Uručena Menšura Huseinu ef. Kavazoviću

Uručena Menšura reisu-l-ulemi Huseinu ef. Kavazoviću

Sarajevo, 15. novembar 2012. (MINA) – U Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu danas je nakon podne namaza svečano uručena Menšura novoizabranom reisu-l-ulemi mr. Huseinu ef. Kavazoviću.
Menšuru mu je uručio mr. Safet Softić, predsjednik Sabora IZ u BiH i Odbora za dodjelu Menšure. U ovom Odboru su još bili dr. Mustafa Cerić, reisu-l-ulema, dr. Nedžad Grabus, muftija ljubljanski, Muamer ef. Zukorlić, glavni muftija IZ u Srbiji, dr. Fikret Karčić, profesor šerijatskog i svjetovnog prava i Mensur ef. Pašalić, predsjednik Udruženja ilmijje Iz u BiH.
Svečanosti su prisustvovali brojni uglednici, ulema, predstavnici državnih organa i drugih institucija, vjerski velikodostojnici iz islamskih zemalja, među kojim i turski Reis dr. Gormez i brojni drugi vjernici.
Svečanost je započela dolaskom dvojice reisu-l-ulema dr. Mustafe ef. Cerića i novoizabranog mr. Huseina ef. Kavazovića.
Nakon podne namaza ašere je proučio hafiz Aziz Alili, kraći zikir u pratnji horova učio je hafiz Mensur Malkić. Nakon ilahija koje su proučili hafizi Burhan Šaban i Sulejman Bugari u pratnji horova i tekbira cijelog džemata odluku Izbornog tijela o izboru Reisu-l-uleme pročitao je Muharem Hasanbegović, predsjednik Organizacionog odbora za pripremu svečane ceremonije dodjele Menšure.
Potom je uslijedio glavni čin dodjela Menšure koju je novoizabranom reisu-l-ulemi Huseinu Kavazoviću uručio Safet Softić predsjednik Sabora i Odbora za dodjelu Menšure. Nakon toga je zakletvu dao Reis Husein Kavazović.
Uslijedilo je potom učenje tekbira, a zatim obraćanje dosadašnjeg Reisa dr. Mustafe Cerića.
Riječ Reisa Cerića
-O vjernici Allahu i Njegovom Poslaniku budite predani, kao i onima kojima poklonite svoje povjerenje da vas vode, pa ako se oko neček nesložite, izravnajte to Allahovom i mjerom Poslanika ako vjerujete u Allaha i Sudnji dan, jer to vam je najbolje i najispravnije objašnjenje.
(Kur’an, 4:59).
Draga braćo i sestre,
Prvi i najvažniji uvjet za spas i opstanak muslimana Bošnjaka bilo je i ostalo vidovito duhovno i hrabro političko vođstvo. Bošnjaci su imali dobre i loše vođe kao i svi drugi narodi, ali u buduće Bošnjaci ne mogu podnijeti loše vođe zato što žive u takvom okruženju koje ne dozvoljava nemar, neznanje, neodlučnost, potkupljivost, pokvarenost i neodgovornost.
Više od jednog stoljeća Bošnjaci nisu imali vođe koji su mogli da im osiguraju duhovni, politički i materijalni prostor za njihova duhovna, nacionalna i kulturna ostvarenja, kao ni njihov fizički opstanak.
Pa ipak, usporedbom nekih vođa iz različitih epoha kao što su bili Huseina-kapetan Gradašćević, Ali-paša Gusinski, reisu-l-ulema Džemaluddin Čaušević, Mehmed Spaho i Alija Izetbegović, zapažamo nekoliko zajedničkih osobina, koje su imali. Svi su aktivno sudjelovali u oblikovanju povijesti, imali su hrabrost i karizmu, bili su nepotkupljivi, bili su spremni rizikovati vlastiti život, zdravlje i imetak za plemeniti cilj. Svi su bili obrazovani i znali su se nositi sa složenošću geopolitičke i religijske stvarnosti njihovog vremena.
Više nego ikad ranije bošnjački narod ima potrebu za snažnim i odvažnim duhovnim, nacionalnim i političkim vođama poput nekih iz prošlosti. Mnogo važnije od “velikog naroda” su volja i sposobnost savjesnih i odgovornih vođa da rade za dobrobit svog naroda. Nije bez razloga rečeno da su dvije vrste ljudi beskorisni: oni koji ne znaju voditi i oni koji ne znaju slijediti.
Danas prvog dana hidžretske 1434., odnosno 15. novembra, 2012. miladske godine ovdje u Gazi Husrev-begovoj džamiji svjedočimo da je Husein ef. Kavazović dobio naše povjerenje da nas duhovno i moralno vodi, a mi se obavezujemo da ga slijedimo sa predanošću na koju nas zadužuje Allah i Njegov Poslanik te povijesni dokument Menšure, koju je Husein ef. Kavazović danas primio kao emanet kojeg sam ja dosada nosio u ime islama i ispred muslimana.
