Pa što nisi zahvalan Allahu dž,š

Pa što nisi zahvalan Allahu dž,š (poučna priča)

Jedne prilike Ibrahim Ibn Edhem r,h, poznati asketa i učenjak šetao je ulicom, naiđe na jednog čocjeka koji je bio na ulici, nije imao ni nogu ni ruku, pored toga još je bio slijep i imao je lišaj ili (elefantijazis[1]). Prolaznici su mu donosili hrani i pitali ga (hranili ga) iz samilosti prema njemu. Ibrahim ibn Edhem je posmatrao ovaj prizor sa strane, zatim čovjek reče; Hvala Allahu dž,š, Koji me je opskrbio sa velikm blagodatima. Velikim blagodatima!

Ibrahim ibn Edhem poče da razmišlja! Priđe Ibrahim ibn Edhem i nazva selam čovjeku, a čovjek reče ve alejkumusselam o Ibrahime ibn Edheme. A Ibrahim mu reče kako ti mene poznaješ? Čovjek reče; Ništa mi nije nepoznato od kako sam spoznao Allaha.
A Ibrahim zapita, a šta ti ono malo čas reče? Čovjek odgovori, rekao sam; Hvala Allahu dž,š, Koji me je opskrbio sa velikm blagodatima. Ibrahim ibn Edhem ponovo upita; a šta ti se desilo sa rukama i nogama? Čovjer reče; amputirane su. A štai ti je bilo sa vidom? Čovjek reče; oslijepio (obnevidio sam). A šti ti je bilo sa kožom? Čovjek reče obolio. A gdje ti je kuća upita Ibrahim? Čovjek reče; ulica na kojoj me vidiš. A kako se hraniš, upita Ibrahim? Čovjek reče; od rizka (nafake) kojom me uzvišeni hrani preko svojih stvorenja, i to je moja blagodat i nafaka. A Ibrahim ibn Edhem reče; pa gdje ti vidiš tu velike blagodati? A čovjek odgovori; O Ibrahime; zar mi nije ostao jezik i srce da sa njima zikrim (slavim i zahvaljum Allaha dž,š)!! Ibrahim ibn Edhem reče; Jest. A čovjek uzvrati; Pa koja je blagodat veće od ove[2]?

Dragi muslimani i muslimanke! Koliko ti imaš blagodati koje ti je svevišnji podario, u kojima uživaš a i pored njih ti opet kukaš i nisi zahval Allahu dž,š. Kliko je nas koji imamo obadvje ruke i noge, imamo oči i imamo lijep izgled, ali smo opet zaboravili da zahvalimo Allahu, da ta ljepota kojom smo počašćeni od Allaha padne na sedždu svome stvoritelju.
Zamislite koliko je onih koji nemaju to što vi imate, ne jedu i ne piju to što vi jedete i pijete, ali i pored toga su zahvalni Allahu dž,š. Imate lijep dom, kuću ili stan, akoliko je onih koji to nemaju, koliko je onih koji nemaju prevoz a vi svi imate po jedno auto. Koliko je onih koji nemaju topal dom, spavaju negdje na ulicama, a li opet su zahvalni.

Pa zar ti je teško pasti na sedždu, zar ti je teško zahvaliti se Allaha koji te je počastio. Pokušaj nabrojati sve blagodati kojima si obasut, zar se ne osjećaš sretnim, šta te može učiniti sretnim ako ne zahvalnost Allahu dž,š, koji ti je toliko dao da nemožeš prebrojati sve te blagodati. Allah dž,š, kaže u Kur’anu; A ako pokušate da nabrojite Allahove blagodati nećete moći.
Šta treba da ti se desi pa da se vratiš Allahu, a znaš da smo svi Allahovi i da ćemo se Njemu vratiti. Treba li još pojašnjavati, koliko još dugo ćeš da lutaš? Nemoj dozvoliti da odeš s pravog puta, kad te je Allah dž,š, odabrao od milijarde i milijarde ljudi i žena da budeš musliman i muslimanka, pa što se odmećeš, tebe je Allah odabrao, uzmi to za što si odabran i počašćen i nećeš izgubiti ni ovaj ni onaj svijet. Ponesi emanet svoje vjere, čuvaj je pomno prenesi je na svoje najmilije neće te osramotitii ni na ovom a ni na budućem svijetu.

Vratimo se Allahu prije nego nam bude kasno, koristimo blagodati koje nam Je Podario u pokornosti prema Njemu, koristimo ruke i noge da rade samo ono čime će On dž,š, biti zadovoljan, koristimo vid i gledajmo ondje gdje će On biti zadovoljan, čuvajmo svoje organe i vanjske i unutrašnje, i molim Allaha da nam pomogne u tome Amin, i da nam oprosti ako Pogrešimo, Amin.

Imam Sedin Agić
05-Juni-2012
15-Redžeb-1433
________________________________________
[1] Elefantijazis je vrsta gube, lepre ili lišaj, vrsta kožne bolesti.
[2] Izvor http://www.naseemalsham.com, preveo Imam Sedin Agić.

Preuzeto sa: http://imamsedin.wordpress.com/