FATIHA (PRISTUP)

FATIHA (PRISTUP)

Sura Fatiha je objavljena u Mekki i ima sedam ajeta.Peta je po redoslijedu Objave.
U čemu je tajna sure Fatihe? Zbog čega njome počinje Mushaf? Zbog čega je nazvana imenom Ummul-Kitab i Ummul-Kur’an (majka Knjige i Majka Kur’ana)? Zašto je dnevno proučimo najmanje sedamnaest puta? Zašto namaz nije ispravan bez njenog učenja?

Značaj ove sure
Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao jednom ashabu:” Hoćeš li da te podučim najveličanstvenijoj suri u Kur’anu?” Ashab upita:” koja je to sura, Allahov Poslaniče? Poslanik, s.a.v.s., prouči:
الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo, Milostivog, Samilosnog… učeći tako do kraja sure.

Uzvišeni,objasnjavajući veličanstvenost Kur’ana u suri Hidžr,ajet 87 kaže:
وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ
Mi smo ti objavili sedam ajeta, koji se ponavljaju, i Kur’an veličanstveni ti objavljujemo.

Sedam ajeta koji se ponavljaju su ajeti sure Fatiha.
Allahov Poslanik,s.a.v.s., je rekao:” Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, Allah nije objavio ni u Tevratu, ni u Indžilu, ni u Zeburu, ni u Kur’anu nešto slično Fatihi.” Hadis prenosi imam Ahmed.

Imena Fatihe
Zbog svoje veličanstvenosti i uzvišenosti, nazvana je mnogobrojnim imenima. Evo nekih: Majka Kur’ana, Sedam ajeta koji se ponavljaju, Dovoljna i Neovisna (zbog toga što je neovisna od drugih, a druge sure ovise o njoj). Ona vjerniku daje svjetlo koje mu obasjava život. Pruža mu božansko dobro koje ispred vjernika zatvara vrata smutnji, a otvara milosti. U čemu se ogledaju tajne i veličine ove sure koju uče mnogi muslimani, ali ne razumiju njeno značenje i poruke?
U njoj je sročen kur’anski cilj
Jedna od tajni Fatihe jeste obuhvatanje svih značenja Kur’ana,satkanih u ovih sedam ajeta. Kako to? Pođimo da zajedno provedemo divne trenutke uz prvu kur’ansku suru!

Kur’ansko kazivanje potencira tri stvari koje traže od vjernika da ih izvršavaju:
1. Akaid (u Koga vjerujemo)
2. Ibadat (kako obožavamo Onoga u Koga vjerujemo)
3. Životni put (to je put koji je Allah,dž.š., odabrao za nas)
Kur’an prvenstveno poziva u ispravno vjerovanje,tj., da vjeruješ u Allaha dž.š.,ispravnim vjerovanjem, postavljenim na zdravim temeljima. Zatim poziva ispravnom ibadetu i robovanju, te uspostavi Allahovih zakona. Ali, ibadet,sam po sebi, nije dovoljan, jer je islam potpun i savršen životni put i program.
Sura Fatiha obuhvata sva ova tri aspekta i značenja Kur’ana. Kada je riječ o vjerovanju (akaidu) Fatiha veli:
الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ﴿٣﴾
Tebe Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo, Milostivog, Samilosnog…

Tevhid-vjerovanje u Allahovu jednoću i u Sudnji dan, su dva osnovna principa vjerovanja jednog muslimana.
Potencirajući ibadet, Uzvišeni kaže:
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾
Tebe obožavamo i od Tebe pomoć tražimo!
O životnom putu, Milostivi veli:
اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ ﴿٧﴾
Uputi nas na Pravi put, na Put onih kojima si milost Svoju darovao, a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali!
Sve ostale kur’anske sure, nakon Fatihe, bave se ovim istim aspektima. Neke objašnjavaju vjerovanje, tumače značenje riječi: Hvala Allahu,Gospodaru svjetova, Milostivom i Samilosnom, Gospodaru Dana sudnjega… ili govore o ibadetu i načinu robovanja Allahu: Tebe obožavamo i od Tebe pomoć tražimo! Ili kazuju o putevima na Zemlji, o putevima nasilnika i propalih naroda te o putevima spašenih. U Kur’anu ćemo pročitati puno ajeta koji objašnjavaju značenje Allahovih riječi: Uputi nas na Pravi put.