Uvaženi Husein ef. sretan sam i zadovoljan što ti emanet Menšure bosanskog reisu-l-ulme prenosim u slobodi naše vjere i nacije, pri punoj svijesti i istinskom uvjerenju da ćeš ti ovaj emanet nositi hrabro i mudro na Allahovo zadovoljstvo i na čast i ponos našeg naroda.
U to ime, poštovani reisu-l-ulema Husein ef. Kavazoviću, od srca ti čestitam i učim ti dovu Allahu Uzvišenom da ti uveća vjeru, da ti osnaži volju, da ti blagoslovi želju da budeš znak i putokaz svakom čovjeku dobre volje na putu istine, pravde, mira i pomirenja uvijek i na svakom mjestu.
Draga braćo i sestre, ovim činom prestaje moja dužnost reisu-l-uleme Islamske zajednice i vrhovnog muftije u Bosni i Hercegovini i Bošnjaka u svijetu.
Od ovog trenutka dužnost reisu-l-uleme Islamske zajednice i vrhovnog muftije u Bosni i Hercegovini i Bošnjaka u svijetu preuzima Husein ef. Kavazović, pa neka mu je hairli i sretno uz Allahovu pomoć i milost! Amin!

Nakon obraćanja reisu-l-uleme Cerića prema minberu se uputio Reisu-l-ulema Husein Kavazović. Sa minbera je uputio sljedeću hutbu:
Hutba reisu-l-uleme Kavazovića
-Euzu billahiminiš-š-ejtanir-r-adžim.
Bismillahir-r-ahmanir-r-ahim.
Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, Milostivom, Samilosnom, Vladaru Dana sudnjega.
Neka je salavat i selam na našeg pejgambera Muhammeda, prvaka među poslanicima, na njegovu čistu porodicu i njegove ashabe.
Dragi, poštovani mu’mini i mu’minke, es-selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!
U ovom velikom danu, na ovom mubarek-mjestu, primih Menšuru Reisu-l-uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, ovlašćenje da vršim ovu odgovornu dužnost, kao izraz volje naše Islamske zajednice, potvrđene rezultatima glasanja Izborne skupštine 23. septembra ove godine.
Poštovani!
Tako mi Gospodara nebesa i Zemlje,
tako mi našeg časnog Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem,
tako mi Kur’ana časnog,
tako mi dina koji je od Adema do Muhammeda, alejhi-s-selam, objavljivan,
tako mi svjetova koje Uzvišeni stvori,
obećavam da ću povjerenu dužnost obavljati odgovorno i savjesno. Obavljat ću je u skladu s propisima časnog Šerijata, na temelju Menšure, koja me silsilom, putem šejhu-l-islama, halifa i hulefai-r-rašidina, veže s našim časnim poslanikom Muhammedom, alejhi-s-selam. Obavljat ću povjerenu dužnost uvažavajući Ustav Islamske zajednice u Bosni i Hercegovine i državne zakone.
Ovu zakletvu polažem pred Gospodarom svjetova i Njegovim melekima. Zaklinjem se pred vama koji ste danas mojim riječima svjedoci.
Molim Uzvišenog Allaha da bude zadovoljan ovim činom, kao što je bio zadovoljan kad su se vjernici poslaniku Muhammedu, alejhi-s-selam, pod drvetom na vjernost zakleli.
Radit ću za dobro muslimana, Islamske zajednice i ummeta islama. Sarađivat ću s pripadnicima, članovima, uposlenicima i predstavnicima naše Zajednice.
Poštivat ću vrijednosti islama, čuvati ugled Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, štititi interese i prava muslimana, brinuti se za materijalna dobra i ukupnu imovinu Zajednice.
Poštovana braćo i sestre!
Misija naše Zajednice je da ukupnim djelovanjem utječe na ispravno razumijevanje islama i primjenu njegovih normi. Misija naše Zajednice je da radi na osiguravanju uvjeta za prenošenje Emaneta.
Uzvišeni Allah kaže:
Mi smo nebesima, Zemlji i planinama ponudili Emanet, pa su se sustegli i pobojali da ga ponesu, ali ga je preuzeo čovjek… (Al-Ahzab: 72.)
Džine i ljude stvorio sam samo zato da mi ibadet čine. (Ad-Dârijat: 56.)
Reci: “Moj namaz i moji obredi, moje življenje i moje umiranje pripadaju Allahu Koji Gospodar svjetova je…” (Al-An’âm: 162.)
