Rekordna akcija klanja kurbana

Rekordna akcija klanja kurbana

Ove godine je u organizaciji Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini provedena dosada najveća akcija klanja kurbana. Naime, putem Rijaseta uplaćeno je čak 3.699 iz 18 različitih destinacija u kojima žive Bošnjaci u Zapadnoj Evropi i Sjevernoj Americi, što predstavlja svojevrsni rekord kada su akcije klanja kurbana u pitanju.

Kada je riječ o kurbanima, nabavljeni kurbani su ispunjavali sve uvjete predviđene za izvršenje obaveze klanja kurbana i zaklani su u propisanom vremenu. Klanje kurbana je provedeno na 15 lokacija na području Bosne i Hercegovine.

Tokom prva tri dana podijeljeno je 106 tona bravećeg i goveđeg kurbanskog mesa. Meso je podijeljeno povratnicima, javnim kuhinjama, bolnicama, dječijim ustanovama za bolesnu i nezbrinutu djecu, medresama, studentskim centrima, obdaništima, Udruženju Roma te domovima staraca i civilnim žrtvama rata. Detaljni izvještaj o podijeljenom kurbanskom mesu biće naknadno objavljen kada se upotpuni dokumentacija.

– Akcija je vrlo uspješno provedena i nije bilo nikakvih problema tokom same akcije. Kao generalni sekretar Rijaseta također želim da pohvalim Komisiju za provođenje akcije klanja kurbana u humanitarne svrhe pri Rijasetu, kazao je za naš portal generalni sekretar Rijaseta Muhamed Salkić.

Kada je riječ o broju uplata, kao i prethodnih godina daleko ispred su bošnjački džemati iz Sjeverne Amerike. Naime, ove godine je iz bošnjačkih džemata iz Sjeverne Amerike uplaćeno ukupno 1462 kurbana. U prilogu donosimo i detaljni izvještaj o uplatama kurbana putem Rijaseta:

1.SAD – IABNA – 1305 kurbana;
2.Njemačka – 660 kurbana;
3.Austrija – 303 kurbana;
4.Norveška – 261 kurban;
5.Švedska I – 215 kurbana;
6.Švicarska – 200 kurbana;
7.Švedska II – 177 kurbana;
8.Holandija – 155 kurbana;
9.Kanada – 105 kurbana;
10.Danska – 62 kurbana;
11.Džemat CIL – Luksemburg – 54 kurbana;
12.Džemat Northbrook SAD – 52 kurbana;
13.Luksemburg – 37 kurbana;
14.Francuska – 34 kurbana;
15.Belgija – 28 kurbana;
16.Blagajna Rijaseta – 23 kurbana;
17.Velika Britanija – 20 kurbana; i
18.Finska – 8 kurbana.

UKUPNO: 3699 kurbana.