Dini-islamski šarti

Dini-islamski šarti
Omer ibn Hattab, r.a. pripovijeda: “Jednog dana smo sjedili kod Allahovog Poslanika s.a.v.s., te se iznenada pojavi jedan čovjek izuzetno bijele odjeće, jako crne kose, bez ikakvih znakova putovanja na sebi, a niko od nas ga nije poznavao. Približi se Allahovom Poslaniku s.a.v.s. i sjede pored njega tako što je prislonio svoja koljena uz njegova i svoje ruke stavio na njegove noge i potom reče:
“O Muhammede, obavijesti me o Islamu!” Allahov Poslanik s.a.v.s. mu reče:”Islam je da posvjedočiš da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov Poslanik, da obavljaš namaz, da daješ zekat, da postiš ramazan i da hodočastiš Bejtullah, ako si u mogućnosti.”
On tada reče: “Istinu si kazao.”Mi smo mu se čudili (veli Omer), pita a zatim potvrđuje.Zatim ponovo reče:”Obavijesti me o Imanu!” Alejhisselam reče:”Iman je da vjeruješ u Allaha, Njegove meleke, Njegove Knjige, Njegove Poslanike, Sudnji Dan i da vjeruješ da je sve određeno, bilo dobro bilo zlo.” Čovjek opet reče:”Istinu si kazao.” Zatim reče:”Obavijesti me o Ihsanu (savršenstvu u vjeri)! Alejhisselam mu reče:”Ihsan je da robuješ Allahu kao da Ga vidiš jer ako ti Njega ne vidiš On tebe zaista vidi.”Zatim reče:”Obavijesti me o posljednjem času (kada će doći)?” Alejhisselam reče:”Upitani o tome ne zna ništa više od onoga koji ga je upitao.” “Obavijesti me o njegovim predznacima”, reče on. Alejhisselam reče:” Da robinja rodi sebi gospodaricu, da vidiš gole i bose čobane, čuvare stada kako se nadmeću u visini palača.”Poslije toga je onaj čovjek otišao, a nakon izvjesnog vremena Allahov Poslanik s.a.v.s. mi reče:”O Omere, znaš li ko je bio onaj čovjek?” Ja mu odgovorih:”Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju.” On mi tada reče:”To je bio Džebrail, došao je da vas poduči vašoj vjeri.”

Islamskih šarta ima pet i to su:
1. OČITOVATI PRIPADNOST ISLAMU KELIME-I- ŠEHADET
2. KLANJATI PROPISANE NAMAZE
3. POSTITI MJESEC RAMAZAN
4. ZEKAT DAVATI
5. HADŽDŽ OBAVITI

Ove islamske dužnosti su naredjene u Kur’anu i Sunnetu Muhammeda a.s. i svaki musliman i muslimanka su dužni da ih izvršavaju u svom životu.

Kelimei-šehadet
Prva temeljna islamska dužnost jeste kelimei-šehadet,čijim izgovorom čovjek iskazuje svoju pripadanost islamu.
Kelimei-šehadet glasi:
Ešhedu en la ilahe illellah ve ešhedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.
Ove riječi znače:
Ja svjedočim i očitujem da nema Boga osim Allaha i svjedočim i očitujem da je Muhammed Njegov rob i poslanik.

Musliman čvrsto vjeruje da ima Bog i da je On jedan i jedini.Musliman, također,čvrsto vjeruje da je Muhammed a.s. Allahov rob i poslanik. Izgovorom kelimei šehadeta čovjek priznaje i prihvaća ove dvije istine koje čine temelj islamskog učenja uopće.

Klanjanje namaza
Svakom muslimanu i muslimanki Allah dž.š. je naredio da u toku dana i noći klanja pet namaza: sabah, podne, ikindiju, akšam i jaciju.
Ovi namazi su vezani za određeno vrijeme.

Osim dnevnih namaza postoje još: džuma namaz, bajram namaz, teravih namaz, dženaza namaz i dr. Kao što je poznato postoje namazi koji su farz, zatim namazi koji su vadžib, namazi koji su sunnet i namazi koji su mendub. Farz i vadžib namazi su strogo naređeni i zato se ne smiju izostavljati, dok se klanjanjem sunnet-namaza stječe zadovoljstvo Allahova Poslanika a.s. Mendub namazi su razni dobrovoljni namazi (nafile).

Uvjeti za klanjanje namaza (namaski šarti)
Da bi čovjek mogao pristupiti obavljanju namaza neophodno je prethodno izvršiti sljedeće uvjete:
-da bude čisto tijelo, odijelo i mjesto gdje će se klanjati,
-abdest uzeti, po potrebi se okupati, a u nuždi tejemum uzeti,
-biti pristojno obučen,
-na vrijeme klanjati,
-prema kibli (Kabi) se okrenuti, i
-odlučiti klanjati namaz (učiniti nijjet).

Čistoća
Čistoća je satavni dio vjerovanja, stoga musliman mora paziti da mu uvijek budu čisti: tijelo, odijelo, stan u kome stanuje, prostor u kome boravi i sl. Ako mu je prljavo i nečisto tijelo ili odijelo ne može pristupiti obavljanju namaza. Islam traži od čovjeka da se očisti nakon obavljanja nužde , da se čuva od mokraće i druge nečisti. Štaviše, od muslimana se traži da redovno otklanja dlake ispod pazuha i sa sramotnih mjesta na svom tijelu, da obrezuje nokte, čisti zube, pere ruke prije i poslije jela i sl.