Naša zadaća jeste da učestvujemo u izgradnji svijeta predanog Bogu, jedinom Stvoritelju i Gospodaru.
Mi živimo uvjereni da nas Gospodar, Milostivi, Samilosni, sluša i gleda, da nas štiti i pomaže, da nas ne napušta i ne ostavlja same.
On je Živi i On je Vječni. On je Blagi i On je Moćni. On je Istina i On je Spas.
Mi smo na ovom svijetu Njegovi namjesnici.
Pozivam vas da mi pomažete u svemu što je dobro i dopušteno, a da me upozorite i onemogućite u onome što je loše i nedopušteno. Neka u tome bude i dio vaše odgovornosti prema Zajednici.
Muslimani i muslimanke!
Svijet u kome živimo danas nemiran je, nestabilan i tjeskoban. Pun je okrutnosti, neizvjesnosti i straha.
Stoga je temeljita moralna obnova svih nas pojedinačno, obnova naših porodica, našeg komšiluka i naših džemata – naša velika zadaća i naša obaveza!
Spremni smo sudjelovati u moralnom uspravljanju našeg društva, našeg susjedstva i svijeta u kome živimo. U tome želimo sarađivati sa svima koji shvataju ovu nužnost i prihvataju da je predanost Uzvišenom Gospodaru izvor naše moralne snage i nadahnuća.
Braćo i sestre!
U vremenu prije izbora za reisu-l-ulemu, predstavio sam dio programa svog budućeg rada. Ukazujući mi povjerenje izborom za reisu-l-ulemu, omogućili ste da moj cjeloviti program bude ponuđen institucijama Islamske zajednice na dopunu i odobrenje, da bi se u mome mandatu ostvarivao.
Izražavajući svoje uvažavanje dosadašnjem vodstvu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, na čelu s cijenjenim reisu-l-ulemom Mustafom efendijom Cerićem, koje je ostvarilo značajne rezultate u svome radu, naglašavam da želimo nastaviti sve korisne i uspješne poslove u Zajednici. Pred nama su ozbiljni zadaci razvoja i neophodnih promjena u Zajednici. Učvršćeni vjerom u Allaha Uzvišenog, nećemo se plašiti izazova. Snagu iz jedinstva muslimana i svijesti Bošnjaka usmjeravat ćemo prema sigurnosti i dobrobiti ummeta, društva i države u kojoj živimo. Radit ćemo odlučno, hrabro, uključujući sve svoje sposobnosti i znanja.
Unapređivat ćemo naš sistem obrazovanja i razvijati nauku, zalažući se za neograničenu razmjenu ideja.
Nedavna agresija na državu Bosnu i Hercegovinu i genocid nad Bošnjacima, ostavili su dalekosežne razarajuće posljedice na naše ljude i našu zemlju.
Pripadnici Islamske zajednice su bili i sami cilj zločina. Zajednica je doživjela teške ljudske gubitke, institucionalno rastakanje i materijalno uništavanje. Naša obaveza je obnoviti porušeno, ne zaboraviti zulum koji smo pretrpjeli, pamtiti šehide i gazije.
Zajedno s drugima, učestvovat ćemo u snaženju države Bosne i Hercegovine i njezinom napretku. Doprinosit ćemo jačanju bosanskohercegovačkog društva, utemeljenog na slobodi i ravnopravnosti, poštivanju u različitostima i odgovornosti za njegovanje tih vrijednosti.
Sarađivat ćemo s komšijama drugih vjera “na temelju Riječi koja je i njima i nama jednaka: da ne obožavamo nikoga osim Jedinog Boga.”
Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini će trajno dijeliti sudbinu svojih pripadnika i odlučno ih predvoditi u onome što je djelovanje za njihov interes i za odbranu i jačanje njihovih prava. Istinski ćemo se brinuti o našoj braći u Hrvatskoj, Sloveniji, Sandžaku, Srbiji, Kosovu, Makedoniji i Crnoj Gori. Posebnu pažnju i odgovornost ćemo usmjeriti prema ukupnoj bošnjačkoj dijaspori.
Mi smo dio evropske stvarnosti i autohtoni islamski narod Evrope i svjetske zajednice. Ponašat ćemo se odgovorno i osjećati ravnopravno.
Ummet islama je naša kolijevka, a mi smo njegov nakit.
Braćo i sestre!
Mi ljudi smo stvoreni za vječnost, a ne za prolaznost.
Allah Milostivi je povezao naša srca imanom, pa ujedinimo naše redove međusobnom ljubavlju, praštanjem i zajedničkim radom za dobro na Allahovom putu.
Va’tesimu bihablillahi džemian ve la teferreku…
Rabbi jessir ve la tu assir rabbi temmim bil-hajr amin.
