Otvoreno pismo Bošnjacima

 

Piše: Enver Alić

U ovom vremenu, ali i u vremenima koja dolaze, zdravorazumni i mudri Bošnjaci, kao  bošnjačka elita koja zauzima i vrhuni važne položaje u bosansko-hercegovačkom društvu, moraju se u svojim obraćanjima doticati naše svakodnevnice i činjenice da se dramatično gubi bošnjački identitet i da se dramatično odrođavamo od troga:

 

Bošnjak sam

    – Vjera mi je islam

    – Jezik moj kojim zborim je Bosanski jezik

Za nas Bošnjake ljekovito je ovo troje usvojiti i stalno  ovih nekoliko narednih mjeseci, kao papagaj, opetovati, ponavljati. Međutim, skrenuti sa ove putanje naše zapitanosti (ko smo i šta smo, kojim jezikom zborimo?) veoma je pogibeljno, čak suicidno po naš identitet i našu bošnjačku posebnost i zasebnost, po našu bošnjačku legitimaciju.

U dvanaestoj i trinaestoj godini trećeg milenija (2012-2013), nama Bošnjacima amnezija-zaborav ponajmanje treba, posebno sada kada se pripremamo za popis stanovništva u našoj domovini BiH.

Vratiti zdravo sjecanje na nas,  a za sve nas današnje i sutrašnje, poput  je obligacije-farza. Vratiti sjećanje  na nas u entitetu  RS je čisti bošnjački farz. Opće stradanje naše  u minuloj agresiji zastrlo nam je vid pa danas  najbolje ne vidimo, pa ne kontamo ni politički ni bilo kako, pa ne razumijemo sebe ni u današnjici ni u futurističkom dobu.

Vratiti se sebi i doći sebi i znati odgovoriti na tri pitanja o naciji, vjeri i jeziku ravno je fardi-ajnu-osobnoj dužnosti svakog bošnjačkog pojedinca.

Vratiti se Bosni i Hercegovini kao Bošnjaci, sa jezikom bosanskim i  vjerom islamom u srcu, to je za sve nas fardi-ajn – osobna dužnost u ovom turbulentnom popisivačkom vremenu.

Bošnjaci se pod obavezno moraju vratiti svome identitetu i svojoj tradiciji.

Bošnjaci stalno moraju obnavljati svoju nacionalnu zasebnost, svoju historijsku svijest: Bošnjak sam, vjera mi je islam i zborim bosanski jezik!

Bošnjak i Bošnjakinja nikada ne trebaju  da dozvole sebi bijeg od svoje duhovne islamske(kur’anske) Istine.

Temeljna stvar naša je ne bježati od  bošnjačkog trajanja, od islamske istine, Allahove Istine!

Mi, ipak, hoćemo gledati, kontati i na popisu stanovništva u BiH odabrati : Bošnjak , islam, bosanski jezik. To su ta tri sveta pojma koja su nam potrebna na svetoj zemlji bosanskohercegovačkoj. Hoćemo se spoznati između se! Nećemo da nam ova zbunjujuća vremena oduzmu svako pamćenje i svako razumijevanje našeg identiteta, naše bošnjačke legitimacije. Prikočit ćemo i zaustaviti dosadašnji naš ovako loš , i ovako dubok i ovako ishitreni upad u nesuvisle (musliman, Musliman, musliman- Bošnjak, Bosanac&Hercegovac) legitimacije, jezgre i identitete.  Zato, narode moj bošnjački, glavu gore, glavu na gotovo i diši duboko. Uzmi zraka i diši duboko! Ne gušimo se više u tuđim identitetima. Ne dozvolimo sebi autogušenje u domovini Bosni i Hercegovini! Izronimo na popisu stanovništva (2013) u stvarnost bošnjaštva, islama i bosanskog jezika.