Bošnjače, ne zaboravi nikada

 

BOŠNJAČE, NE ZABORAVI NIKADA!!!

Broj poginulih Bošnjaka u agresiji i genocidu: 200.000 od toga 22.000 djece.

Broj ranjenih: 240.000, od toga 52.000 djece.

Broj hendikepiranih: 100. 600, od toga 4.000 djece.

Broj raseljenih: 1.225.000 koji su raseljeni u preko stotinu zemalja.

Broj raseljenih unutar BiH iznosi 850.000.

Broj nestalih lica: 53.600, od toga 28.420 iz Srebrenice i Žepe.

Broj sela koja su potpuno uništena:475.

Broj gradova koji su bili okupirani ili su još pod srpskom okupacijom:61 grad.

Gradovi koji su oslobođeni pretrpjeli su velika razaranja.

Procenat ukupnog uništenog stambenog fonda je oko 36%.

(Genocid.org)