Temelji islama
Ova sura govori o temeljima islama, objašnjavajući njihova bitna značenja:
1. Allahove blagodati: Hvala Allahu, Gospodaru svjetova.
2. Iskrenost: Samo Tebe obožavamo, što znači: samo Tebi, Gospodaru naš, ibadet činimo, nikog drugog, osim Tebe, ne obožavamo, niti pomoć od ikoga tražimo: Od Tebe pomoć molimo…
3. Traženje dobrog društva: Uputi nas na Pravi put, na Put onih kojima si milost Svoju darovao.
4. Upozorenje na loše drustvo:… a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali!
5. Allahova lijepa imena, sa posebnim a postrofiranjem imena Milostivi I Samilosni, jer je najsnažnija veza našeg Gospodara sa nama ljudima-milost. Zbog toga se u ovoj suri dva puta spominju riječi Milostivi i Samilosni!
6. Ustrajnost na Pravom putu: Uputi nas na Pravi put…
7. Vjerovanje u ahiret i pripremanje za edžel:…Gospodar dana sudnjega… i ajet: Uputi nas na Pravi put…
8. Važnost dove i pravila učenja dove, jer se ova sura završava dovom;
9. Naš ummet je jedan ummet. Dok učiš Fatihu primjetit ćeš da su oblici svih riječi u množini. Čovjek ih tako izgovara čak i kada klanja sam u svojoj sobi. Namaz mu ne bi bio ispravan ako bi rekao: Samo Tebe obožavam i od Tebe pomoć tražim, ili ako bi rekao: Uputi me na pravi put. Sve ove riječi mora kazati u množini: Uputi nas… Samo Tebe obožavamo… Od Tebe pomoć tražimo… Primjećujemo ,dakle, da su ove konstrukcije upotrijebljene u množini, s ciljem da čovjek bude svjestan činjenice da je on dio jedinstvenog ummeta i da nije sam u vasioni.

Kultura ponašanja prema Uzvišenom Allahu
Važno je istaći da Fatiha uči čovjeka načinima ophođenja prema Gospodaru. Podijeljena je na dva dijela. U prvom je zahvala i veličanje Allaha, a u drugom dova.
Veličanje i zahvala Allahu su sadržani u ajetima: Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo, Milostivog, Samilosnog, Vladara Dana sudnjega, Tebe obožavamo i od Tebe pomoć tražimo!
Nakon ovih ajeta slijedi dova: Uputi nas na pravi put, na put onih kojima si milost Svoju darovao, a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali!
Interesantno je primjetiti da je broj harfova spomenutih u prvom djelu sure, koji veliča i hvali Allaha, identičan broju harfova iz drugog dijela, u kojem je dova.
Ona podučava čovjeka ophođenju prema Allahu. Kada čovjek hoće proučiti neku dovu,prvo treba zahvaliti Allahu, veličati Ga, zatim donijeti salavat i selam na Poslanika,s.a.v.s., a tek onda moliti za ono što želi. Takva dova će, uz Allahovu dozvolu, biti primljena.
Učenjem Fatihe otvaraš vrata najviših počasti, jer je to razgovor sa Uzvišenim Allahom. Zbog toga se u hadisi-kudsiju prenosi: Podjelio sam namaz između Sebe i Svoga roba na dva dijela. Kad Moj rob kaže: El-hamdulillah Rabbil-alemin!’-Allah dž.š. odgovara: ‘Moj rob Mi zahvalu izriče!’ Kad rob kaže: Er-rahmanir-Rahim’-Allah dž.š. odgovara: ‘Pohvalu mi izriče Moj rob!’ Kad kaže: Maliki jevmid-din!’-Allah dž.š. odgovara: ‘Veliča Me Moj rob!’ Kad kaže: ‘Ijjake n’abudu ve ijjake nestein!’-Allah dž.š. odgovara:’Ovo je između Mene i Moga roba, a robu pripada ono što bude tražio.’ Kad rob kaže: ‘Ihdines-siratal-mustekim… veleddallin!’ Allah dž.š. kaže:’Ovo pripada Mome robu, i Ja ću mu dati ono što bude tražio!”
Osjetit ćeš da svaki put kada proučiš ovu suru, Allah uslišava tvoju dovu. Počast koju dobiješ učenjem ove sure, podsjetit će te na Uzvišenog Gospodara i bit će ti dovoljna za uslišanje molbe, iako nisi došao ni sa čim novim niti si išta posebno učinio. On, Uzvišeni, zaslužuje zahvalu.

