Savjeti ženi u ophođenju spram supruga

Savjeti ženi u njenom ophođenju spram supruga

Lijepo mu se oblači i uređuj onako kako voli da te vidi.
Pouči djecu lijepom dočeku oca.
Poljubi ga kada dolazi kući.
Pomozi mu pri raspremanju.
Pitaj ga za stanje i svakodnevne obaveze.
Dočekaj ga sa sokom, voćem ili nečim drugim.
Neka od tebe nikada ne čuje ružan miris.
Dočekaj njegove goste sa radošću, veseljem i lijepim dočekom.
Upoznaj se sa suprugama njegovih prijatelja.
Kada je ljut i srdit pokušaj ga umiriti i oraspoložiti pa makar ti bila u pravu.
Trudi se da ne zaspeš ako je on srdit ili ljut na tebe, sve dok se ne pomirite.
Posebno mu pomaži i hizmeti kada je u bolesti.
Obraćaj mu se uvijek sa lijepim riječima.
Uvijek mu budi nasmijana i vesela. Kada te pogleda da se oraspoloži.
Čini dovu za njega.
Ponekad mu spomeni njegova dobra djela, podstičući ga da ih nastavi.
S njim se šali i smij.
Spomeni mu korisne priče i informacije koje si saznala.
Podstiči ga na činjenje dobrih djela.
Pripremi ga za put kada treba da putuje.
Ne zanovjetaj mu previše.
Čuvaj njegovu čast, imetak i emanete dok je on odsutan.
Pomaži njegove roditelje kada god možeš.
Ne spominji ih osim po dobru.
Poklanjaj im prigodne hedije.
Hvali svoga muža pred njima i ne spominji njegove mahane.
Podstiči muža na što veće dobročinstvo spram roditelja i stalne zijarete.
Odgoji djecu da i ona poštuju svoje dede i nane.
Cijeni njihov trud i zalaganje za hajr.
Pripremaj obroke koje suprug voli.
Zovi ga lijepim imenima i nadimcima.
Takmiči se s njim u dobročinstvu.
Pitaj ga za mišljenje i savjet prije nego ikoga drugog.
Trudi se da što više naučiš o kuhanju i drugim ‘ženskim poslovima’.
Ne razilazi se previše sa njim u mišljenju.
Koristi svoju ženstvenost u svim dozvoljenim stvarima.