Stvari koje trebamo činiti u vrijeme teškoća

Sedam stvari koje trebamo činiti u vrijeme teškoća

Kad god se neko suoči sa nedaćama najlakše je odustati i udaljiti se od svojih ciljeva ili se žaliti i kriviti druge oko sebe. Obično ljudi padaju u depresiju, tužni su zbog svoje situacije i osjećaju se bespomoćno. Ne razumiju “zašto se to baš njima dešava” ili “šta su uradili pa su to zaslužili”. Ali muslimani bi trebali potpuno drugačije razmišljati.

Kad god se musliman/muslimanka suoče sa poteškoćama oni se udalje od svoje trenutne teške situacije i razmisle o tome sa jednog višeg nivoa. Udalje se od života sa svim njegovim brigama, strahovima, problemima, te razmišljaju o njemu sa ahiretske perspektive, zatim se zapitaju: “Šta sve ovo znači u poređenju sa Drugim vječnim svijetom? Šta sve ovo znači u poređenju sa vječnim džennetom?”

Jedna od glavnih zabluda koje imamo o ovome životu jeste da ako radimo dobro, trebamo i dobiti dobro na ovome svijetu, a i na budućem. Ovo nije u potpunosti tačno.

Ovaj svijet nije mjesto gdje ćemo uvijek dobiti/postići pravdu. Da je tako, ne bi bilo potrebe za Sudnjim danom i ahiretom.

Ovaj život je svijet dualiteta; postoji dobro i zlo, pravda i nepravda, milost i ugnjetavanje, ljubav i mržnja, istina i laž itd. Tvoja uloga na ovome svijetu jeste da živiš svoj život prema onome kako to od tebe zahtijeva Uzvišeni Allah, tražeći Njegovo zadovoljstvo, izbjegavajući Njegovu srdžbu. Allah dž.š. na mnogo mjesta u Kur’anu obećava, da ako radiš samo to, obdarit će te “dobrim životom”. Allah dž.š. u
Kur’anu kaže: “Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili.” Kur’an, 16: 97

“Ko se bude Allaha bojao i ko strpljiv bude bio – pa, Allah, uistinu, neće dopustiti da propadne nagrada onima koji dobra djela čine.” Kur’an, 12: 90

U vrijeme poteškoća, veoma je važno sjetiti se da postoje korisni načini da se nosimo sa nedaćom.

Ovdje iznosimo sedam praktičnih koraka koji će vam pomoći da se suočite sa teškom situacijom.

1. Namaz

Potrudite se da klanjate na vrijeme pet dnevnih namaza. Nemojte nikada propustiti namaz i dajte sve od sebe da klanjate svaki namaz sa iskrenim nijetom kao da vam je to posljednji namaz na ovome svijetu.

2. Učite Kur’an

Kur’an je tako lijep, da, ma sa kakvom se nedaćom suočavate, pronaći ćete mir u njemu.

3. Činite dovu

Posebno preporučene dove za otklanjanje nedaća i žalosti.

4. Udijelite sadaku

Darujte obilno, onoliko koliko možete, jer to otklanja nedaće. Ako ne možete davati novac, čak i lijepa riječ i fizička pomoć nekome je sadaka (npr. pomaganje drugima fizički ili emocionalno).

5. Postavite sebi ciljeve i imajte viziju o svome životu

Ne dozvolite šejtanu da se igra sa vama i da ponavlja video o vašeoj nedaći u vašim mislima stalno…krenite dalje! Postavite nove ciljeve, nove projekte i budite svjesni da kada ste sa Allahom tada vas ništa ne može zaustaviti!

6. Ustajte rano

Probudite se prije sabaha i radite na vašim idejma i projektima ili jednostavno učite Kur’an. Da zaokupite svoj um prije početka dana je određeni način da se udaljite od svoje poteškoće i da prevaziđete izazove. Pokušajte da ostvarite što više ideja i posla u ovim ranim satima jer je to blagoslovljeno vrijeme.

7. Nedaća nije izgubljena

Sjetite se da Allah dž.š. nikada neće zaboraviti nepravdu ili nedaću sa kojom ste se suočili, tako da se vi ne morate brinuti, tražeći osvetu i pokušavajući postići pravdu.

I na kraju, molim Allaha Milostivog da ukloni sve vaše patnje i nevolje, da vas sve obdari ugodnim životom i da vam pomogne da Ga se uvijek sjećate, i danju i noću, jer “srca se doista, kad se Allah spomene smiruju!” Kur’an, 13: 28

Izvor: productivemuslim.com