ŠEHIDI SU SVJEDOCI

ŠEHIDI SU SVJEDOCI

Mjesto na kojem stojiš, to gdje živiš i put kojim hodiš će biti svjedok na Sudnjem danu. Allah dž.š. kaže: „Toga dana će ona vijesti svoje kazivati. Jer će joj Gospodar tvoj narediti“./Zil-zal,4-5/. Ovaj dan u kojem jesi, vrijeme koje ti je kao blagodat dodijeljeno bit će svjedok. Allah dž.š. kaže: „Tako mi vremena“./Asr,1./, želeći skrenuti našu pažnju na važnost vremena a Poslanik kaže: „Nema dana koji osvane a da ne kaže, ja sam novi dan, povećaj činjenje dobra u meni, svjedočit ću o onome što činiš i neću se vratiti do Sudnjeg dana“./Tirmizi/.

Jezici kojima po svom izboru možemo i lijepu i ružnu riječ reći će također na Sudnjem danu svjedoci biti. Allah dž.š. kaže: „Na dan kada protiv njih budu svjedočili jezici njihovi“./Nur,24./ Ne griješi i dobro ne čini samo jezik iako on može, griješi li druga dobra uništiti i drugi organi će zbog toga što i dobro i ružno činiti mogu protiv nas svjedočiti. Allah dž.š. kaže: „Danas ćemo im usta začepiti, njihove ruke će Nam govoriti, a njihove noge će o onome što su radili svjedočiti“./Ja-sin,65./

Meleki su robovi Milostivog, vojska Njegova. Zaduženi da Njegova volja bude provedena i neki od njih zaduženi da nas prate i sve što činimo bilježe. Svjedočit će o svakom pokretu i svakoj riječi našoj. Allah dž.š. kaže: „A nad vama bdiju čuvari, kod Nas cijenjeni pisari, koji znaju ono što vi radite“./Infitar, 10,11,12./. Sve što oni pišu u Knjizi ostaje, Knjizi koja je registar naših djela, pa će se ta Knjiga kao svjedok na Ahiretu pojaviti. „Ova Knjiga Naša o vama će samo istinu reći, jer smo naredili da se zapiše sve što ste radili“: kaže Uzvišeni Bog./El-Džasije, 29./.

Allah dž.š. je Sveobuhvatan, Sveznajući je, ništa Mu nije sakriveno. Njegovo znanje je o svemu apsolutno. On nad svim bdije i kao svjedok o svemu što činimo na Ahiretu će biti. On kaže: „Što god ti važno činio i što god iz Kur’ana kazivao, i kakav god vi posao radili, Mi nad vama bdijemo dok god se time zanimate. Gospodaru tvome ništa nije sakriveno ni na zemlji ni na nebu, ni koliko trun jedan, i ne postoji ništa ni manje ni veće od toga što nije u Knjizi jasnoj“./Junus,61./.
Kur’an i sunnet sedam svjedoka protiv čovjeka spominju. Znamo da sve što činimo bit će na Ahiretu procijenjeno i bit će predmet nagrade ili kazne.

Na arapskom jeziku svjedok se kaže šahid. Od istog korijena riječi nastaje i imenica šehid – svjedok. Šehid je onaj koji je životom svojim svjedočio vjeru te ljubav prema porodici, zajednici i domovini. Iz Kur’ana znamo da šehidi nisu mrtvi, živi su, kod Gospodara svjetova opskrbljeni i radosni. Oni su svjedoci, živi svjedoci pa ćemo osim spomenutih sedam imati i osmog svjedoka, šehide. Znaju, prate šta radimo i svjedočit će o onome što činimo. Ako smo mogli više a nismo, optužit će nas. Ako smo uradili sve što smo mogli, zauzet će se za nas. 520 svjedoka je u srijedu 11. Jula smiraj našlo u potočarskoj zemlji. Svake godine, već deceniju stojimo pred stotinama tabuta naše, srebreničke braće i sestara. Ispraćamo ih u kaburski mir.
Stojimo pred njima, tu zaustavljeni na njihovoj dženazi moramo biti svjesni njihove žrtve ali i znati da su oni živi i da će svjedočiti o onome šta je naše djelo. Zaustavljeni tu pred 520 ovogodišnjih lahkih tabuta u Potočarima, učenici i učenice, budite svjesni svoje obaveze. Dug vam je prema maloljetnim ubijenim i svima drugima biti najbolji u školi i redovni mekteba polaznici. Sve će svjedočiti, i mjesto i vrijeme i jezik i ruke ali šahidi će biti i šehidi bosanski. Možeš li bolje, moraš bolje! Na to te obavezuju ona djeca kojoj je dušman oduzeo priliku da budu dobri u školi. Obavezuju te oni koji bi da su živi svojim znanjem za svoju vjeru i domovinu se borili. Zaustavljeni tu, pred 520 srebreničkih tabuta, sinovi i kćeri, morate znati da roditeljima treba dobročinstvo činiti i biti im poslušan.

Koliko srebreničke djece odrasta bez mogućnosti, bez prilike da roditeljima budu dobri jer im roditelji nisu uspjeli izaći iz srebreničkog džehennema. Svjedočit će protiv vas oni koji su titulu svjedoka dobili svjedočeći istinu o nama kad su Bosnu branili, zato ispuni svoju obavezu i čini dobročinstvo roditeljima i dobro uopće. Zaustavljeni pred 520 ovogodišnjih svjedoka iz Potočara, roditelji, budite svjesni važnosti svoje roditeljske uloge i posvetite se djeci i njihovom odgoju. Dugujete to onim majkama koje ispratiše svu svoju djecu u kaburski smiraj potočarske zemlje. Naša djeca trebaju biti i djeca majki Srebrenice koje su bez djece ostale, a bit će ako budu korisni društvu i zajednici, ako budu odgojeni, te vjeri i domovini odani. Zastanite tu, pred šehidima, svjedocima iz Srebrenice, Prijedora, Brčkog, Zvornika, svjedocima Bosne čitave, dragi naši stranački i državni prvaci.

Kad god se oko vlasti, ličnih i stranačkih interesa sukobljavate i svađate, otiđite u Potočare, u dolinu šehida, šahida svjedoka. Pred njima recite oko čega se sukobljavate, zašto se svađate, a oni su živi pa vam mogu dati savjet, mogu vam pokazati put i učiniti vas svjesnim vaše odgovornosti prema njihovim roditeljima, djeci, suprugama, braći i sestrama. Prema njihovim napuštenim selima i našoj napaćenoj domovini. Oni su svjedoci, šehidi su to, budite toga svjesni. Nema sela ni mezarja u BiH u kojem nije usađen bijeli šehidski nišan da svjedoči i opominje. Ti nišani nam kazuju da je Bosni svaki dan kao 11. Juli u kojem se genocida srebreničkog sjećamo jer se svi svakoga dana prema preuzetim obavezama i emanetima trebamo odgovorno odnositi kako bi bili sposobni sebe od zla zaštititi.

Uzvišeni Bože, pomozi nam, da budemo svjesni svih sedam i osmog svjedoka te da stalno činimo dobro, nikad ne smetnuvši s uma da su naša braća i sestre svjedočili istinu braneći Bosnu i da će svjedočiti o onome šta smo mi činili braneći njih i Bosnu.Amin!
Izet ef. Čamdžić.