Smije li se sa liste za reisa izbaciti…?

Smije li se sa liste za reisa izbaciti kandidat sa ovakvim referencama?

U subotu, 8. septembra 2012., zasjeda Sabor Islamske zajednice u BiH. Glavna tačka ovog zasjedanja je određivanje trojice kandidata za budućeg reis-ulemu.

Poznato je da je od peterice evidentiranih kanidata koji su predloženi sa terena jedan odustao, a to je zenički muftija Ejub-ef. Dautović. Ostala su četverica: tuzlanski muftija Husein-ef. Kavazović , dr. hafiz Halil-ef. Mehtić, profesor na IPF-u u Zenici (drugi po broju nominacija), travnički muftija Nusret-ef. Abdibegović (treći po broju nominacija) i sarajevski muftija Smajić (sa najmanje nominacija). Prema važećem Pravilniku o izboru reis-uleme, Sabor treba kandidate svesti na trojicu.

Zašto na trojicu, ako su ih ima više i ako su svi prihvatili kandidature i ponudili svoje programe, odgovor na to pitanje niko ne zna, mada je svima jasno da se u takvoj izbornoj proceduri otvara mogućnost za „lov u mutnom“, i da se „nepoželjni“ kandidat može eliminisati tu, u užem i kontrolisanom krugu, mimo šireg biračkog tijela. S obzirom da se posljednjih dana sve češće govori da će sabornici „izbaciti“ sa liste kandidata dr. hafiza Halila Mehtića, smatram, kao muslimanski alim i član Vijeća povjerenika Svjetske unije islamskih učenjaka, koji je dužan da ukaže na svaku uočenu opasnost i štetu koja se može nanijeti islamu i muslimanima, na nekoliko važnih segmenata u vezi s ovim pitanjem.

Doktora hafiza Halil-ef. Mehtića poznajem dugi niz godina. Još kao dječak, skoro prije trideset godina, dolazio sam na njegova nadahnuta predavanja i vazove koje je držao u Zenici, a koja su bila veoma posjećena. Sjećam se da su ljudi iz drugih gradova mahsuz dolazili u Zenicu, u Čaršijsku džamiju, da slušaju njegove vazove i hutbe. Međutim, hafiz je tada zasmetao komunističkom režimu i njegovim doušnicima koji su ga strapali u zatvor, u kojem je proveo gotovo dvije godine i gdje je, Božijom milošću, naučio Kur an napamet. Za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu hafiz Halil je među prvima bio na braniku Dina i Domovine, i u tom pogledao dao je ogroman doprinos. Jedan je od glavnih osnivača Islamske pedagoške akademije u Zenici, kasnije Islamski pedagoški fakultet, koji je postao rerspektabilna islamska odgojno-obrazovna institucija i rasadnik vjeroučiteljskog kadra.

Kao osoba koja poznaje hafiza Mehtića skoro tri decenije, i kao njegov mlađi kolega (zajedno smo u istom kabinetu gotovo deset godina), u prilici sam da o hafizu Halilu Mehtiću posvjedočim i iznesem sljedeća zapažanja:

* Hafiz Halil Mehtić je, prije svega, jedna prefinjena mu minska duša, koja ima poseban senzibilitet za vjeru i vjerske sadržaje. Često, kada se govori o islamu, pa se citiraju ajeti ili hadisi, hafiza Halila obliju suze, pa onda zna rasplakati i one koji se nalaze u njegovom okruženju. Ako se ovo ima u vidu, postaje jasno zašto su njegovi vazovi i predavanja toliko suptilni, prefinjeni i inspirativni; onaj ko nešto ne posjeduje to ne može ni dati, a arapska poslovica kaže „da svaka posuda miriše na ono što se u njoj nalazi.“ Možemo samo zamisliti koja bi to bila ljepota da nam budući reis-ulema bude osoba koja je ispunjena takvom suptilnošću i koja u svojim vazovima pobuđuje imanska osjećanja i rad za dobrobit islama i svih ljudi!

* Hafiz Mehtić je izuzetno poštovan od strane širokih muslimanskih masa, njegov telefon stalno zvoni, ljudi ga zovu sa svih strana, i iz Bosne i iz dijaspore. Jedni hoće da im dođe u džemate, drugi traže savjete ili pomoć za rješavanje svojih životnih i egzistencijalnih problema, treći hoće da se s njim vide a uvaženi hadži-hafiz Halil za sve njih ima vremena i svima izlazi u susret. Ova osobina je izuzetno važna za budućeg reisa, pogotovo ako se ima u vidu da je danas vrijeme žurbe, kada niko ni za kog nema vremena, a reis-ulema bi svakako morao imati vremena, prije svega, za svoje imame, hatibe, muderise i džematlije!

* Pored toga što je veoma nadaren kao vaiz i predavač, hafiz Halil je divan učač Kur ana i vrstan hafiz. Možemo samo zamisliti kako bi bilo lijepo da nam budući reis, kad negdje dođe, zauči Kur an onako kako to hafiz Halil zna i umije!! Nema sumnje da bi to pribavilo poseban respekt i korist muslimanima i ulemi Bosne u Hercegovine diljem svijeta.

