Fetva reisu-l-uleme o Ademu Zilkiću

Koristeći se šerijatskim ovlastima iz Menšure, pozivajući se na Ustav Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i provodeći zakletvu da ću dužnost reisu-l-uleme i vrhovnog muftije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Bošnjaka u svijetu vršiti savjesno i odgovorno, donosim FETVU

Utječem se Allahu od prokletog šejtana!

U ime Allaha Milostivog, Samilosnog!

– A oni koji podignu džamiju da bi štetu nanijeli, kao i da bi nevjeru osnažili i među vjernice razdor unijeli, stavljajući je u službu onih koji se oduvijek protive Allahu i Njegovom Poslaniku, – sigurno će se zaklinjati: “Mi smo samo najbolje željeli”, – A Allah je svjedok da su oni pravi lažljivci.

Ti u toj džamiji nemoj klanjati! Džamija čiji su temelji, već od prvoga dana, postavljeni na pobožnosti Allahu zaista više zaslužuje da se njoj klanjaš. U njoj su ljudi koji vole da se čiste od grijeha, a Allah voli one koji se od grijeha čiste.

Da lije bolji onaj koji je temelj zgrade svoje postavio na pobožnosti Allahu i u želji da Mu se klanja – ili onaj koji je temelj zgrade svoje postavio na rub podlokane obale koja se nagela, da se. zajedno sa njim u vatru džehennemsku sruši? A Allah neće ukazati na pravi put narodu koji sam sebi zulum čini.

Zgrada koju su oni podigli stalno će unositi nemir u srca njihova, sve dok im srca ne popucaju. A Allah sve zna i mudar je (Kur’an, 9:107-110)

Slijedeći kur’anske upute da je razbijanje Islamske zajednice isto kao i podizanje džamije koja nanosi štetu muslimanima, koja snaži njihove protivnike, koja pravi razdor među vjernicima i koja se stavlja u službu onih koji su od ranije poznati da ne žele dobro Islamskoj zajednici,

Osjećajući odgovornost da jasno kažem da nakon genocida niko nema pravo da slabi i razbija duhovno, nacionalno, kulturno i političko jedinstvo Bošnjaka,

Uvjeren da rad i djelovanje Adema Zilkića spada u kur’ansku kategoriju mesdžid-i dirara, čime se nanosi šteta vjernicima i snaže protivnici.

Koristeći se šerijatskim ovlastima iz Menšure, pozivajući se na Ustav Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i provodeći zakletvu da ću dužnost reisu-l-uleme i vrhovnog muftije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Bošnjaka u svijetu vršiti savjesno i odgovorno, donosim
FETVU

1) Nije dža’iz vjerniku ni slušati ni slijediti Adema Zilkića zato što njegov govor pravi podjele među vjernicima i zato što je njegov put krivi put, koji vodi “na rub podlokane obale koja se nagela, da se zajedno sa njim u vatru džehennemsku sruši”.

2) Vjerniku nije džai’z džumu-namaz klanjati za Ademom Zilkićem zato što nema potrebnu idžazu, jer prema našem mezhebu, džuma-namaz nije sahih ako hatib nema idžazu od Halife, a to u slučaju Islamske zajednice u Bošnjaka znači, od reisu-l-uleme. Adem Zilkić nema idžazu od reisu-l-uleme.

3) Adem Ziklić se lažno predstavlja i tako nanosi veliku sramotu ne samo muslimanima u Srbiji i Sandžaku, već i na cijelom Balkanu. Zbog toga, tražim od Adema Zilkića da odmah i bezuvjetno prestane sa lažnim predstavljanjem. Također, zahtijevam od Adema Zilkića da se izvine muslimanima za nanešeni im duševni bol.

4) Ova FETVA treba da bude poruka i pouka da više nikad i nikome ne padne na pamet da radi sitnog ličnog šićara prodaje čast naše vjere i odriče se prava naše slobode u korist onih koji tu našu čast i to naše pravo žele da zgaze.

Bože, budi s nama, a ne protiv nas! Bože, sretno okončaj kraj našeg života, uvećaj naše nade, u zdravlju spoji naše dane i noći, naš put i naša očekivanja upiši u Tvoju milost, polij grijehe naše Tvojim oprostom, pouči nas da ispravljamo naše mahane, uvećaj nam pobožnost, obdari nas znanjem da čitamo nove znakove iz Tvoje vjere, Bože, mi se u Tebe uzdamo i na Tebe oslanjamo!

Molimo Te, Bože, da nam grijeh nestane, da nam briga prestane, da nas bolest ostavi, da nas strah napusti, da nas siromaštvo ne prati, da nas bijeda ne vidi, da nas lijenost ne uhvati, da nas krivi put ne prevari, da nas prijatelji ne zaborave, da nas neprijatelji ne progone, da nas izdajnici ne prodaju, da nam narod bude slobodan, da nam domovina bude ponosna, da nam dom bude siguran, da nam društvo bude pošteno, da nam povratak kući bude uspješan, da borba za istinu i pravdu bude trajna, da nam zajedništvo u vjeri bude omiljeno, da nam život sa komšijama bude dragovoljan.

Molimo Te, Bože, da tuga bude nada, da osveta bude pravda, da majčina suza bude molitva da nam se više nikada i nigdje ne ponovi genocidi Amin!

Reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić

Vrhovni muftija

(rijaset.ba)