Predramazanski samoobračun

Predramazanski samoobračun

U ša’banu smo! Vrijeme je za samoobračun, samoanalizu, vrijeme je za reviziju imana, vrijeme preispitivanja. Otklanjajmo negativne osobine koje smetaju u našem odnosu prema Allahu i prema stvorenjima.
Za uspjeh u samoobračunu potreban je iskren istigfar (pokajanje), obnova i osvježenje imana, noćni namaz, redovno učenje Kur’ana, neprestani zikr, nezaobilazna dova, sadaka, post, činjenje što više dobrih djela i izgovaranje što više lijepih riječi.

Usame, r.a., upitao je Božijeg Poslanika, a.s.: “Allahov Poslaniče, nisam primijetio da i u jednom mjesecu postiš toliko (nafile) kao u šabanu?’ Muhammed, a.s., mu odgovori: ‘To je mjesec kojeg ljudi zanemaruju, on je izmedju redzeba i ramazana. U njemu se uzdižu djela Gospodaru svjetova, i ja želim da moja djela budu podignuta dok sam postač.” (Ahmed)

Treba li šta mijenjati ili je sve uredu?! Jesam li sam kriv za svoje stanje ili je neko drugi kriv?!
(Allah zasigurno neće promijeniti stanje jednog naroda dok oni ne izmjene ono što je u njima samima).
– Šta treba mijenjati?

– Svoj lični poredak! Ljudi koji su spremni izmijeniti sebe,mogu izmijeniti mnogo toga! Taj naš lični poredak je ustvari najveća prepreka između nas i islama! Šta je u našem srcu? Ima li istinskog tevhida? Jesmo li otvorili vrata srca njegovome Gospodaru?

– U periodu džahilijjeta Ka’ba je bila puna kipova i širka! Naše srce je poput Ka’be! Šta je opasnije: Ka’ba puna kipova ili srce modernoga insana sa mnoštvom raznih božanstava?! U srcu modernog insana skriva se i čuči bog pohlepe za imetkom, položajem, lažnim ugledom i dominacijom, bog sujete, bog srasti i nagona, bog umišljenosti, uobrazilje i oholosti i da ne nabrajamo! Moderni insan ima „svoj šablon za razumijevanje islama“, koga se, ako sebi želi dobro mora pod hitno osloboditi!

– Naše srce mora postati kuća islama! Da bi to postalo moraju se porušiti unutrašnji kipovi!

– Tada se ostvaruje unutarnja pobjeda, a ostalo dolazi samo po sebi. Kad se istinski tevhid naseli u srce onda nastaje istinska ljubav, a to je i dunjalučki i ahiretski džennet!

– Sad je prilika da se zapitamo, na čemu je zasnovan naš odnos prema islamu, prema Allahu? Jesam li samo pripadnik islama, jesam li simpatizer islama, jesam li žrtva islama, jesam li vikend musliman, jesam li ramazanski musliman, jesam li bajramski musliman, jesam li musliman kad mi zatreba islam, ili sam jednostavno čovjek islama?!

– Da bih pronašao odgovor na ova pitanja, moram spremiti za svoju pećinu Hira i upriličiti susret sa OBJAVOM, jer ona je jedini izvor spoznaje. Ona daje odgovore na pitanja života. Ona je napravila promjene ne samo u čovjeku nego u Kosmosu! Moram imati istinski susret sa Mekanskim dijelom Objave, čiji je silazak trajao 13 godina! Mekanski dio Objave čini 85 sura! Ne desi li se taj susret, moje stanje i stanje ummeta će biti još jadnije i gore! Ummete Muhammedov!

– Ummete Muhammedov, prva riječ tvoje objave je IKRE‘! Znanje, ali istinsko znanje, uokvireno u visoku svijest o Allahu! Imamo li želje, volje i vremena za istinski susret sa Objavom?! Hoćemo li se konačno pripremiti za taj susret?! Ili nam možda smeta „naš šablon za razumijevanje islama“!?

– Vrlo važna stvar, ummete Objave, ummete Kur‘ana! Naš poslanik je prvo bio al-Amin, pa je onda postao Resul i dobio Objavu!

– Druga poruka tvoje objave je:“O umotani, ustaj noću i sakupljaj duhovnu snagu! Uzimaj je sa njena Izvora, jer „težak je to govor“, a „noćna aktivnost je najbliži dodir i najsnažniji izraz“!