* Dr. hafiz Halil Mehtić, bez imalo dvojbe, posjeduje stručne i, što je posebno važno, naučne/ulemanske kompetencije za funkciju reis-uleme, dovoljno je samo pogledati naslove njegovih knjiga i mnogobrojnih radova koji su objavljivani proteklih decenija u našoj periodici. Pored toga, on je obavljao sve funkcije u hijerarhiji IZ, bio je imam, hatib, glavni imam, muftija, rukovodilac Mešihata IZ, koji je u to vrijeme bio legitimni organ IZ na ovim prostorima, ima dobro iskustvo u radu sa džematom, posebno omladinom, univerzitetski je profesor sa naučnim zvanjem. Ukratko, radi se o čovjeku koji je, što naš svijet kaže „hem ilumli hem kalemli“, i koji ima obraz te lijep islamski ahlak i ponašanje. Sve su to osobine koje treba da krase jednog muslimanskog lidera.

* Hafiz Mehtić je, kada je prihvatio kandidaturu za funkciju reis-uleme, ponudio izuzetno kvalitetan Program rada, koji su dužni pažljivo pročitati svi oni koji će odlučivati o kandidatima za budućeg reis-ulemu. Posebna vrijednost Mehtićevog Programa je nastojanje da se afirmiše duhovnost i posveti velika pažnja jačanju imamskog poziva, koji je, nažalost, u sadašnjoj Islamskoj zajednici uveliko degradiran. Imamski poziv, iako je to najvažnije što se ima, u ovakvoj zajednici postao je „deveta rupa na svirali“. Također, njegov Program je ponudio veoma važne sadržaje u radu sa dijasporom i drugim područjima djelovanja.

Ako se imaju u vidu navedene činjenice koje idu u prilog kandidaturi dr. hafiza Mehtića, što ne znači da ostali kandidati, naročito muftija Kavazović, nisu kompetentni, možemo zamisliti kolika bi nepravda bila učinjena, ne samo hafizu Halilu Mehtiću, već islamu i muslimanima na ovim prostorima, kada bi se, nedajbože, na predstojećem Saboru IZ, koji se treba održati u subotu, 8. septembra 2012., eliminisao sa liste za reis-ulemu kandidat koji ima tako visoke reference!? U izbornoj proceduri za reisa, nažalost, ima i ova mogućnost, da sabornici, među kojima ima ne mali broj onih koji ničim ne zaslužuju da budu članovi tako važnog organa IZ (a o tome čime se pojedini sabornici sve bave nećemo sada govoriti!), dakle, sabornici biraju trojicu kandidata za reis-ulemu čija imena idu pred šire biračko tijelo. Zašto trojicu ako ih ima više i ako su svi prihvatili kandidature i ponudili svoje programe, odgovor na to pitanje niko ne zna, mada je svima jasno da se u takvoj izbornoj proceduri otvara mogućnost za „lov u mutnom“, i da se „nepoželjni“ kandidat može eliminisati tu, u užem i strogo kontrolisanom krugu, mimo šireg biračkog tijela.

Ukoliko be se to desilo, smatram da bi to bila velika nepravda (zulum) i da bi time bila nanesena ogromna šteta ne samo islamu i muslimanima na ovim prostorima već i budućem reis-ulemi, jer bi to bila mrlja koja se ne može oprati, a nema sumnje da je i za budućeg reis-ulemu najvažnije da ima autoritet i poštovanje od strane svojih imama i njihovih džematlija. Zato, kao muderis, ali i redovni član Islamske zajednice, apelujem na svijest sabornika da imaju u vidu da će svako biti pitan kod Allaha, Koji je jedini vječan i Kojem se svi vraćamo, za svoj glas – kome ga je i zbog čega dao! Smatram da bi najpoštenije bilo da Sabor potvrdi trojicu kandidata koji su imali najviše kandidatura, dakle, muftiju Kavazovića, dr. hafiza Mehtića i muftiju Abdibegovića, pa da onda šire izborno tijelo izabere budućeg reis-ulemu, koji bi na taj način imao puni legitimitet. To bi, doista, bilo fer, jer prema sadašnjoj proceduri, jedan od četverice kandidata mora ispasti. Ukoliko bi sabornici – a o tome se posljednjih dana sve češće govori – izbacili prof. dr. hafiza Halila Mehtića, koji ima tako visoke i jake reference, to bi bio zulum koji se ničim ne može opravdati, a poznato je da Allah Uzvišeni, pored širka, neće oprostiti ni zulum (nepravdu) niti će Svoju pomoć dati zulumćarima.

Allaha Uzvišenog molim da nam za budućeg reisa podari osobu koja će najviše raditi na putu afirmaciju islama i islamskih vrijednosti na prostorima gdje žive Bošnjaci, u Bosni i Hercegovini i dijaspori, i koja će imati snage i mudrosti da tu odgovornu funkciju vrši onako kako je Allah Uzvišeni zadovoljan! A da se radi o veoma složenim i za Bošnjake vrlo teškim vremenima, u kojima sile zla i dalje rade na tome da se Bošnjaci desetkuju ili protjeraju sa svojih vjekovnih ognjišta, više je nego očito. Zato, danas, tri dana prije zakazane sjednice Sabora, činim ovu dovu Allahu Uzvišenom i molim Ga: Allahumme velli umurena hijarena, ve la tuvelli umurena širarena, vela tu ahizna bima fe ales-sufeha u minna! (Allahu, vlast podari onima među nama koji su najbolji, a ne daj je onima koji su loši! I nemoj nas, o Allahu, uništiti zbog onoga što rade naši maloumnici!

Autor: Dr. Safvet Halilović

Autor je član Vijeća povjerenika Svjetske unije islamskih učenjaka

(MINA)