Ebu Kjahil r.a. veli…

Ebu Kjahil r.a. veli, da mu je Allahov Poslanik Muhammed a.s. jednom zgodom rekao:

“Ebu Kjahile! Hoćeš li da ti kažem kakve je obaveze preuzeo na sebe Allah dž.š. ( u odnosu prema jednom pravom vjerniku-muslimanu)”?-na što sam mu rekao: “Hoću Božiji Poslaniče! Allah oživio tvoje srce pa ti ne umrlo, kad ti bude tijelo umrlo. On mi reče:

Ebu Kjahile! Znaj, da Allah neće iskaliti Svoju srdžbu prema onome muslimanu, niti će džehennemska vatra zahvatiti i jedan dio njegova tijela- u čijem srcu bude prema Allahu strahopoštovanja.”

Ebu Kjahile! Onaj, ko od stida pred Allahom bude i javno i tajno krio i izbjegavao da ne uradi sramotno djelo Allah će pokriti njegovu sramotu (od svijeta) na Sudnjem danu.

Ebu Kjahile! Znaj, ko sa svega srca i sa strahopoštovanjem i skrušenošću bude klanjao namaz, Allah će mu dati pa će biti veseo i zadovoljan na Sudnjem danu.

Ebu Kjahile! Znaj, ko bude neprekidno četrdeset dana i noći klanjao pet dnevnih namaza u džematu, ali s tim, da uvijek stigne na prvi (iftitah) tekbir sa imamom, Allah će ga osloboditi džehennemske vatre.

Ebu Kjahile! Znaj, ko izvan ramazana bude u svakom mjesecu postio po tri dana (tj. hidžretskom mjesecu), Allah će ga napojiti i ugasiti mu zeđ (onda kada mu to najviše bude trebalo na Sudnjem danu).

Ebu Kjahile! Dobro znaj, ko se ustegne od uznemirivanja ljudi, Allah će od njega otkloniti (zasluženu) kaznu u grobu (kaburski azab).

Ebu Kjahile! Ko bude živim i mrtvim svojim roditeljima dobro činio, Allah će mu dati pa će biti veseo na Sudnjem danu. Ja ga upitah-veli Ebu Kjahil-kako će čovjek mrtvim roditeljima dobro činiti, a Poslanik mi reče: Da moli Allaha da im oprosti grijehe i da ih obaspe Svojom milošću (rahmetom i da ih ne psuje psujući drugome oca i majku –ko drugome psuje oca i majku taj psuje svoje mrtve roditelje).

Ebu Kjahile! Znaj, ko bude propisno davao zekat na svoj imetak (ako bude bio dužan), Allah će ga u džennetu staviti u društvo poslanika.

Ebu Kjahile! Znaj, ko bude činio dobra djela (ali samo u ime Allaha) pa makar i u manjoj mjeri u odnosu na svoje grijehe, Allah će dati da mu dobra djela pretegnu na “Mizan tereziji” na Sudnjem danu.

Ebu Kjahile! Znaj, ko se bude trudio da na pošten način radi i zaradi, kako bi valjano mogao uzdržavati svoju porodicu i odgajati je u okvirima vjerskih propisa (da budu dobri vjernici-muslimani čestiti građani), te ko se bude lijepo odnosio prema svojoj bračnoj drugarici, svojoj djeci i prema onima, koji su mu na bilo koji način podređeni ili on prema njima bude imao zakonske obaveze, Allah će ga na budućem svijetu izravnati u častima sa šehidima.

Ebu Kjahile! Znaj, ko iz ljubavi prema Muhammed a.s. bude na njega mnogo donosio salavat, ali najmanje dnevno po tri puta, Allah će mu oprostiti sitne grijehe