– Treća poruka je“O pokriveni, ustaj, opominji i mijenjaj društveni poredak! Veličaj samo Gospodara, vodi računa o izgledu i budi saburli!

– Četvrta poruka, ummete, je al-Fatiha. To je tvoj pravac!

– Braćo i sestre, ovo je bio početak izgradnje i odgoja ljudi islama. Prvo Khadidža, pa desetogodišnji Alija, pa Ebu Bekr..

– U prvoj sedmici Ebu Bekr je odgojio šest ljudi islama, kojima je, zajedno sa drugom četvericom, obećan džennet! Ebu Bekr je po zanimanju bio Korbmacher!

– Čime su ljudi uvođeni u islam? Kur’anom, a ne teorijama i naglabanjima!
– U Mekki je nasta(ja)o DŽEMAT, a u Medini DRŽAVA!
– Omerov ulazak u islam. Islam dobija snagu, ponos i dostojanstvo!
– Osmanovim ulaskom u islam, DŽEMAT dobija ekonomsku snagu!
– Ovi ljudi islama glatko dobijaju bitku na Bedru! Pobjeđuju tevhidom i snažnim imanom, Habbab b. al-Munzir (čovjek islama) pravi strategiju za tu bitku!

– Mekanski dio Objave odgaja 70 neprimjetljivih ljudi islama, koji tokom dana svoju braću poučavaju zanatima i dunjalučkim poslovima, a noću ih poučavaju Kur’anu. Braća postaju ljudi Kur’ana, a njihovi svi učitelji postaju šehidi islama u bici zvanoj al-Jamama.

– Mekanski dio Objave odgaja ženu islama koja predlaže Poslaniku da khutbe drži sa minbera!

– Jedna od žena islama Poslaniku pravi ogrtač, a jedan od ljudi islama kaže Poslaniku:“Bili mi ga poklonio“, a Poslanik mu ga velikodušno stavlja na ramena! Ashabi grme:“Kako te nije stid uzeti ogrtač od Poslanika“, a on odgovara:“Tako mi Allaha, nisam ga tražio što mi je hladno, nego što mi je želja da mi Poslanikov ogrtač bude kefin kad preselim na akhiret“!

– Žena islama u vrijeme sporazuma i primirja na Hudejbijji, svojom razboritošću spašava čitav islamski ummet!
– Žena islama po imenu Hafsa, kći velikog Omera, postaje vjerni čuvar prvog pisanog mushafa!
– Kakva je razlika između njih i nas?! Oni su jednom rekli la ilahe illallah i ostali na tome do zadnjeg dunjalučkog daha. Na mjestima njihove sedžde ostajale su lokve suza, a na čelima su im bili jasni tragovi sedžde.

– Bračo i sestre. Hoćemo li šta promijeniti u ramazanu ili će ostati sve isto? Hoćemo li se osloboditi nekog poroka, slabosti i ružne osobine? Pogana duša je gora od svake vrste zagađenja okoline!

– Da li razmišljamo o našem Dosijeu koji uredno i precizno vode meleki?
(Svakom insanu ćemo njegovu listu o vrat okačiti, a na kijametskome danu ćemo mu izvaditi otvorenu knjigu i reći:“Čitaj svoju knjigu, to ti je danas dovoljno za samo obračun). (al-Isra, 13 i 14. ajet).

Biti nemaran prema Kur’anu, otvoreni je i težak gubitak na dunjaluku i na akhiretu:“
(Ko zanemari Moj zikr (Kitab), imat će zasigurno težak život, a na kijametskom danu će biti proživljen slijepim i pitat će:“Gospodaru, zašto si me proživio slijepim kad sam vid imao“? „Zato, bit će mu odgovoreno, došli su ti jasni dokazi pa si ih zanemario, tako ćeš danas biti zanemaren“). (Taha, 124 i 125).

Muslim u svome Sahihu od Omera b. al-Khattaba, bilježi da je Poslanik rekao:“Zaista Allah ovom Knjigom jedne narode uzdiže, a druge ponižava“!

Hoćemo li mijenjati svoj odnos prema Kur’anu ili će se na nas i dalje odnositi Poslanikov opis u kome kaže: „U akhiri zemanu će se pojaviti mladi ljudi sa glupim vizijama i shvatanjima (snovima), čitat će Kur’an, a on neće prelaziti dalje od njivove ključne kosti, zloupotrebljavat će ga (Kur’an), a odbijat će se od vjere kao strijela od luka…“! (Muslim).
Hamza ef Subasic