Hadis-Želim biti

Hadis-Želim biti

Enas ibn Malik prenosi da je neki Beduin došao u džamiju i nakon što se poselamio, Allahov Poslanik ga upita: – Odakle dolaziš, dobri čovječe? – Dolazim iz daleka u potrazi za odgovorima na neka važna pitanja – reče Beduin. Na to mu Alejhisselam dade znak i on poče postavljat pitanja na koja je Alejhisselam odgovarao:

– Želim biti inteligentan, šta da radim?
– Boj se Boga!

– Želim biti vjerna sluga Božja i raditi sve što mi Bog zapovijeda?
– Čitaj i uči Kur’an!

– Želim biti prosvijećen i imati mir u srcu?
– Sjećaj se smrti!

– Želim biti siguran od neprijatelja?
– Pouzdaj se u Boga!

– Želim slijediti Pravi Put?
– Ćini dobro drugima za ljubav Božju!

– Šta ću činiti da izbjegnem Božju srdžbu?
– Suzbijaj tjelesne strasti!

– Kako da živim dugo?
– Sjećaj se Boga i stalno Mu se zahvaljuj!

– Želim napredovati
– Budi uvijek pod abdestom!

– Kako da se sačuvam od džehennema – pakla?
– Čuvaj oči od ružna pogleda; čuvaj jezik od ružna govora; čuvaj ruke od ružna posla; i čuvaj se od zinaluka?

– Kako da se oslobodim grijeha?
– Neka ti suze poteku od kajanja i zavjetuj se da nećeš ponoviti grijeh kojeg si počinio!

– Želim da me svijet poštuje?
– Nemoj ni otkoga ništa tražiti!

– Želim pošteno živjeti?
– Ne pričaj o mahanama drugih ljudi!

– Kako se postaje bogat?
– Čitaj i uči kur’ansku suru Muzemmil! (73)

– Kako da savladam strah od Sudnjega dana?
– Sjećaj se Boga prije jela i prije spavanja!

– Šta ću raditi da bi osjetio Allahovu prisutnost dok klanjam?
– Propisno uzimaj abdest i nastoj da uvijek budeš čist i uredan!