Omerova pronicljivost
Omer ibn Abdul-Aziz, r.a., bi učio fatihu ajet po ajet. Nakon svakog proučenog ajeta bi napravio pauzu. Upitan o tome, odgovorio je: “Uživam u odgovoru Mog Gospodara.” Kada bi čovjekovo srce osjetilo da mu Uzvišeni odgovara nakon svakog proučenog ajeta, poletjelo bi od silne radosti.
U sebi objedinjuje najbolje
Jesmo li zajedno osjetili pravi smisao, važnost i značenje ove sure? Ibn Kajjim kaže: “Allah je objavio 104 knjige. Značenje svih ovih knjiga sabrao je u tri: Tevratu, Indžilu i Kur’anu. Značenje ove tri sabrao je u Kur’anu, a značenje čitavog Kur’ana sabrao je u Fatihi u ajetu: Samo Tebe obožavamo i samo od Tebe pomoć molimo.”
Ovaj ajet je podjeljen na dva dijela i svaki je nužni dio islama: prvi dio je ibadet ili praktikovanje riječi: Samo Tebe obožavamo…, a drugi je korišćenje svega onog što je Allah na Zemlji stvorio na putu postizanja uspjeha na Zemlji, naravno, slijedeći pri tom Allahove propise. Ashabi su ove ajete dobro shvatili i primjenili u svojim životima. Često vidimo neke muslimane kako sprovode prvi dio ajeta: Samo Tebe obožavamo…, ali svode islam samo na ibadet i obredoslovlje. Isto tako, vidimo i Zapad kako je u svom životu sproveo dio ajeta: Od Tebe pomoć tražimo…, pa je potčinio sve resurse na Zemlji njenom upravljanju i izgradnji. Islam naređuje ravnomjernost i harmoniju između ova dva aspekta. Fatiha o ovome jasno i nedvosmisleno govori.

Ključ Kur’ana
Zbog čega je ova sura nazvana Fatihom? Neki kažu da je zbog toga što se njome otpočinje Kur’an. Međutim, drugi kažu da je stoga što je ona ključ Kur’ana i njegovih značenja. Njome počinju sve kur’anske sure. U njoj su pohranjene kur’anske riznice. Kada bi čovjek razumio Fatihu, bile bi mu jasne i sve ostale kur’anske sure. Jedna od kur’anskih ljepota je i ta što su sve sure međusobno povezane ciljem i značenjima. To uočavamo između svake dvije sure, što nije slučaj sa Fatihom. Koju god suru da proučimo nakon Fatihe, vidjet ćemo potpunu povezanost sa njom. Zbog toga i počinjemo namaz njome, da bi potom učili drugu suru i nalazili potpuni spoj te dvije sure.

Dvije sure tumače dvije riječi
Posmatrajmo vezu između Fatihe i dvije sure koje dolaze nakon nje u Kur’anu: sura El-Bekare i Ali Imran. Uzvišeni u Fatihi kaže: Uputi nas na pravi put…
Na početku sure Bekare , Uzvišeni kaže:
ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾
Ova Knjiga, u koju nema nikakve sumnje, upustvo je svima onima koji se budu Allaha bojali.
Prvi ajeti sure Bekare ukazuju da će Allahove riječi: Uputi nas na pravi put… biti razjašnjene upravo u njoj. Kako? Pročitaj ajet:… a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali!
Ovaj ajet govori o ljudima koji su zaslužili Allahovu srdžbu ili su skrenuli sa Pravog puta. Sura Bekare govori o ljudima koji su protiv sebe izazvali Allahovu srdžbu, dok sura Ali Imran govori o ljudima koji su skrenuli sa pravoga puta. Jedna cijela sura sa svojih 268 ajeta, tumači i objašnjava samo jednu rečenicu Fatihe:… a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali!
Cilj i teme sura su povezane, sto osjećamo pažljivim proučavanjem ove dvije sure.

Milost svim svjetovima
Čitajuci ovu suru, vidimo da se u njoj dva puta ponavljaju riječi Milostivi i Samilosni. Prvo ponavljanje je u bismilli: U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog, a drugo u ajetu: Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, Milostivom i Samilosnom. Ovi ajeti u nama bude osjećaj Allahove milosti, koja obuhvata dunjaluk i Ahiret.
Imena Er-Rahman i Er-Rahim slijede odmah nakon ajeta: Hvala Allahu, Gospodaru svjetova. Svi svjetovi i dunjaluk kreću se milošću našeg Gospodara. Nakon Milostivi i Samilosni dolazi ajet: Vladar Dana sudnjega, što ukazuje da će se i Sudnji dan dogoditi uz Allahovu milost.
Ova sura daje smiraj čovjeku i uvjerava ga da se sve u vasioni bazira na milosti, te da je osnova veze covjeka i Allaha-milost.

Svjetovi… ljudi…
Riječ svjetova, također, ima specifično značenje. Prva kur’anska sura počinje ajetom: Hvala Allahu, Gospodaru svjetova… Dok se posljednja završava:… od džina i od ljudi. Dakle , Mushaf počinje spominjanjem svjetova, a završava spominjanjem ljudi. To nas upućuje da Kur’an nije namijenjen samo muslimanima, već je on uputa cijelom čovječanstvu.

