Šta muslimani misle o Isusu?

Šta muslimani misle o Isusu?

Muslimani Isusa zovu Isa ,a.s., poštuju ga i očekuju njegov Drugi dolazak. Smatraju ga jednim od najvećih Božijih vjerovjesnika poslatih čovječanstvu. Musliman nikada ne spominje njegovo ime, a da ne doda alejhi selam, tj. Neka su mir i blagoslov Božiji s njim. Kur’an potvrđuje njegovo čudesno nevino rođenje (jedna kur’anska sura nosi naslov Marija, na arapskom Merjem), a Merjema se smatra najčasnijom od svih žena. Kur’an opisuje blagovijest: I kada Meleki rekoše: «O Merjema, tebe je Allah odabrao i čistom stvorio i bolju od svih žena učinio.» «….O Merjema, Allah ti javlja radosnu vijest, od Njega Riječ: ime će mu Mesih biti, Isa, sin Merjemin, biće viđen na ovom i na onom svijetu i jedan od Allahu bliskih; on će govoriti ljudima još u kolijevici, a i kao odrastao i biće čestit» – ona reče: «Gospodaru moj, kako ću imati dijete kad me nijedan muškarac nije ni dodirnuo,» – «Eto tako» – reče – «Allah stvara što On hoće. Kada nešto odluči, On samo za to kaže: «Budi !-i ono bude.» (Kur’an, sura: Alu`Imran, ajeti 42, 45-47).

Isa ,a.s., je čudesno rođen kroz djelovanje iste sile koja je stvorila Adema (Adama) bez oca. Isaov ,a.s., slučaj u Allaha je isti kao i slučaj Ademov: od zemlje ga je stvorio, a zatim rekao: «Budi!» – i ono bi. (Kur’an, sura: Alu ‘Imran, ajet 59)

U toku svoje poslaničke misije, Isa, a.s., je činio mnogo čuda. Kur’an nas obaviještava da je Isa govorio: Donosim vam dokaz od Gospodara vašega: napraviću vam od ilovače nešto poput ptice i puhnuću u nju, i biće, voljom Allaha, prava ptica. Iscjeliću slijepa i gubava i oživjeću mrtve, voljom Allahovom…(Kur’an, sura: Alu ‘Imran, ajet 49)

Ni Muhammed, s.a.v.s., ni Isa, a.s., nisu došli da promijene temeljno učenje u Jednog Boga, koje su donosili predhodni poslanici, već da ga potvrde i obnove. U Kur’anu se kaže kako je Isa, a.s., rekao za sebe da je došao da:
…potvrdim istinitost Tevrata, objavljenog prije mene, i da vam dopustim nešto što vam je bilo zabranjeno. I donosim vam dokaz od Gospodara vašeg, – zato se Allaha bojte i mene slušajte..(Kur’an, sura: Alu ‘Imran, ajet 50).

Muhammed s.a.v.s., je rekao:
Ko kod vjeruje da je samo Bog bez druga, da je Muhammed Njegov poslanik, da je Isa Božiji rob i poslanik, Njegova riječ i duh koji je emanirao od Njega, da su raj i pakao istina, Bog će ga uvesti u raj. (hadis iz Buharijeve zbirke)