dž. š. je tako blagoslovio protjerane Bošnjake koji su se uspjeli spasiti iz agresije na njihovu domovinu, Bosnu i Hercegovinu i genocida nad njima.

Allah dž.š. je Bošnjake spasio od zla i zločina i daravao im mogućnost da izgrade džamiju. I oni to zaista hoće, mogu i iskreno žele uraditi. Pokazano je to na konkretan način na večeri vakifa.
Zato svi naši vakifi zaslužuju naše poštovanje i naš respekt. Činimo dovu Bogu Milostivome da u Knjizi dobrih djela bude upisano i dobro koga uradiše naši vakifi. Molimo dragoga Allaha dž.š., da nagradi sve naše vakife, ma koje dobro činili, bez obzira na veličinu njihovog djela. Jer, učenjaci prvih generacija su kazali: ”Mnogo je malih djela (u očima ljudi) a njih je iskrenost učinila velikim, a mnogo je, opet, velikih djela (u očima ljudi) a njih je neiskrenost učinila malehnim.’

Blago li se svima onima koji su u bilo kojem obliku podržali ovu hairli akciju, blago li se vakifima Bošnjačkog islamskog centra Hamilton. Molimo dragog Allaha dž.š. da naša nova džamije budu mjesta ibadeta, da nas učini da budemo dostojni emaneta njihovog čuvanja da bi smo svojim potomcima imali šta u amanet ostaviti.

Molimo Allaha dž.š. pravednog da nas sačuva od sijača smutnje, a uputi na vjerničko bratstvo i slogu. Milostivi Allahu dž.š. učini da naša srca budu puna nura i čestitosti, a naša nova džamija puna dobrih i tebi odanih.Amin