Godišnja Skupština BIC Hamilton

Na osnovu Statuta BIC Hamilton, Poslovnika o radu Skupštine BIC Hamilton i Poslovnika o radu Izvršnog odbora BIC Hamilton, Izvršni odbor BIC Hamilton u saradnji sa Predsjednikom Skupštine BIC Hamilton

S A Z I V A

Redovnu izvještajnu, godišnju Skupštinu BIC Hamilton

Nedjelja 06. Maj, 2012. u 2 P.M.
BIC Hamilton, 202 Barton Street, Stoney Creek

Za Skupštinu BIC Hamilton se predlaže sljedeći:

Dnevni red:

1. Izbor radnog predsjadništva Skupštine i verifikacione komisije.
2. Izbor zapisničara.
3. Izbor Predsjednika Skupštne.
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu BIC Hamilton za izvještajni period. Izvjestilac: Eno Čaušević.
5. Razmatranje i usvajanje plana i programa rada BIC Hamilton za izvještajni period. Izvjestilac: Eno Čaušević.
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Nadzornog odbora BICH Hamilton. Izvjestilac: Midhat Menković.
7. Razmatranje i usvajanje izvještaja o vjerskim aktivnostima i radu imama. Izvjestilac: Imam Ismail ef. Fetić.
8. Razmatranje i usvajanje plana vjeskih aktivnosti i rada imama. Izvjestilac: Imam Ismail ef. Fetić.
9. Razmatranje i usvajanje finacijskog izvještaja BIC Hamilton za izvještajni period. Izvjestilac: Fadail Kulašić.
10. Razmatranje i usvajanje finacijskog plana BIC Hamilton za izvještajni period. Izvjestilac: Fadil Kulađić.
11. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Komisije za pribavljanje dokumentacije za izgradnju džamije, te drugih aktivnosti u vezi izgradnje džamije. Izvjestilac: Eno Čaušević.
12. Razno

Na osnovu Statuta BIC Hamilton pravo glasa, pravo da biraju i budu birani imaju Bošnjaci {jedan član iz jedne familije, čije su familije učlanjene i izmirile članarinu} u BIC Hamilton u 2011. godini.

Važna napomena

1. Dosadašnjem Predsjedniku Skupštine istiće mandat Prema Statutu BIC Hamilton, Predsjednik Skupštine se bira na Skupštini aklamacijom na dvije godine sa mogučnošću reizbora na još dvije godine. Predsjednik Skupštine ne može biti član Ivršnog ili Nadzornog odbora.
2. Prijedlozi izvještaja o radu i planova rada biće pismeno i usmeno prezentirani na Skupštini.
3. Neučlanjeni mogu prisustvovati Skupštini u svojstvu gosta.
4. Izvršni odbor i predsjednik Skupštine BIC Hamilton pozivaju sve članove BIC Hamilton da prisustvuju Skupštini i tako doprinesu uspješnom radu iste.

Na dan održavanja Skupštine neče biti mekteba i škole bosanskog jezika. Izvršni odbor BIC Hamilton će pripremiti kahvu, sok i kolače za sve prisutne.

Predsjednik Skupštine BIC Hamilton
Salko Dautović