Hutba Muhammeda, a.s., na Tebuku

Hutba Muhammeda, a.s., na Tebuku

Kada se Allahov poslanik Muhammed, a.s., pripremio za izlazak na Tebuk, zahvalio se Allahu i onda rekao:
– O ljudi, Allahova Knjiga je najistinitiji govor, a najpreči govor je riječ bogobojaznosti. Ibrahimova a. s. vjera je najbolja vjera, a Muhamedovi, a.s., propisi (sunneti), najbolji propisi. Spominjanje Allaha, dzellešanuhu je najčasniji govor. Najljepše pripovijesti o događajima iz prošlosti nalaze se u Kur›anu. Najbolji poslovi su oni koji imaju svoje ishodište, a najgori su oni koji nemaju svoga oslonca u izvorima vjere. Najbolja uputa je uputa Allahovog Poslanika Muhammed, a.s., a najčasnija smrt je smrt šehida. Zalutati sa Pravog puta nakon upute je najveća sljepoća. Najbolja djela su korisna djela. Sljepoća srca je najgora sljepoća. Gornja ruka (koja daje) bolja je od donje ruke (koja traži). I mala količina onog što vodi dobru, bolja je od velike količine koja vodi zlu. Najgora isprika je isprika u času smrt, a najgore kajanje je kajanje na Sudnjem danu.

Ima ljudi koji na džuma namaz dolaze kasno i koji se Allaha, džellešanuhu, površno sjećaju. Laž je jedan od najvećih grijeha jezika. Duševno zadovoljstvo je najveće bogatstvo, a bogobojaznost najbolja opskrba. Vrhunac mudrosti je bogobojaznost. Ono što čovjek jasno spozna to se u njegovom srcu najbolje ustali. Sumnja je dio kufra. Međusobno razdvajanje je džahilijjetsko (neislamsko) svojstvo. Prisvajanje zekata je džehennemski gnoj. Opijanje je žeravica džehennema. Poezija je od šejtana, a alkohol majka svih zala. Neodgojene žene su šejtanove zamke, a neobuzdana mladost je vrsta ludosti.

Najgora zarada je kamata, a najgore jelo je jelo spravljeno od imetka siročeta. Sretnik se uvijek poučava u nesreći drugoga, a nesretnik je nesretan od samog rođenja. Zaista svaki od vas putuje prema četiri aršina, odnosno svako će umrijeti i leći u grob. Kraj djelo krasi. Najveći stepen lihvarstva je laž. Sve što će doći blizu je. Psovati vjernika je grijeh, a ubiti ga je kufr (nevjerstvo). Jesti njegovo meso, odnosno ogovarati ga, spada u nepokornost Allahu. Svetost (hurmet) njegova imetka je kao i svetost njegova života.

Ko se osloni na Allaha, džellešanuhu, on mu je dovoljan, ko se strpi on je pobjednik, ko oprosti drugome, Allah će mu oprostiti. Ko se u srdžbi savlada, Allah, džellešanuhu, će ga nagraditi. Onome ko se u nevolji strpi, Allah, džellešanuhu, će mu dati naknadu. Ko teži za ugledom, Allah će ga razotkriti. Ko posti Allah će mu udvostručiti nagradu. A ko griješi prema Allahu, Allah, džellešanuhu, će ga kazniti. O moj Allahu, oprosti meni i mojim sljedbenicima. Molim Allaha, džellešanuhu, da nam svima oprosti.

(Preporod.com)