Pomozite izgradnju džamije u Hamiltonu

POMOZITE IZGRADNJU NOVOG ISLAMSKOG CENTRA U HAMILTONU, KANADA

Prije više od deset godina Bošnjaci Hamiltona su odlučili izgraditi zajednicu vjernika koja će se boriti za očuvanje i jačanje islamske, bošnjačke i bosanske komponente bošnjačkog narodnog bića. Oni su dobrovoljno odlučili da se razvojem ovih komponenti, primjenom različitih metoda djelovanja, organizovano suprostave asimilaciji u kanadski Kulturni mozaik i prihvate pozitivne vrijednosti integracije u kanadsko društvo. Tako je nastao Bošnjački islamski centar Hamilton, {BIC Hamilton}, zajednica dobrovoljno udruženih vjernika u ime Allaha dž.š.

Svojim desetogodišnjim radom, BIC Hamilton, organizovano odgovara na pitanja islamskog, bošnjačkog i bosanskog identiteta. Zahvaljujući BIC Hamilton, Bošnjaci su, s jedne strane, znalački apsorbovali ona kulturna postignuća kanadskog društva koja korespondiraju sa temeljnim zahtjevima islamskog kreda, i s druge strane, uticali su na duhovno opleminjavanje i kulturno obogačivanje kanadskog Kulturnog mozaika.

Početak BIC Hamilton je bio u tami podruma jedne stare zgrade. Tama podrumske džamije ubrzo postaje prepreka daljem razvoju zajednice. Zato se članovi odlučuju da napuste tamu podruma i izađu na svijetlo džamije. Kupuje se mala kuća i u rekordnom vremenu otplačuje i adaptira u džamiju. To je bila džamija, ali i divan komad Bosne i Hercegovine, ovamo daleko od naše matice, kako su to često govorili mnogobrojni gosti. Tako su stvorene predpostavke za još kvalitetnije i kvantitetnije širenje djelatnosti.
Svojom aktivnošču BIC Hamilton je pokazao da islamska zajednica u životu vjernika ima društvenu i duhovnu misiju od ogromnog značenja. Islamska zajednica sjedinjuju redove, čisti duše, budi srca i umove, rješava probleme. U islamskoj zajednici se manifestira snaga i jedinstvo, pročišćava duša, popravlja moral, ojačava veza ispomaganja među ljudima. Islamska zajednica je impresivni prizor jedinstva riječi, ciljeva i potpomaganja u borbi za bolju sadašnjost i budućnost u skladu sa Kuranom, Hadisom i bogobojaznosti, u cilju jačanja muslimanskog, odnosno bošnjačkog jedinstva i opšteg muslimanskog, odnosno bošnjačkog obrazovanja. Islamska zajednica je zato zaista dobar štit u odbrani naše djece od stalno prijeteče aimilacije, izgubljenosti, zalutalosti.
Članovi Bošnjačke islamske zajednice Hamilton su osnovali svoju islamsku zajednicu jer su shvatili da je bošnjačko biće kritički oblikovano duhovnošću i spiritualnošću islama. Islam nije ugrozio već precizirao i definisao nacionalni identitet Bošnjaka. To su Bošnjaci Hamiltona i okoline shvatili i krenuli u izgradnju prvo zajednice, a zatim i džamije na mjesto gdje do sada nije bili niti islamska zajednica niti džamija.

Kroz aktivnosti naše zajednice pokazano je da islam nije denacionalizirajući bošnjački faktor i da sva insistiranja na deislamizaciji Bošnjaka ne vode njihovom afirmisanju, nego upravo ukidanju. Duhovna snaga Bošnjaka je proizašla iz islama i ona se mora posebno graditi u dijaspori, gdje Bošnjacima prijeti asimilacija, gdje je islam brana toj asimilaciji, gdje zahvaljujući islamu Bošnjaci postaju omeđeni tolerancijom na osnovu koje se mogu prihvatiti svi pozitivni elementi integracije u kanadski Kulturni mozaik.
U islamskoj zajednici imamo jaču unutrašnju bošnjačku snagu koju dobijamo iz uzajamnog razumijevanja u cilju da odolimo sve većim pritiscima koje nameće kanadski Kulturni mozaik. Tih pritisaka će biti sve više. Oni nisu dio nekakve zavjere. To je normalno funkcionisanje kanadskog, zapadnog društvenog sistema na koga Bošnjaci trebaju biti sposobni da odgovore, da opstanu. A, opstaće samo ako su zajedno i ako znaju da je islam, ne nešto što ih je odvratilo od njih samih, nego što ih je vratilo njima samima.To je velika lekcija koja se treba nastaviti učiti kroz dalji razvoj naše islamske zajednice. Islam kao temelji bosnjackog identiteta ima uticaj na naš narodni identitet, zapravo on je organski dio našeg identiteta, naš integrirajući faktor, faktor koga treba dalje razvijati i oko koga se ne smije dozvoliti nikakav unutrašnji sukob.