Ves-selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Nakon hutbe reisu-l-uleme Huseina Kavazovića u Gazi Husrev begovoj džamiji u Sarajevu, proučeno je još nekoliko ilahija, a završio je hafiz Mensur Malkić sa Wa’tesimu bihablillahi džemian.
Na kraju je dovu proučio hafiz Ismet ef.Spahić, čime je završena svečanost dodjele Menšure reisu-l-ulemi Huseinu Kavazoviću. Uslijedilo je, uz učenje tekbira, čestitanje prisutnih novoizabranom reisu-l-ulemi.
O novom reisu-l-ulemi
Husein-ef. Kavazović je rođen 3. jula 1964. godine u Jelovče Selu (općina Gradačac), od oca Hasana i majke Saime.
Osnovno obrazovanje je stekao u rodnom mjestu, a Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu je završio 1983. godine. Na Šerijatskom fakultetu Univerziteta Al-Azhar u Kairu je studirao u periodu od 1985. do 1990. godine. Magistarski rad je odbranio na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, iz područja šerijatskog prava. Stručne i druge radove je objavljivao u listovima i časopisima koje izdaje Islamska zajednica u BiH, a učestvovao je i u radu redakcija i uredničkih savjeta nekih od njih.
Radio je kao imam, hatib i mualim u džematima u Srebreniku i Gradačcu.
Obavljao je funkciju muftije tuzlanskog u periodu od 1992. do 2012. godine.
U članstvo Sabora IZ-e u RBiH izabran je prije same Agresije na Bosnu i Hercegovinu.
Biran je za člana Rijaseta IZ-e u BiH, u svim mandatima.
Član je Vijeća za fetve IZ-e u BiH.
Dao je veliki doprinos u obnovi i radu Tuzlanskog muftijstva i Behram-begove medrese, na uvođenju vjeronauke u osnovne i srednje škole, te u obnavljanju lista Hikmet.
Jedan je od pokretača Centra za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama u Smolućoj kod Lukavca, prve ustanove za rehabilitaciju ovisnika u okviru Islamske zajednice u BiH. Zajedno sa svojim saradnicima, radio je na pokretanju i razvoju Agencije za certificiranje halal-kvalitete IZ-e u BiH.
Snažno se angažirao i na zbrinjavanju prognanog i izbjeglog stanovništva iz Istočne Bosne tokom Agresije, a potom i u obnavljanju infrastrukture IZ-e u BiH i povratku muslimana u sela i gradove iz kojih su protjerani.
Učestvovao je u radu međunarodnih islamskih konferencija i naučnih skupova u Istanbulu, Meki, Kairu, Rabatu, Teheranu, Kuvajtu i Džakarti, kao i na naučnim skupovima u Bosni i Hercegovini.
Govori arapski jezik i služi se engleskim jezikom.
O Menšuri
Menšura je svečani dokument kojim se potvrđuje da je određeno lice legalno imenovani, odnosno izabrani reisu-l-ulema i da je kao takav ovlašten, da u smislu šerijatskog prava daje slična ovlaštenja podređenim vjerskim službenicima naziva se u bosanskoj praksi menšura. Ovaj naziv je u bošnjačku islamsku administraciju došao putem osmanlijskih institucija, a Osmanlije su ga, opet, uzele od prethodnih muslimanskih država.
U međunarodnim ugovorima o regulisanju položaja muslimana na Balkanu nakon 1912.-1913. termin menšura je korišten za značavanje dokumenata o autorizaciji lokalnih muslimanskih vođa (velikih/glavnih muftija) od strane šejhu-1-islama nakon provedene procedure izbora ili imenovanja u nacionalnim okvirima.5 U tom smislu ovaj termin koristi Autonomni štatut iz 1909. godine i sva kasnija praksa Bošnjaka.
Tekst menšure kod Bošnjaka mijenjao se tokom proteklog stoljeća. Uopćeno govoreći, tekstovi ranijih menšura bili su mnogo bliži osmanlijskom uzoru dok su kasniji, posebno u vrijeme komunističke vlasti, pretrpjeli znatne modifikacije, što je na svoj način odražavalo marginalizaciju uloge islama u društvenom životu Bošnjaka.
Menšura se novoizabranom reisu-l-ulemi predaje svečano u prisustvu uleme, vjernika, državnih predstavnika, visokih dostojanstvenika drugih konfesija itd. Posebno značajno mjesto među gostima pripada visokim predstavnicima islamskih institucija iz svijeta. Prisustvo ovako impozantnog broja, neke vrste “svjedoka čina” (šuhudu-l-hal) razumijeva se među Bošnjacima kao priznanje legitimiteta njihovog vođsva i potvrda pripadnika Islamske zajednice u Bošnjaka univerzalnom islamskom Ummetu.