Hadis Allahovog Poslanika o ramazanu

Ibn ‘Abbas, r.a., kaže da je čuo Allahovog poslanika, s.a.v.s., kako govori:
“Svake godine Džennet se (na)miriše i uredi za doček ramazana. Kada nastupi prva ramazanska noć, ispod Arša (Allahovog prijestolja) zapuše vjetar koji se zove Musira. Od njegovog puhanja zašušti lišće džennetskog drveća a kvake na džennetskim vratima zazveče ispuštajući zvuk kakav se nikada ranije nije čuo. Potom se pojavljuju džennetske hurije idući naprijed sve dok ne stignu u središte džennetskih loža, i tada kažu: ‘Ima li ikoga da moli Allaha da mu podari nas da mu budemo supruge!?’ Potom te djevice uzvikuju: ‘O Ridvane (čuvaru Dženneta), koja je ovo noć?’ On odgovara: ‘Ovo je prva noć ramazana, tada se vrata Dženneta otvaraju za postače iz ummeta Muhammedovog, s.a.v.s.'” Resulullah, s.a.v.s., je potom rekao: “Allah, dž.š., je rekao: ‘O Ridvane, otvori vrata Dženneta! O Malik (čuvaru Džehennema), zatvori vrata Džehennema za postače iz ummeta Ahmedovog! O Džibrile, spusti se na Zemlju i okuj buntovne šejtane! Stavi ih u lance i baci ih u okeane da ne mogu sijati smutnju i kvariti post sljedbenicima ummeta Mog miljenika Muhammeda, s.a.v.s.’ Allah, dž.š., naređuje pozivaču s nebesa da poziva tri puta svake ramazanske noći: ‘Ima li iko da nešto traži od Mene pa da mu ispunim želju? Ima li iko da Mi se kaje za učinjenjene grijehe pa da mu oprostim? Ko je taj ko će dati zajam Onome čiji imetak ne propada i Koji valjano ispunjava dato obećanje, ne čineći nikome nepravdu?'”Resulullah, s.a.v.s., nadalje je rekao: “Svakog dana u vrijeme iftara Allah, dž.š., oslobađa hiljadu hiljada duša od Vatre, a svaka od njih je već bila zaslužila ulazak u Džehennem. U posljednjoj ramazanskoj noći Allah, dž.š., oslobađa onoliko koliko je oslobođeno tokom cijelog mjeseca. U noći Lejletu-l-kadr Allah, dž.š., naređuje Džibrilu da se spusti na zemlju sa skupinom meleka.

Oni se spuštaju noseći zelenu zastavu koju potom pobadaju na vrhu Kabe. Džibril, a.s., tada ima stotinu krila, od kojih se dva šire samo te noći. On ih raširi toliko da se protegnu od istoka do zapada. Potom Džibril, a.s., u toj noći šalje meleke u svim pravcima da poselame onoga koga nađu da stojeći ili sjedeći veliča Allaha, klanja namaz i čini zikir. Oni se s njima rukuju i kažu ‘Amin!’ na sve njihove dove sve dok ne nastupi zora. Kada nastupi zora Džibril, a.s., uzvikne: ‘Razlaz!’ Meleki potom pitaju: ‘O Džibrile, šta je Allah učinio sa potrebama sljedbenika ummeta Ahmedovog, s.a.v.s.?’ Džibril, a.s., odgovara: ‘Allah ih je u ovoj noći pogledao i svima je oprostio, osim četverici!'”Mi (ashabi) smo upitali: “Ko su ta četverica, Allahov poslaniče?” Resulullah, s.a.v.s., odgovorio je: “To su: notorni pijanica, onaj ko je neposlušan svojim roditeljima, onaj ko kida rodbinske veze i ko je ‘mušahin’.”

Mi smo upitali: “Allahov poslaniče, ko je ‘mušahin’?” Resulullah, s.a.v.s., rekao je: “To je onaj ko je u stalnom neprijateljstvu (sa braćom muslimanima).” “A kada nastupi bajramska noć koja se naziva Lejletu-l-dža’izeh (Noć dodjeljivanja nagrada), Allah, dž.š., na kraju te noći, na Bajram ujutro, šalje meleke u sve dijelove zemlje. Oni zauzmu položaje na prilazima i uzvikuju glasom koji mogu čuti sva stvorenja osim ljudi i džina: ‘O ummete Muhammedov, izađi(te) ka plemenitom Gospodaru, Koji mnogo daje i Koji oprašta velike grijehe!’ I kada se oni pojave na mjestima gdje se klanja bajram-namaz, Allah, dž.š., kaže melekima: ‘Šta treba da dobije uposlenik kada uradi svoj posao?’ Meleki odgovaraju: ‘Bože i Gospodaru naš, on treba da u potpunosti dobije svoju plaću.’ Allah, dž.š., potom kaže: ‘O Moji meleki, pozivam vas da svjedočite da sam Ja, zbog toga što su postili mjesec ramazan i što su noću stajali preda Mnom u namazima, dao im kao nagradu Svoje zadovoljstvo i oprost! O robovi Moji, sada tražite od Mene! Tako mi Moje Moći i Moje Uzvišenosti, dat ću vam sve što budete tražili od Mene danas na ovome skupu a bude se ticalo vašeg budućeg svijeta (ahireta). Dat ću vam i ono što budete od Mene tražili od dunjalučkih potreba. Tako mi Moje Moći, Ja ću pokrivati vaše (po)greške sve dok vi budete pazili na Moje odredbe! Tako mi Moje Časti i Moje Uzvišenosti, Ja vas neću poniziti niti osramotiti među griješnicima i nevjernicima! Sada se raziđite, vama je oprošteno! Ja sam s vama zadovoljan!””Vidjevši tu veliku nagradu koju Allah, dž.š., daje ummetu Muhammedovom, s.a.v.s., na dan Ramazanskog bajrama, meleki se puno (ob)raduju.”