Kur’anski fenomeni: JEDAN ZALOGAJ MESA

Kur’anski fenomeni: JEDAN ZALOGAJ MESA

Govoreći da, nakon faze ‘alaq, koju provodima zakačeni za zid maternice, doživljavamo fazu zalogaja mesa (”mugda”), Kur’an nam navodi još jedan fenomen.
Pa onda kap sjemena ‘alaqom učinimo, zatim od ‘alaqa zalogaj mesa stvorimo… (23:14)

I, doista, zbog toga što je sićušan, a i zbog toga što će se njegove kosti tek naknadno formirati, embrij u maternici izgleda kao zalogaj mesa. Osim toga, zanimljivo je i to da u jednoj fazi embrij, kao što se može vidjeti i na slici, ima oblik kao da nosi otiske zuba. Zato, činjenica da je embrion u ovoj fazi razvoja opisan kao ”zalogaj mesa”, predstavlja nesumnjivi prvorazredan fenomen.

Izraz ”zalogaj mesa” spominje se i u 5. ajetu sure ”Al-Hadždž” gdje se govori da smo stvoreni ”djelomično vidljivog, a djelomično nevidljivog zalogaja mesa”. Doista, zbog toga što je u ovoj fazi embrij dostiže veličinu vidljivu ljudskom oku, a nevidljiv da se mogu raspoznati njegovi detalji, u skladu je sa formulacijom ”djelomično vidljiv, a djelomično nevidljiv”. Zbog toga što se pojedini dijelovi tijela, kao što su glava, trup, noge, unutarnji organi, počinju pojavljivati, a zbog toga što neki nisu očiti, formulacija ”djelomično vidljiv, a djelomično nevidljiv” za ovu fazu je sasvim podesna.

Za fazu koja se u Kur’anu spominje kao ”zalogaj mesa”, prof. dr. Keith L. Moore kaže sljedeće: ”Šta ovi ajeti žele reći, zapanjujuće smo ustanovili kada smo analizirali embrij iz tog stadija, jer kada navrši 28 dana embrij dobije prepoznatljivu strukturu, koja vizuelno sliči otiscima zuba. Od plastike smo napravili embrij u ovom stadiju i, žvaćući, na njemu smo ostavili tragove zuba. Slika koja se pojavila nevjerovatno je sličila embriju stadija koji smo analizirali i veoma lijepo je objašnjavao zašto o ljudskom embriju Kur’an govori kao o zalogaju mesa.”

AVANTURA ZALOGAJA MESA…

Uzastopnom diobom samo jedne ćelije, formiraju se različiti organi, različita tkiva. Mi, koji smo u jednoj fazi stvaranja bili zalogaj mesa, kada dođe vrijeme postat ćemo ljudsko biće koje ima sve organe, mišiće, skelet, mozak, oči, uši. Zamislimo fazu zalogaja mesa i kada organi dobiju svoj konačan izgled. Na taj način se još jednom možemo uvjeriti u Allahovo savršeno stvaranje.

Kada dođe vrijeme, ovaj zalogaj mesa će postati srce. To srce u toku dana načini prosječno 100.000 otkucaja. I to bez našeg znanja, bez ulaganja ikakvog napora da ono kuca. Nečista krv koja dolazi do srca ne miješa se sa čistom krvlju; cirkulacija krvi u tijelu odvija se na savršen način. Srčane pretkomore i komore fenomeni su stvaranja. Organizirani rad krvi sa arterijama i venama, toliko je savršen i kompleksan da bi se o tome moglo mnogo pisati…

Kada dođe vrijeme, ovaj zalogaj mesa postat će jetra. Ta jetra ima preko 400 funkcija. Ovaj minijaturni komad mesa vrši nepogrešivu proizvodnju koju ne može ostvariti nijedna laboratorija u svijetu; obavlja to za nas, a bez našeg znanja…
Kada dođe vrijeme, ovaj zalogaj mesa će postati mišići koji obavijaju naše tijelo. Svi naši pokreti – od žvakanja hrane do trčanja, hodanja, sjedenja, smijanja – odvijaju se uz pomoć mišića. Mišići rade savršeno koordinirano. Čak i za smijeh, koji je naizgled najjednostavnija operacija, potreban je istovremeni rad 17 mišića…

Naš mozak, ruke, noge, crijeva, bubrezi, disajni sistem, krv… sve to je, u početku, prošlo kroz fazu ”zalogaja mesa”. Prije toga prolaze kroz fazu jedne kapljice vode, koja je vidljiva jedino kroz mikroskop, i kroz ostale faze. Na kraju se stvara naše tijelo o čijem se savršenstvu mogu ispisati enciklopedije. Kur’an nas poziva da istražujemo sve to, da razmišljamo o tim kreacijama. Kur’anski ajeti u vezi sa ibadetom imaju značajno mjesto i o njima je mnogo raspravljano i raspravlja se. Međutim, unatoč činjenici što je mnogo više kur’anskih ajeta koji govore o razmišljanju od ajeta koji govore o formi ibadeta, o njima se manje razmišlja, mnogo rjeđe se aktualiziraju i privlače manje pažnje.

O čovječe, zašto da te obmanjuje to što je Gospodar tvoj plemenit, koji te je stvorio – pa učinio da si skladan i da si uspravan – i kakav je htio lik ti dao? (82:6-8)

(akos.ba/kuranskifenomeni.com)