Hadis o trojici

Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., da je čuo Poslanika, a.s., kako priča:

“Allah, dž.š., htio je iskušati trojicu ljudi od Izraelćana, od kojih je jedan bio gubavac, drugi bez kose, a treći slijep, pa im je poslao jednog meleka.

Melek je došao gubavcu i upitao ga: ‘Šta bi ti najviše želio?’ ‘Najviše bih želio imati lijepu boju i lijepu kožu, i da se oslobodim ovoga od čega se svijet zgražava na mene.’ – odgovori on. Melek pređe rukom preko njegova tijela, te sva guba spade i dobi lijepu boju kože. Zatim ga melek upita: ‘A koji ti je imetak najdraži?’ ‘Deve. (ili krave – prenosilac hadisa je u sumnji šta je rekao)’ – reče on. Allah mu tada dade jednu lijepu devu koja je u stomaku nosila mladunče, a melek mu reče: ‘Allah ti dao berićeta u njoj.’

Zatim je melek došao onome bez kose i upitao ga: ‘Šta bi ti najviše volio?’ ‘Lijepu kosu, i da se oslobodim ovog od čega se svijet zgražava na mene.’ – odgovori on. Melek ga pomilova po glavi, te ga bolest prođe i dobi lijepu kosu. Melek ga upita: ‘A koji bi imetak najviše volio?’ ‘Krave.’ – odgovori on. Allah mu tada dade jednu lijepu steonu kravu, a melek mu reče: ‘Allah ti dao berićeta u njoj.’

Zatim melek dođe slijepcu i reče mu: ‘Šta bi ti najviše želio imati?’ ‘Da mi Allah vrati moj vid, kako bih ljude mogao gledati’ – odgovori on. Melek ga pomilova po očima i Allah mu vrati vid, zatim ga upita: ‘A koji bi imetak najviše volio?’ ‘Ovce’ -odgovori on. Allah mu dade jednu ovcu.

U sve trojice se imetak plodio i množio, pa je bivši gubavac imao punu dolinu deva, bivši ćelavac punu dolinu krava, a bivši slijepac punu dolinu ovaca.
Zatim melek dođe gubavcu u njegovom bivšem liku i obliku te mu reče: ‘Ja sam čovjek bijednik, ostao sam odsječen na svome putovanju, i niko mi nije u stanju danas pomoći osim Allaha, pa onda ti. Zato te molim, Onim koji ti je dao tako lijepu boju i lijepu kožu, i toliki imetak, da mi daš jednu devu, kako bih mogao nastaviti put.’ On mu na to reče: ‘Obaveze i izdaci su mnogobrojni.’ Melek mu reče: ‘Kao da te ja odnekud znam, da ti nisi bio onaj gubavac što se svijet zgražavao na njegov izgled i bijedu, pa ti je Allah podario (zdravlje i bogastvo)?’ On mu tada odgovori: ‘Naprotiv, ja sam ovo naslijedio od svojih predaka.’ Melek mu tada reče: ‘Ako si mi slagao, neka te Allah povrati u stanje u kojem si bio.’

Zatim je melek došao ćelavcu u njegovom prijašnjem liku i obliku i rekao mu kao što je rekao gubavcu, a ovaj mu uzvratio kao i prvi. Melek mu reče: ‘Ako si mi slagao, neka te Allah vrati u ono stanje u kom si bio.’

Zatim je došao slijepcu u njegovom prijašnjem liku i obliku, i rekao mu: ‘Ja sam siromašan čovjek, ostao sam uskraćen na svom putovanju, i niko mi nije u stanju danas pomoći osim Allaha, pa onda ti. Zato te molim Onim koji ti je podario vid da mi daš jednu ovcu, kako bi se njom pomogao na svome putu.’ On mu odgovori: ‘Ja sam bio slijep, pa mi je Allah, dž.š., povratio vid, uzmi koliko hoćeš, a ostavi koliko hoćeš. Tako mi Allaha, danas ti neću ništa zabraniti da uzmeš, radi Moćnog i Velikog Allaha.’ Melek mu tada reče: ‘Zadrži sav svoj imetak, vi ste bili samo iskušani. Allah je zadovoljan sa tobom, a rasrdio se na tvoja dva druga..'” (Buharija i Muslim)