Suspendovani zbog prelaska na islam

SAD:Suspendovani policajci zbog prelaska na islam

Dvojica policajaca tužila su Vašingtonsku Metropoliten policiju Vrhovnom sudu optužujući svoje nadređene da su ih suspendovali na neodređeno vrijeme zbog prelaska na islam.

“Istraga i suspenzija podnositelja tužbi je inicirana i provedena od strane tuženog McGuirea zbog vjerske pripadnosti i promijene imena tužioca”, stoji u tužbi podnesenoj Vrhovnom sudu Kolumbije.

Azam Numejr El i Ismael Heru-Bey, nekad Joseph Gibson i Džemal Adams, podnijeli su Vrhovnom sudu tužbe protiv načelnice Metropoliten policije, Cathy Lanier, agenta unutrašnjih odnosa James McGuirea i Okruga Kolumbija.

Tužba je podnešena nakon žalbe podnosioca tužbe da je njihova suspenzija i pokušaj prekida njihovog radnog odnosa čin nezakonite diskriminacije i kršenja njihovih ustavom zagarantovanih prava.

Numejr El koji služi policiji od 2004. godine i Heru-Bey, policajac od 2002. godine, kažu da su prešli na islam zbog duhovnog mira i ispunjenja.

Prelaskom u islam oni su zakonski promijenili svoja imena i dobili nova, zakonski ispravna, identifikaciona dokumenta.

Dok je Heru-Bey dobio novi policijski identifikacioni dokument i značku sa svojim novim imenom, Numejr El tvrdi da su mu odbili izdati oba dokumenta.

Numerj El dodaje da je otpušen sa svog honorarnog posla kao zaštitar nakon što je izgubio policijske ovlasti.

Obojica navode da su suspenzije dovele da ne mogu više raditi prilikom specijalnih povoda je kao ni prekovremeno, te da je sudska komisija je utvrdila da nisu krivi za zloupotrebu položaja.

Nakon što su se vratili na posao jedan dan kasnije su opet suspendovani.

Policajci tvrde da je McGuire prouzrokova da Sabraćajni odjel Merilenda istraži zakonitost njihovih saobraćajnih dozvola na kojima se nalaze njihova muslimanska imena. Također obojica navode da je Metropoliten policija pokušala da ih otpusti na insistiranje i nagovor tuženog McGuirea i Laniera zbog njihovih vjerskih shvatanja i ličnih aspiracija .

“Oba tužitelja su supendovana (s plate ali ne i prekovremnog rada, bez ovlasti da rade honorarne poslove i mogućnosti napredovanja) već gotovo dvije godine od kako je sudski odbor presudio u korist tužitelja, a bez prethodne objave optužbi protiv njih”, stoji u tužbi.

Njih dvojica traže vraćanje na posao kao i nadoknadu i kaznenu odštetu u iznosu od 16 miliona dolara za diskriminaciju od strane poslodavca, kršenje građanskih prava i nesavjestan nadzor.

IslamBosna.ba