Abdeski farzovi
Abdest je vjersko čišćenje vodom u svrhu obavljanja namaza. Abdest ima četiri obavezne radnje (farza):
-oprati lice (jedanput)
-oprati ruke do iznad lakata (jedanput)
-Potrati najmanje četvrtinu glave (jedanput) i
-oprati noge do iznad članaka (jedanput)
Osim ovih abdest ima i drugih radnji koje nisu strogo naređenje, ali njihovim izvršenjem se upotpunjuje ovaj vjerski čin.

Gusulski farzovi (obavezne radnje kod kupanja)
Da bi kupanje bilo šerijatski valjano potrebno je izvršiti tri radnje (farza):
-usta i grlo dobro vodom isprati (gargare),
-nos dobro iz dubine isprati (istin-šak), i
-cijelo tijelo dobro oprati tako da nigdje suho ne ostane (gasli-vudžud).

Tejemumski farzovi
Kod tejemuma (simboličkog čišćenja) maraju se izvrsiti sljedeće tri radnje (farza):
-donjeti odluku za uzimanje tejemuma (nijjet učiniti)
-dotaknuti dlanovima čistu suhu zemlju i njima potrati lice (jedanput), i
-ponovo se dlanovima dotaknuti čiste suhe zemlje, a potom njima potrati desnu ruku lijevom, a lijevu desnom, do iznad lakata. Pod zemljom se smatraju: kamen, cigla, crijep, zid i sl.

Propisno oblačenje u namazu
Čovjek u namazu mora biti propisno obučen, tako da kod muškaraca mora biti pokriveno tijelo od pasa do pod koljena, a kod žene mora biti pokrivene cijelo tijelo i kosa osim lica, ruku do za šake i nogu do članaka. Dakako, bolje je da i kod muškaraca bude pokriveno čitavo tijelo.

Vrijeme klanjanja namaza
Dan i noć raspoređeni su na pet vremenskih jedinica prema pet namaza. Namazi se klanjaju u svom određenom vaktu i to kako slijedi:
Sabah: Vrijeme sabah-namaza počinje od prave zore i traje do sve do pred sami izlazak sunaca. Prava zora se pokaže na istočnom horizontu nekoliko vremena iza lazne zore. Između ove dvije zore pojavi se tama koja kratko traje.
Sabah namaz se sastoji od dva rekata sunneta i dva rekata farza.

Podne: Vrijeme podne namaza počinje kada Sunce krene s polovine neba , odnosno kada sjena nekog predmenta krene prema istoku, i traje sve dok se ta podnevna sjena tog predmeta ne uveća za dužinu samog predmeta. Podne namaz ima deset rekata: četiri rekata sunneta, četiri rekata farza i dva rekata posljednjeg sunneta (sun-sunneta).

Ikindija: Vrijeme ikindije namaza počinje odmah iza podne i traje do sunčeva zalaska. Ikindija ima osam rekata: četiri rekata sunneta i četiri rekata farza.

Akšam: Vrijeme akšam namaza počinje sunčevim zalaskom i traje sve dok nad zapadnim horizontom ima rumenila. Akšam namaz ima pet rekata: tri rekata farza i dva rekata sunneta.

Jacija: Vrijeme jacije namaza nastaje po isteku akšamskog vremena i traje sve do prave zore. Jacija namaz, zajedno sa vitr-namazom, ima trinaest rekata: četiri rekata sunneta, četiri rekata farza, dva rekata drugog sunneta (sun-sunneta) i tri rekata vitr-namaza.

Kibla (strana okretanja pri obavljanju namaza)
Kibla je pravac kojim se okrećemo prilikom obavljanja namaza.To je, u stvari strana na kojoj se nalazi Kaba, blagoslovljeno mjesto u Mekki, koja se nalazi sjeveroistočno od Kanade. Ako ne znamo gdje je Kibla, a nemamo koga upitati, onda ćemo se okrenuti prema strani za koju mislimo da je u pravcu Kabe.

Odluka za kanjanje namaza (nijjet)
Prije stupanja u namaz potrebno je odlučiti koji ćemo namaz klanjati. Ova odluka se može i ovako izgovoriti: Ja odlučih u ime Allaha dž.š. klanjati farz (sabahski, podnevski, ikindijski, aksamski ili jacijski), ili sunnet (koji želimo).

Glavni sastavni dijelovi namaza (namaski ruknovi)
Glavni sastavni dijelovi namaza su:
-izgovoriti početni tekbir (Allahu ekber) kojim se stupa u namaz (iftitahi-tekbir)
-mirno stajati u namazu (kijam),
-učiti Kur’an u namazu dok stojimo (kiraet),
-pokloniti se u namazu (ruku’),
-spustiti lice na tlo u namazu (sedžde), i
-posljednje sjedenje na kraju namaza na kome se predaje selam (ka’de-l-ehire).

Nastavit će se…