Zašto sura Kehf petkom?

Zašto sura Kehf petkom?

Abu Derda prenosi od Poslanika a.s. da je rekao: “Ko nauči prvih 10 ajeta (u drugom predanju zadnjih 10) ajeta sure Kehf Dedžal neće imati nikakvu moći nad njim” (Muslim)

Da li ste se ikada zapitali zašto baš sura Kehf da se uči svaki petak?

Ova sura ima 4 priče

1. Stanovnici pećine: Priča o momcima koji su živili među nevjerničkim narodom pa su odlučili da učine hidžru radi Allaha, pa ih Allah iz Svoje milosti skloni u pećinu gdje su zaspali pa kad su se probudili zatekli su čitav grad vjernika.

POUKA: ISKUŠENJE U VJERI

2. Priča o covjeku kome je Allah dao vrt koji je davao mnogo plodova, a on nije zahvaljivao i oholio se, pa je Allah uništio njegov imetak.

POUKA: ISKUŠENJE U IMANJU

3. Musa i Hidr

Kada je Musa a.s. upitan ko ima najviše znanja on je rekao:” Ja sam najmudriji..”Pa ga je Allah uputio na čovjeka koji ga podučio da „loše stvari” koje se dešavaju nose sa sobom Božansku mudrost koja nama nije poznata.

POUKA: ISKUŠENJE U ZNANJU

4. Zulkarnejn

Priča o kralju koji je pomogao narodu koji je bio uznemiravan Jedžudža i Medžudža tako sto je napravio između njih pregradu.

POUKA: ISKUŠENJE U MOĆI

Kakva je poveznica izmedju ovih priča i Dedžala?

1. tražit će od ljudi da obozavaju njega umjesto Allaha (iskušenje u vjeri)

2. Kontroliraše kišu i ljude će dovodit u iskušenje svojim bogatstvom (iskušenje u imanju)

3 .Iskušavaće ljude “znanjem” i vijestima koje će im kazivati (iskušenje u znanju)

4. Kontroliraće velike dijelove Zemlje (iskušenje u moći)

Kako izdržati ova iskušenja?

1. Naći dobro društvo. Budi čvrsto uz one koji se Gospodaru svome mole ujutro i navečer u želji da naklonost Njegovu zasluže, i ne skidaj očiju svojih s njih iz želje za sjajem u životu na ovome svijetu, i ne slušaj onoga čije smo srce nehajnim prema Nama ostavili, koji strast svoju slijedi i čiji su postupci daleko od razboritosti (28)

2. (Poznavanje stvarnosti ovog svijeta) Navedi im kao primjer da je život na ovome svijetu kao bilje, koje i poslije natapanja vodom, koju Mi s neba spuštamo, ipak postane suho, i vjetrovi ga raznesu. A Allah sve može! (45)

3. (Skromnost i strpljivost) Vidjećeš da ću strpljiv biti, ako Bog da!” – reče Musa – “i da ti se neću ni u čemu protiviti.”

4. (Dova) Kazuj iz Knjige Gospodara svoga ono što ti se objavljuje, niko ne može izmijeniti riječi Njegove, pa ni ti; osim kod Njega, nećeš naći utočišta nikakva. (27)

5. (Iskrenost) Reci: “Ja sam čovjek kao i vi, meni se objavljuje da je vaš Bog – jedan Bog. Ko žudi da od Gospodara svoga bude lijepo primljen, neka čini dobra djela i neka, klanjajući se Gospodaru svome, Njemu nikoga ne pridružuje!” (110)

6. (sjećanje na ahiret) A na Dan kada planine uklonimo, i kad vidiš Zemlju ogoljenu – a njih smo već sakupili, nijednog nismo izostavili – (47) pred Gospodarom tvojim biće oni u redove poredani: “Došli ste Nam onako kako smo vas prvi put stvorili, a tvrdili ste da vam nećemo vrijeme za oživljenje odrediti.” (48) I Knjiga će biti postavljena i vidjećete grješnike prestravljene zbog onog što je u njoj. “Teško nama” – govoriće – “kakva je ovo knjiga, ni mali ni veliki grijeh nije propustila, sve je nabrojala!” – i naći će upisano ono što su radili. Gospodar tvoj neće nikome nepravdu učiniti. (49)

(Preporod.com)