Lahak plijen
Fatiha ima i nekih osobenosti karakterističnih samo za nju. U sebi ne sadrži teška tedžvidska pravila te je pravilno može učiti većina ljudi, bilo da govore arapskim jezikom ili ne.
Fatiha je pasoš koji čovjeka uvodi u dubine shvatanja i razumjevanja Kur’ana. Ona je lična karta koja omogućava čovjeku da se u potpunosti okrene i osami s Allahom. Ali, kako da u namazu budemo skrušeni i osjetimo sve ovo o čemu smo do sada govorili?

Vaga skrušenosti
Allahov Poslanik, s.a.v.s.,kaže: “Čovjek ima od namaza onoliko koliko u njemu bude prisutan svojim razumom.” Želiš li da klanjaš namaz, a da od njega imaš samo polovinu, četvrtinu ili osminu? Hajdemo zajedno proučiti Fatihu i razmisliti o njenim ajetima i porukama! Ako budeš htio klanjati, ali ne mogneš postići dovoljan stepen skrušenosti, onda se prisjeti da ima puno blagodati kojih se ne sjećaš. Ako budeš spoznao kako da kažeš: Hvala Allahu… onda ćeš se sjetiti svih blagodati koje ti je Allah darovao i namaz će ti biti ispunjen skrušenošću. Na svakom rekatu razmišljaj o blagodatima koje ti je Allah podario i budi zahvalan na njima: počevši od blagodati vjere islama, preko Kur’ana, slanja Vjerovjesnika, pa sve do blagodati imetka, zdravlja,sluha i vida…
وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا
Ako vi budete brojili Allahove blagodati, nećete ih nabrojiti. (En-Nahl, ajet 18)
Kada budeš učio ajet: Milostivog i Samilosnog… sjeti se Allahove milosti prema Njegovim robovima, koja obuhvata nebesaa i Zemlju. Zamoli Ga za tu milost i bit ćeš skrušen u namazu. Kad budeš učio ajet: Gospodar Dana sudnjega… sjeti se Sudnjeg dana i njegovih strahota pa moli Gospodara da ti olaksa njgove tegobe. Dok budeš učio ajet: Samo Tebe obožavamo i samo od Tebe pomoć tražimo… svaki put kad izgovoriš riječ Tebe, osjeti iskrenost koja se iznova rađa u tvom srcu i budi svjestan da samo Allah zaslužuje da bude obožavan i da samo od Njega treba pomoć tražiti, pa ćeš biti skrušen u svom namazu.
Ovi plemeniti ajeti u sebi objedinjuju značenje svih prijašnjih Allahovih objava, zato nemoj preko njih prelaziti tek onako, već ih učini temeljom svoga života i svaki put, kad ih proučiš, iznova probudi njihov smisao u svom srcu.
Dok učiš ajet: Uputi nas na Pravi put…budi svjestan da te niko osim Allaha, ne može uputiti na put dunjaluka niti na put ahireta i na njima učvrstiti. Tada se povećava tvoja blizina Allahu, povećava se nada u Njegovu milost i strah od Njegove kazne što rezultira skrušenošću u namazu.

Ostani u njihovoj blizini
Dok učiš ajet: Na put onih kojima si blagodati Svoje darovao… sjeti se onih koje je Allah obasuo Svojim blagodatima prije tebe. Na primjer, sjeti se na prvom rekatu Ibrahima, a.s., Adema, a.s., Nuha, a.s., posljednjeg poslanika, Muhammeda, s.a.v.s., i moli Allaha da te uputi njihovim putem. Na drugom rekatu sjeti se velikana poput Ebu Bekra, Omera i drugih velikih ashaba. Na trećem se sjeti velikih heroja poput Salahuddina i drugih. Na četvrtom se sjeti ljudi, vjernika sa kojima živiš i svog ispravnog i dobrog prijateljstva, i moli Allaha da te u tome učvrsti.
Dok budeš učio: A ne na put onih na koje si se rasrdio, niti na put onih koji su zalutali, sjeti se neprijatelja islama i nevjernika, koji se bore protiv islama u svim vremenima, koji su se okrenuli od Pravog puta i otišli u zabludu, pa se Allah na njih rasrdio.
Ovaj veliki broj obnovljenih značenja Fatihe budi u umu čitaoca hiljade slika lijepih primjera iz prošlosti i sadašnjosti, a isto tako podsjeća na hiljade loših primjera, što mu, iz namaza u namaz povećava skrušenost, približava ga Allahu i pomaže u slijeđenju plemenitog šerijata. Sve ovo čini naš namaz živim i dinamičnim.

Ključ razumijevanja Kur’ana
Brate, sura Fatiha je tvoja lična karta i ključ razumijevanja Kur’ana.
Nakon što smo upoznali velika značenja ove sure i otključali vrata razumjevanja i shvatanja, živimo sa Allahovom Knjigom, njenim ajetima i propisima i istražujmo njihovu povezanost.

Iz knjige “Riznica kur’anskih mudrosti” Amr Halid