Tačno na desetogodišnjicu rada članovi BIC Hamilton se odlučuju na treći odlučujući korak u razvoju islamske zajednice, izgradnju potpuno nove džamije, na mjestu gdje do sada nikada nije bila džamija.
Allah dž.š. kaže u Kur’anu: “Allahove kuće (džamije) grade oni koji vjeruju u Allaha i Sudnji dan i koji obavljaju namaz i daju zekat i ne boje se nikoga osim Allaha, oni su nadati se je, na pravom putu.”(El-Tevba; 18) „Oni koji imanja svoja troše na Allahovom putu liče na onoga koji posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova i u svakom klasu po stotinu zrna. – A Allah će onome kome hoće dati i više; Allah je neizmjerno dobar i sve zna.“ (al-Baqara, 261. ajet).

Prvog dana nove hidžretske 1434. godine dobivena je dozvola za izgradnju iz temelja prve džamije u Hamiltonu, na lokaciji našeg sadašnjeg centra koji se nalazi na 202 Braton Street u Stoney Creek-u. Tako je uspješno kraju priveden proces koji traje od 2008. godine i napokon ispunjena želja svih Bošnjaka koji žive u ovom dijelu Južnog Ontarija. Čuvajmo svoju vjeru, ma koliko to teško bilo, jer na kraju se dobija mnogo više i vrjednije od onoga što se ovdje u toku tog čuvanja žrtvovalo.

Veliki je značaj džamije u životu Bošnjaka u dijaspori. Članovi BIC Hamilton su ponosni što grade džamiju na mjestu gdje nikada nije bilo džamije. Izgradnja džamije je zajednički trud za dobro ne samo Bošnjaka i njihove djece, ne samo kanadskih muslimana na ovim prostorima, već za dobro svih ljudi dobre volje koji radi za svjetliju i ljepšu budućnost čovjeka i civilizacije uopšte. Džamija je slobodni prostor gdje se lakše diše, slobodnije govori, gdje se doživljava svoja vjera, domovina, rodni kraj, nacija, kultura, tradicija. Zbog toga ljudi u džamiji provode svoje slobodno vrijeme. Zato je razumno i razložno poređenje džamije sa džennetskim baščama na ovome svijetu. To članove BIC Hamilton podstiče na gradnju džamije, jer su džamije mjesta gdje se Allahu dž.š. moli, škole gdje se pismenost stiče i mjesta za svako dogovaranje. Bošnjaci Hamiltona i njegove okoline mogu biti sretni što će biti svjedoci postojanja veleljepne džamije, sretni što mogu vidjeti kako se žrtvuje imetak na Allahovom putu.
Gospodaru naš budi uz nas i pomozi nas u ostvarenju ovog našeg plemenitog cilja.

Izvršni i Nadzorni Odbor BIC Hamilton

Donacije

Poštovani,
Svojom donacijom možete postati VAKIFI Bošnjačkog Islamskog centra u Hamiltonu na čemu ćemo Vam biti neizmjerno zahvalni.
Pozivamo vas da se uključite u najhairniju akciju koju pripadnici Islama, Bošnjaci i drugi pokreću jer od tog vakufa (hajrata), Vi kao pojedinac,Vaša porodica, naš džemat će imati najviše koristi.

Možete uvakufiti određenu sumu novca na ime svoga oca, majke, brata, sestre, rođaka ili prijatelja koji su preselili na ahiret a mi ćemo svake godine, ako Bog da, proučiti hatmu vakifima za vrijeme mjeseca Ramazana, zatim ćemo odrediti jedan dan u godini kao dan vakifa i tada ćemo se okupiti i proučiti tevhid našim vakifima. Ovo je izuzetno dobra akcija, zamislite svake godine učenje hatme vašim najmilijim za vrijeme mubarek mjeseca Ramazana.

Vaš dobrovoljni prilog za izgradnju novog islamskog centra (džamije) u Hamiltonu možete uplatiti preko Interneta putem PayPal-a koristeći vašu Debit/Credit karticu. Kliknite na Donate ispod ovog teksta – PayPal je najsigurniji način plaćanja preko Interneta.

Vaše donacije možete isto uplatiti direktno u našem objektu, koji je otvoren svakim danom ili slanjem čeka sa naznakom: Vakuf-donacija za izgradnju novog islamskog centra (džamije). Na poštansku adresu:

BIC of Hamilton
P.O.Box 56073
Stoney Creek, L8G 5C9
Tel/Fax 905 662 3678

Nadajući se Vašoj pravovremenoj i plemenitoj reakciji na ovaj apel, bratski Vas selamimo uz molbe Allahu dž.š. da nas pomogne u ostvarenju ovog plemenitog cilja. Amin

Unaprijed veliko hvala na vašem prilogu.
Neka Allahova Milost bude s vama i vašom familijom.

U Hamiltonu, 07.12.2012./22. muharrem 1434.h.g