Spor zbog pretvaranja škole u džamiju

Spor zbog pretvaranja napuštene škole u džamiju

Jedna organizacija kršćanskih pravnika u Sjedinjenim Američkim Državama usprotivila se ideji da se napuštena škola u Detroitu pretvori u džamiju i saopštila da tom akcijom želi da se bori protiv “islamske prijetnje”.

Islamska kulturna organizacija kupila je u predgrađu milionskog grada Detroita u Mičigenu zgradu bivše škole, te je za nju prošle godine platila 1,1 milion dolara.

Ali kršćanska organizacija Pravni centar Tomas Mor podržala je tužbu lokalnog stanovništva kojom se traži da kupovina bude poništena.

Ova organizacija je, takođe, zatražila da sudska porota istraži da li je u ovom poslu bilo korupcije, kao što neki tvrde. Sud je u prvom stepenu već odbacio ovu tužbu, pa se stanovništvo sada žali na presudu.

Međutim, da bi se škola pretvorila u džamiju, potrebno je da se dobije dozvola od državne komisije za planiranje.

(RSE)